Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Tomislav Ćorić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Tomislav Prezime Ćorić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Docent Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena20.02.2024.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Ministar Viceguverner28.06.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike11.07.2017. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja21.08.2020. Hrvatska narodna banka28.06.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Radnička cesta11.07.2017. trg hrvatskih velikana28.06.2022. Trg hrvatskih velikana20.02.2024. Kućni broj 6 8011.07.2017. 328.06.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851371717511.07.2017. +3851456460128.06.2022.
Datum početka mandata 03/06/2016 14/10/201610.11.2016. 19/10/2016 09/06/201711.07.2017. 23/07/202021.08.2020. 01/06/202228.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 15/07/2016 14/10/202010.11.2016. 19/10/2020 23/07/202421.08.2020. 01/06/202828.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski13.09.2016. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 19/10/2016 08/06/2017 22/07/2020 29/04/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto docent Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb13.09.2016. OIB pravne osobe 27208467122
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kennedyev trg Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2003 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji13.09.2016. Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb OIB pravne osobe 27208467122
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kennedyev trg Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/2003 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent docent11.07.2017. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb OIB pravne osobe 27208467122
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kennedyev trg Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/2003 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/10/2016

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ministar11.07.2017. Ministar21.08.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava11.07.2017. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike21.08.2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja28.06.2022. OIB pravne osobe 53969448650011.07.2017. 1937010088121.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.07.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 11.07.2017. Radnička cesta 21.08.2020. Kućni broj 7811.07.2017. 8021.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/201611.07.2017. 09/06/201721.08.2020. 22/07/202028.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/06/201711.07.2017. 22/07/202021.08.2020. 29/04/202228.06.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Docent28.06.2022. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb28.06.2022. OIB pravne osobe 2720846712228.06.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.06.2022. Ulica Kennnedyev trg28.06.2022. Kućni broj 628.06.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/04/202228.06.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202228.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26597,10 26971,7020.12.2019. 27221,4411.01.2022. 66676,9528.06.2022. 9257,2824.01.2023. 10647,5720.02.2024. Neto iznos (EUR) 15749,30 16542,8020.12.2019. 16599,4521.08.2020. 17581,7411.01.2022. 40636,2228.06.2022. 5656,7524.01.2023. 6362,8620.02.2024.
Volonterski (EUR) 2423,5613.09.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji13.09.2016. Ne postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Ekonomski fakultet Zagreb13.09.2016. OIB isplatitelja 2720846712213.09.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 11518,3013.09.2016. 1528,7013.09.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.09.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji05.03.2020. Ne postoji21.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2100,0005.03.2020. 278,7205.03.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka05.03.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.03.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ekonomski fakultet Zagreb13.09.2016. OIB poslodavca 27208467122
Bruto iznos (EUR) 316220,16 27176,4305.03.2020. 3788,5724.01.2023. Neto iznos (EUR) 187747,56 17432,8305.03.2020. 2409,0524.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/1997 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji05.03.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 10030,6305.03.2020. 7995,2511.01.2022. 1061,1211.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka05.03.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.03.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 500,0005.03.2020. 66,3605.03.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka05.03.2020.
Vremenski raspon Jednokratno05.03.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 65000,0021.08.2020. 8626,9821.08.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka21.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.08.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 11130,3011.01.2022. 1030,1724.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka11.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2022. Jednokratno24.01.2023.
Napomena 11.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 781,3211.01.2022. 103,6611.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka11.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 121127,5411.01.2022. 16076,3211.01.2022. Pravna osnova Od osiguranja11.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1022000,00 135642,71
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 5474,56 650,4124.01.2023. 651,0920.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,25 3,5224.01.2023. 3,3620.02.2024.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58750,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2004
Rok vraćanja u mjesecima 360 Iznos mjesečnog anuiteta 211,0813.09.2016. 201,6724.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,10 3,0824.01.2023. 1,0820.02.2024.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 79835,73 10595,93
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2015
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 1560,22 207,05 Ugovorena kamatna stopa 6,45
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji Ne postoji20.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 206,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2250000,00 300000,0024.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rovišće Poštanski broj 43212
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2564,41
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12822,00 1701,77
Katastarska općina Kakinac Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rovišće Poštanski broj 43212
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5661,12
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28305,00 3756,72
Katastarska općina Kakinac Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW X1
Godina proizvodnje 2012 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,00 67500,0011.01.2022. 8500,0024.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod28.12.2018. Marka/tip Pasara s kabinom28.12.2018.
Godina proizvodnje 197628.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0028.12.2018. 115000,0020.12.2019. 100000,0011.01.2022. 20000,0024.01.2023. 35000,0020.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.
Postotak 50,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji21.08.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Adeco d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 97978600847 Sjedište poslovnog subjekta Gorjanovićeva 54
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 12500,0021.08.2020. 28000,0011.01.2022. 30000,0024.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja11.01.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 22000,0011.01.2022. 20000,0025.05.2022. 30000,0024.01.2023. 70000,0020.02.2024. Valuta EUR - Euro11.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Prodajom imovine11.01.2022. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine20.02.2024.
Drugi način stjecanja Dar od roditelja11.01.2022.
Napomena Dar od oca nakon prodaje nekretnine u Pločama11.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji11.07.2017. Postoji05.03.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Klinička bolnica Dubrava Sjedište pravne osobe Avenija Gojka Šuška 6
OIB pravne osobe 32206148371
Datum učlanjenja 28/04/2016 Datum kraja članstva
Funkcije Član upravnog vijeća
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Klinička bolnica Dubrava25.11.2016. Sjedište pravne osobe Avenija Gojka Šuška 625.11.2016.
OIB pravne osobe 3220614837125.11.2016.
Datum učlanjenja 28/04/201625.11.2016. Datum kraja članstva 25.11.2016. 29/12/201611.07.2017.
Funkcije Član upravnog vijeća25.11.2016. Član Upravnog vijeća11.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko društvo ekonomista05.03.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb, Heinzelova 4a05.03.2020.
OIB pravne osobe 7288859075005.03.2020.
Datum učlanjenja 01/04/201405.03.2020. Datum kraja članstva 05.03.2020.
Funkcije Član05.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatske vode05.03.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb, Ulica Grada Vukovara 22005.03.2020.
OIB pravne osobe 2892138300105.03.2020.
Datum učlanjenja 14/09/201705.03.2020. 15/09/202111.01.2022. Datum kraja članstva 05.03.2020. 06/05/202225.05.2022.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća05.03.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije21.08.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.08.2020.
OIB pravne osobe 2560955934221.08.2020.
Datum učlanjenja 20/08/202021.08.2020. Datum kraja članstva 21.08.2020. 06/05/202225.05.2022.
Funkcije Predsjednik Upravnog odbora21.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak21.08.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb21.08.2020.
OIB pravne osobe 2670228039021.08.2020.
Datum učlanjenja 20/08/202021.08.2020. Datum kraja članstva 21.08.2020. 06/05/202225.05.2022.
Funkcije Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora21.08.2020.
Napomena