Početna
 

Održana edukacija u Zadru za obveznike Zadarske županije

Dana 1. prosinca 2023. u Ustanovi za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija u Zadru održana je edukacija obveznika s područja Zadarske županije u pitanjima sukoba interesa i podnošenja imovinskih kartica.

Edukacija je bila namijenjena županu, gradonačelnicima, općinskim načelnicima i njihovim zamjenicima, predsjednicima i članovima uprave trgovačkih društava te ravnateljima ustanovama u kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio ili su njihovi osnivači, ali i članovima uprava trgovačkih društava i ravnateljima ustanova s područja Zadarske županije kojima je država većinski osnivač, a imaju sjedište na području županije, kao i svim drugim osobama zainteresiranima za područje sukoba interesa.

Edukacija Povjerenstva za obveznike s područja Zadarske županije održala se drugu godinu zaredom.

Prisutnima se uvodno obratila gđa Katarina Miletić, pročelnica Službe ureda župana, koja je pročitala obraćanje Božidara Longina, župana  Zadarske županije povodom održane edukacije, u kojem se navodi da su obveznici Zakona o sprječavanju sukoba interesa stupanjem na dužnost postali svjesni da su u obvezi poštivati odredbe toga Zakona, čija provedba doprinosi sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javne dužnosti, zbog čega je hvalevrijedna aktivnost Povjerenstva u vidu održavanja edukacija.  Zaključno je pozvao obveznike da u cilju jačanja povjerenja građana te osobnog integriteta nastave raditi na jačanju objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javne dužnosti.

Članica Povjerenstva Nike Nodilo Lakoš prisutne je pobliže upoznala s odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa te primjerima iz prakse, a savjetnica u Uredu Povjerenstva Andrijana Mijić Sedlar sa pravilnim popunjavanjem obrasca imovinske kartice.

Sudionici su u konstruktivnoj raspravi postavljali pitanja vezano za područje sukoba interesa, ukazivali na nedostatke i dvojbe u primjeni Zakona, razmijenili svoja iskustva, ali i predlagali razmatranje određenih normativnih rješenja.