Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Vesna Bedeković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Vesna 04.11.2016. Prezime Bedeković04.11.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti04.11.2016.
Zvanje pedagoški fakultet04.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica04.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana04.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača04.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik04.11.2016. Ministar14.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor04.11.2016. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku14.08.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.11.2016. Ulica Trg sv Marka04.11.2016. Trg Nevenke Topalušić14.08.2019. Kućni broj 604.11.2016. 114.08.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953704.11.2016. +3851555700114.08.2019. Fax (službeni) +3851456931404.11.2016. +3851555722214.08.2019.
Datum početka mandata 14/10/201604.11.2016. 19/07/201914.08.2019. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/201904.11.2016. 14/10/202003.05.2018. 20/11/202014.08.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 18/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji04.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Dekan04.11.2016. zastupnik 14.08.2019. Naziv pravne osobe Visoka škola za menadžment u turizmu i matematici04.11.2016. Hrvatski sabor14.08.2019. OIB pravne osobe 4657640785804.11.2016. 3859750623414.08.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica04.11.2016. 10000 Zagreb14.08.2019. Ulica Matije Gupca04.11.2016. Trg sv. Marka14.08.2019. Kućni broj 7804.11.2016. 614.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/02/200904.11.2016. 14/10/201614.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201604.11.2016. 19/07/201914.08.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23677,8504.11.2016. 28969,6103.05.2018. 29220,1314.08.2019. Neto iznos (HRK) 15191,3704.11.2016. 18930,4403.05.2018. 19085,8314.08.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 850,0004.11.2016. 300,0014.03.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti04.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 32676,8404.11.2016. 21738,7414.03.2019. 22938,7431.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti04.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 24383,8914.03.2019. 28146,0031.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti14.03.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.03.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6200,0031.12.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0031.12.2019. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno31.12.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji04.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji04.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.11.2016. Nosioc obveze Osobno04.11.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka04.11.2016. Iznos duga 27539,6604.11.2016. 17930,3303.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.11.2016. EUR - Euro03.05.2018. Godina zaduženja 201604.11.2016. 201803.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 2404.11.2016. 3003.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1808,1904.11.2016. 643,5103.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,9504.11.2016. 5,8003.05.2018.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo04.11.2016. Nosioc obveze Osobno04.11.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka04.11.2016. Iznos duga 434722,6904.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.11.2016. Godina zaduženja 201504.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 14404.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4652,2204.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,9504.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar04.11.2016. čhv - čhv18.07.2019. Površina 967,0004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 825000,0004.11.2016. 1100000,0014.03.2019.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.11.2016.
Postotak 25,0004.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica04.11.2016. Vikendica sa pripadajućim zemljištem14.08.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Aršanj04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar04.11.2016. čhv - čhv18.07.2019. Površina 854,0004.11.2016. 904,0014.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0004.11.2016.
Katastarska općina Sedlarica04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.11.2016.
Postotak 25,0004.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2016. Površina 67,3004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 408000,0004.11.2016.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.08.2019.
Postotak 50,0004.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža04.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.11.2016.
Mjesto Pitomača04.11.2016. Poštanski broj 3340504.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.11.2016. Površina 18,9004.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0004.11.2016.
Katastarska općina Pitomača04.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama04.11.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.11.2016.
Postotak 50,0004.11.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.11.2016. Marka/tip Mazda 204.11.2016. Mazda CX303.05.2018.
Godina proizvodnje 200404.11.2016. 201803.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0004.11.2016. 15300,0003.05.2018. 153000,0018.07.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.11.2016. Marka/tip Mazda204.11.2016.
Godina proizvodnje 201204.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0004.11.2016. 50000,0014.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno04.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji04.11.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji04.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.11.2016. Postoji11.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za kulturu Drago Britvić11.11.2016. Sjedište pravne osobe Pitomača11.11.2016.
OIB pravne osobe 6000838970911.11.2016.
Datum učlanjenja 01/10/201511.11.2016. Datum kraja članstva 11.11.2016. 19/07/201914.08.2019.
Funkcije predsjednica stručnog vijeća volonterski11.11.2016. predsjednica Stručnog vijeća volonterski14.03.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici14.03.2019. Sjedište pravne osobe Virovitica, Matije Gupca 7814.03.2019.
OIB pravne osobe 4657640785814.03.2019.
Datum učlanjenja 01/02/201914.03.2019. Datum kraja članstva 14.03.2019.
Funkcije predsjednica Upravnog vijeća volonterski14.03.2019.