Početna
 

Izvješće o provedenoj edukaciji dužnosnika u Karlovačkoj županiji

Povjerenstvo je dana 11. veljače 2014. godine u dvorani Udruženja obrtnika u Karlovcu, ispunjavajući svoj osnovni zadatak prevencije u borbi protiv korupcije, provelo edukaciju lokalnih i regionalnih dužnosnika Karlovačke županije.