Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Siniša Hajdaš Dončić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Siniša28.07.2015. Prezime Hajdaš Dončić28.07.2015.
Stručna sprema Doktor Znanosti28.07.2015.
Zvanje doktor ekonomskih znanosti28.07.2015. saborski zastupnik10.03.2016. doktor ekonomskih znanosti13.04.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske28.07.2015. Socijaldemokratska partija Hrvatske28.07.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.07.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.07.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 49210 Zabok28.07.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.07.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar28.07.2015. Zastupnik07.02.2016. Potpredsjednik19.07.2017. Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Pomorstva, Prometa I Infrastrukture28.07.2015. Hrvatski Sabor07.02.2016. Hrvatski sabor07.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.07.2015. Ulica Prisavlje 28.07.2015. Trg Svetog Marka07.02.2016. Kućni broj 1428.07.2015. 607.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378452028.07.2015. +3851456922207.02.2016. +3851456946110.03.2016.
Datum početka mandata 19/04/201228.07.2015. 30/01/201607.02.2016. 14/01/201619.10.2016. 30/06/201719.07.2017. 22/07/202013.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 15/02/201628.07.2015. 02/02/201807.02.2016. 31/01/202019.10.2016. 23/07/202413.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.07.2015. Stvarni datum kraja mandata 30/01/2016 13/10/2016 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.07.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.07.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.07.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.07.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Župan28.07.2015. Ministar07.02.2016. Zastupnik19.07.2017. potpredsjednik Sabora -zastupnik13.08.2020. -zastupnik Naziv pravne osobe Krapinsko-zagroska županija28.07.2015. Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture07.02.2016. Hrvatski Sabor19.07.2017. OIB pravne osobe 2004246629828.07.2015. 2287451517007.02.2016. 0305572887719.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49000 Krapina28.07.2015. 10000 Zagreb07.02.2016. Ulica Magistratska ulica28.07.2015. Prisavlje07.02.2016. Trg Svetog Marka19.07.2017. Kućni broj 128.07.2015. 1407.02.2016. 619.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/06/200928.07.2015. 18/04/201207.02.2016. 30/01/201619.07.2017. 30/06/201713.08.2020. 22/07/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/04/201228.07.2015. 30/01/201607.02.2016. 30/06/201719.07.2017. 22/07/202013.08.2020. 22/07/202428.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26597,1028.07.2015. 31749,5910.03.2016. 32818,1513.04.2016. 29857,7019.07.2017. 22354,33 22447,8331.12.2020. 27471,18 3662,6224.01.2023. 3679,1814.02.2024. Neto iznos (EUR) 17320,6028.07.2015. 18442,9110.03.2016. 18880,5413.04.2016. 20085,4819.07.2017. 20254,4819.12.2018. 20338,7718.12.2019. 15565,96 15628,2931.12.2020. 19231,56 2563,0824.01.2023. 2601,0714.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.07.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.07.2015. Postoji03.01.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 14280,0003.01.2018. 22522,8019.12.2018. 12720,0018.12.2019. 33176,8731.12.2020. 30783,51 4795,5124.01.2023. 5013,3614.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.01.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 17700,0003.01.2019. 17850,0018.12.2019. 2389,2024.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka03.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.01.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.07.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Privredna banka Zagreb28.07.2015. OIB poslodavca 0253569773228.07.2015.
Bruto iznos (EUR) 9162,6428.07.2015. 109952,0010.03.2016. 13030,7318.12.2019. 14331,26 1941,2124.01.2023. Neto iznos (EUR) 6433,5828.07.2015. 77203,0010.03.2016. 8834,6718.12.2019. 9972,01 1364,9024.01.2023. 1350,5914.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200528.07.2015. Datum prestanka radnog odnosa 28.07.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.07.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.07.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.07.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2015. Nositelj obveze Bračni drug28.07.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb28.07.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65000,0028.07.2015.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2015. Godina zaduženja 200628.07.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 18028.07.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 491,9828.07.2015. Ugovorena kamatna stopa 4,2028.07.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo07.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug07.02.2016.
Druga obveza Leasing07.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) SG Leasing07.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12800,0007.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro07.02.2016. Godina zaduženja 201607.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2407.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 533,0007.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 3,9007.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.04.2019. Nositelj obveze Bračni drug30.04.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.30.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 297300,0030.04.2019. 39458,4930.04.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.04.2019. EUR - Euro30.04.2019. Godina zaduženja 201930.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 4094,5830.04.2019. 543,4424.01.2023. 505,6114.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 2,2030.04.2019. 2,1014.02.2024.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.07.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.07.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 924,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0028.07.2015. 1592,6728.07.2015.
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 1058,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.07.2015. 700000,00 92905,97
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 525,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.07.2015. 13272,2828.07.2015.
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Donja Stubica28.07.2015. Poštanski broj 4924028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 2200,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0028.07.2015. 10617,8228.07.2015.
Katastarska općina Donja Stubica28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Postotak 50,0028.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Tkon28.07.2015. Poštanski broj 2321228.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 126,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1185645,0028.07.2015. 157362,1328.07.2015.
Katastarska općina Tkon28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 817,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0028.07.2015. 2654,4628.07.2015.
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto Zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 1114,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27000,0028.07.2015. 3583,5228.07.2015.
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.07.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2015.
Mjesto zabok28.07.2015. Poštanski broj 4921028.07.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2015. Površina 3330,0028.07.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0028.07.2015. 7299,7528.07.2015.
Katastarska općina Špičkovina28.07.2015. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2015. Način stjecanja Nasljedstvom28.07.2015.
Postotak 50,0028.07.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.07.2017. Vikendica sa pripadajućim zemljištem18.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2017.
Mjesto Tkon19.07.2017. Poštanski broj 2321219.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2017. Površina 630,0019.07.2017. 619,0019.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 308000,0019.07.2017. 1600000,0018.12.2019. 400000,0024.01.2023. 650000,0014.02.2024.
Katastarska općina Tkon19.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine19.07.2017. Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.12.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine i vlastitim radom članova obitelji 18.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.07.2015. Postoji07.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.02.2016. Marka/tip Peugeot 200807.02.2016.
Godina proizvodnje 201507.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0007.02.2016. 18581,1907.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug07.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.02.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.07.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.07.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice28.07.2015. Naziv poslovnog subjekta Privredna banka Zagreb28.07.2015.
OIB poslovnog subjekta 0253569773228.07.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb28.07.2015.
Broj dionica 328.07.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 600,0028.07.2015. 79,6328.07.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%28.07.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug28.07.2015. Način stjecanja Na neki drugi način28.07.2015.
Drugi način stjecanja Nagrada poslodavca28.07.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.07.2015. Ne postoji30.04.2019.

Podatci o štednji

Iznos 1083,1528.07.2015. Valuta EUR - Euro28.07.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug28.07.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.07.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.07.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 700000,0019.07.2017. 500000,0019.12.2018. 66361,4019.12.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.07.2017. EUR - Euro19.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine19.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 25548,2319.07.2017. Valuta EUR - Euro19.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine19.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.07.2015. Postoji31.12.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak31.12.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb31.12.2020.
OIB pravne osobe 2670228039031.12.2020.
Datum učlanjenja 16/10/202031.12.2020. Datum kraja članstva 01/10/202431.12.2020.
Funkcije član nadzornog odbora31.12.2020.
Napomena