Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Stipo Šapina

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Stipo15.02.2016. Prezime Šapina 15.02.2016.
Stručna sprema VŠS15.02.2016.
Zvanje ekonomist-organizator prodaje15.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica15.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica15.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana15.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece15.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 44430 Hrvatska Kostajnica15.02.2016. 44431 Donji Kukuruzari02.01.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji15.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik15.02.2016. Zastupnik02.01.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Donji Kukuruzari15.02.2016. Hrvatski sabor02.01.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44430 Hrvatska Kostajnica15.02.2016. 10000 Zagreb02.01.2018. Ulica Don Ante Lizatovića 15.02.2016. Trg Svetog Marka 02.01.2018. Kućni broj 215.02.2016. 602.01.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854485702115.02.2016. +3851456922002.01.2018. Fax (službeni) +3854485702215.02.2016. +3851630379702.01.2018.
Datum početka mandata 24/05/201315.02.2016. 08/12/201702.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/201715.02.2016. 11/09/202002.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Volonterski15.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 29/05/2017 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji15.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji15.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji15.02.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto v.d. ravnatelja15.02.2016. Ravnatelj28.06.2017. Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije15.02.2016. OIB pravne osobe 8538140422415.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44000 Sisak15.02.2016. Ulica Antuna Cuvaja15.02.2016. Kućni broj 1615.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201515.02.2016. 21/07/201628.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji15.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0015.02.2016. 3253,0002.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji15.02.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj u00c5u00bdupanijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije15.02.2016. OIB isplatitelja 8538140422415.02.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 14066,4415.02.2016. 13961,0002.01.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada15.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji15.02.2016. Postoji29.09.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 90000,0029.09.2020. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti29.09.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.09.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji15.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji15.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji15.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji15.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2016. Nosioc obveze Osobno15.02.2016.
Vjerovnik PBZ - Štedno kreditna zadruga kod sata Sisak15.02.2016. PBZ Zagreb02.01.2018. Iznos duga 90000,0015.02.2016. 105000,0002.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.02.2016. Godina zaduženja 201515.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8415.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2200,0015.02.2016. 1200,0002.01.2018. 1500,0029.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,8015.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.06.2017. Nosioc obveze Osobno28.06.2017.
Vjerovnik Porsche Leasing d.o.o.28.06.2017. Iznos duga 120000,0028.06.2017. 144000,0002.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.06.2017. Godina zaduženja 201628.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6028.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2400,0028.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,2028.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.09.2020. Nosioc obveze Osobno29.09.2020.
Vjerovnik PBZ ZAGREB29.09.2020. Iznos duga 60000,0029.09.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.09.2020. Godina zaduženja 201829.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3629.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1880,0029.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,2029.09.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji15.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji15.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća15.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2016.
Mjesto Donji Kukuruzari15.02.2016. Poštanski broj 4443015.02.2016. 4443102.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2016. Površina 903,0015.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,0015.02.2016.
Katastarska općina Donji Kukuruzari15.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom15.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji15.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.02.2016. Marka/tip FORD FOKUS C MAX15.02.2016. ŠKODA OCTAVIA TDI28.06.2017.
Godina proizvodnje 200415.02.2016. 201628.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 32000,0015.02.2016. 120000,0028.06.2017. 90000,0029.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji15.02.2016. Postoji29.09.2020.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine29.09.2020. Marka/tip PLASTEENICI29.09.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0029.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.09.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.09.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji15.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji15.02.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji15.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica povratnika i useljenika Sisačko-moslavačke županije15.02.2016. Sjedište pravne osobe Majur15.02.2016.
OIB pravne osobe 3125960730115.02.2016.
Datum učlanjenja 01/10/201015.02.2016. Datum kraja članstva 15.02.2016.
Funkcije Predsjednik podružnice Povratnika i useljenika SMu00c5u00bd,Član nadzornog odbora Nogometnog saveza SMu00c5u00bd i član Izvršnog odbora KUD Napredak Donjim Kukuruzarima15.02.2016. Predsjednik podružnice Povratnika i useljenika SMu00c5u00bd,Član nadzornog odbora Nogometnog saveza SMu00c5u00bd, član Izvršnog odbora KUD Napredak Donjim Kukuruzarima, Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari i Predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Sisak02.01.2018. Predsjednik podružnice Povratnika iseljenika SMu00c5u00bd, , Predsjednik Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, Predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Sisak i član Upravnog odbora Udruge u00c5u00bdUC Hrvatska29.09.2020.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: