Početna
 

Održana edukacija u Šibeniku za obveznike Šibensko-kninske županije

 

U ponedjeljak, 25. travnja 2022.g., u prostorijama Adriatic Business Centra u Šibeniku održana je edukacija o primjeni odredbi novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa koji je na snagu stupio krajem prošle godine. Osim župana Šibensko-kninske županije dr. sc. Marka Jelića i njegovih zamjenika Iris Ukić Kotarac i Ognjena Vukmirovića te pročelnice Upravnog odjela za poslove Župana Cecilije Tolo,  edukaciju je pratio i veći broj obveznika primjene Zakona s područja Šibensko-kninske županije. Župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić istaknuo je kako su ovakve edukacije izuzetno korisne te poručio svim obveznicima primjene novog Zakona da se u slučaju bilo kakve nedoumice ili dvojbe obrate Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković naglasila je da je educiranje dužnosnika jedna od osnovnih obveza Povjerenstva te je naglasila kako je Povjerenstvo uvijek na usluzi obveznicima primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa, kojih je sada puno više. Predsjednica je istaknula da Povjerenstvo stoji na raspolaganju za  sva pitanja, te da se mišljenja daju u roku od 15 dana ili kraće. Zamjenik predsjednice Povjerenstva Davorin Ivanjek održao je prezentaciju o osnovnim pravima i obvezama koje proizlaze iz Zakona, dok je savjetnik u Uredu Povjerenstva Marko Matić ukazao obveznicima na najčešće pogreške prilikom popunjavanja imovinske kartice kao i na važnost pravovremenog i točnog podnošenja iste.