Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Bedeković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Vesna 04.11.2016. Prezime Bedeković04.11.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti04.11.2016.
Zvanje pedagoški fakultet04.11.2016. profesor15.09.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica04.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača04.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik04.11.2016. Ministar14.08.2019. Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor04.11.2016. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku14.08.2019. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.11.2016. Ulica Trg sv Marka04.11.2016. Trg Nevenke Topalušić14.08.2019. Trg svetog Marka Kućni broj 604.11.2016. 114.08.2019. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953704.11.2016. +3851555700114.08.2019. +38514569488
Datum početka mandata 14/10/201604.11.2016. 19/07/201914.08.2019. 22/07/2019 22/07/202015.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/201904.11.2016. 14/10/202003.05.2018. 20/11/202014.08.2019. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 18/07/2019 21/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Dekan04.11.2016. zastupnik 14.08.2019. ministar Naziv pravne osobe Visoka škola za menadžment u turizmu i matematici04.11.2016. Hrvatski sabor14.08.2019. Ministarstvo za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku OIB pravne osobe 4657640785804.11.2016. 3859750623414.08.2019. 15351583880
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica04.11.2016. 10000 Zagreb14.08.2019. Ulica Matije Gupca04.11.2016. Trg sv. Marka14.08.2019. Trg Nevenke Topalušić Kućni broj 7804.11.2016. 614.08.2019. 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/02/200904.11.2016. 14/10/201614.08.2019. 19/07/201920.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201604.11.2016. 19/07/201914.08.2019. 21/07/202020.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23677,8504.11.2016. 28969,6103.05.2018. 29220,1314.08.2019. 28969,61 29469,0815.09.2021. 3911,2115.09.2021. Neto iznos (EUR) 15191,3704.11.2016. 18930,4403.05.2018. 19085,8314.08.2019. 18930,44 20010,2215.09.2021. 2655,7815.09.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.11.2016. Ne postoji Postoji15.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 850,0004.11.2016. 300,0014.03.2019. 39,8214.03.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti04.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 32676,8404.11.2016. 21738,7414.03.2019. 22938,7431.12.2019. 3044,4031.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti04.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0027.12.2018. 199,0827.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 24383,8914.03.2019. 28146,0031.12.2019. 1000,0029.07.2020. 132,7229.07.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti14.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.03.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6200,0031.12.2019. 822,8831.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0031.12.2019. 265,4531.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0029.07.2020. 265,4529.07.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti29.07.2020.
Vremenski raspon Jednokratno29.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0015.09.2021. 331,8115.09.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.09.2021.
Vremenski raspon Mjesečno15.09.2021.
Napomena Mjesečni iznos (zastupnički paušal u iznosu od 1500,00 kn i naknada za odvojeni život 1000,00 kn, što ukupno čini 2500,00 kn) sam počela primati od stupanja na dužnost saborske zastupnice 22. 7. 2020. godine. Po stupanju na dužnost prilikom podnošenja imovinske kartice (imovinsku karticu sam podnijela 20. 8. 2020. godine) navedeni iznos nisam mogla navesti jer ga u to vrijeme nisam počela primati.15.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 26500,0015.09.2021. 3520,0027.01.2023. 3517,0815.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti15.09.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2021.
Napomena 15.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4586,2315.09.2021. 608,6715.09.2021. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti15.09.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2021.
Napomena 15.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 933,4615.09.2021. 4586,2325.01.2022. 784,4327.01.2023. 742,0015.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti15.09.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.09.2021.
Napomena 15.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 933,4625.01.2022. 95,0927.01.2023. 265,4415.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti25.01.2022. Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.01.2022.
Napomena 25.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,4527.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji04.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.11.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.11.2016. Nositelj obveze Osobno04.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka04.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27539,6604.11.2016. 17930,3303.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.11.2016. EUR - Euro03.05.2018. Godina zaduženja 201604.11.2016. 201803.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 2404.11.2016. 3003.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1808,1904.11.2016. 643,5103.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9504.11.2016. 5,8003.05.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo04.11.2016. Nositelj obveze Osobno04.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka04.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 434722,6904.11.2016. 57697,5204.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.11.2016. EUR - Euro04.11.2016. Godina zaduženja 201504.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 14404.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4652,2204.11.2016. 617,4304.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,9504.11.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar04.11.2016. čhv - čhv18.07.2019. Površina 967,0004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 825000,0004.11.2016. 1100000,0014.03.2019. 145995,0914.03.2019.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.11.2016.
Postotak 25,0004.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica04.11.2016. Vikendica sa pripadajućim zemljištem14.08.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Aršanj04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar04.11.2016. čhv - čhv18.07.2019. Površina 854,0004.11.2016. 904,0014.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0004.11.2016. 19908,4204.11.2016.
Katastarska općina Sedlarica04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.11.2016.
Postotak 25,0004.11.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2016. Površina 67,3004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 408000,0004.11.2016. 54150,9104.11.2016.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.08.2019.
Postotak 50,0004.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2016. Površina 18,9004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0004.11.2016. 9290,6004.11.2016.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2016.
Postotak 50,0004.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2024.
Mjesto Zadar15.02.2024. Poštanski broj 2300015.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2024. Površina 55,2215.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0015.02.2024.
Katastarska općina Zadar15.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama15.02.2024. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2024.
Postotak 50,0015.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.11.2016. Marka/tip Mazda 204.11.2016. Mazda CX303.05.2018.
Godina proizvodnje 200404.11.2016. 201803.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0004.11.2016. 15300,0003.05.2018. 153000,0018.07.2019. 20306,5918.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.11.2016. Marka/tip Mazda204.11.2016.
Godina proizvodnje 201204.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0004.11.2016. 50000,0014.03.2019. 6636,1414.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji04.11.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.11.2016. Postoji11.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za kulturu Drago Britvić11.11.2016. Sjedište pravne osobe Pitomača11.11.2016.
OIB pravne osobe 6000838970911.11.2016.
Datum učlanjenja 01/10/201511.11.2016. Datum kraja članstva 11.11.2016. 19/07/201914.08.2019.
Funkcije predsjednica stručnog vijeća volonterski11.11.2016. predsjednica Stručnog vijeća volonterski14.03.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici14.03.2019. Veleučilište u Virovitici15.09.2021. Sjedište pravne osobe Virovitica, Matije Gupca 7814.03.2019.
OIB pravne osobe 4657640785814.03.2019.
Datum učlanjenja 01/02/201914.03.2019. Datum kraja članstva 14.03.2019.
Funkcije predsjednica Upravnog vijeća volonterski14.03.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Veleučilište u Virovitici25.01.2022. Sjedište pravne osobe Virovitica, Matije Gupca 7825.01.2022.
OIB pravne osobe 4657640785825.01.2022.
Datum učlanjenja 01/02/201925.01.2022. Datum kraja članstva 25.01.2022.
Funkcije predsjednica Upravnog vijeća, volonterski25.01.2022. članica Upravnog vijeća, volonterski27.01.2023.
Napomena 25.01.2022.