Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Udović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sanja07.07.2017. Prezime Udović 07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI EKONOMIST07.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51216 Viškovo07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik07.07.2017. Zastupnik29.07.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Viškovo07.07.2017. Hrvatski sabor29.07.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51216 Viškovo07.07.2017. 10000 Zagreb29.07.2020. Ulica Vozišće 07.07.2017. Trg Svetog Marka 29.07.2020. Kućni broj 307.07.2017. 629.07.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855150377007.07.2017. +3851456931329.07.2020.
Datum početka mandata 07/06/201707.07.2017. 22/07/202029.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202107.07.2017. 22/07/202429.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017. Postoji29.07.2020.
Dužnost Načelnik29.07.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 07.07.2017. Općina Viškovo29.07.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 07.07.2017. 51216 Viškovo29.07.2020. Ulica 07.07.2017. Vozišće29.07.2020. Kućni broj 07.07.2017. 329.07.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 07.07.2017. +3855150377029.07.2020.
Datum početka mandata 07.07.2017. 07/06/201729.07.2020. 04/06/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 07.07.2017. 07/06/202129.07.2020. 04/06/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti 07.07.2017. Volonterski29.07.2020. Stvarni datum kraja mandata 07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji07.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica turističke zajednice07.07.2017. Naziv pravne osobe turistička zajednica viškovo07.07.2017.
OIB pravne osobe 1044087732307.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017.
Datum početka dužnosti 07/06/201707.07.2017. Datum kraja dužnosti 07.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51216 Viškovo07.07.2017. Ulica viškovo07.07.2017. Kućni broj 3107.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855125759107.07.2017.
e-mail (službeni) info@tz-viskovo.hr07.07.2017. Mobitel (službeni) +38599462247007.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji07.07.2017. Postoji29.07.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinska načelnica29.07.2020. Naziv pravne osobe općina viškovo29.07.2020. OIB pravne osobe 2835047480929.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51216 Viškovo29.07.2020. Ulica Vozišće29.07.2020. Kućni broj 329.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 07/06/201729.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29.07.2020. 04/06/202125.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21536,0207.07.2017. 21636,1828.12.2018. 21736,3510.03.2020. 24168,0029.07.2020. Neto iznos (HRK) 14425,9007.07.2017. 14486,7928.12.2018. 14595,7010.03.2020. 16074,0029.07.2020. 16074,4928.12.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0029.07.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017. Postoji28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 22000,0028.12.2018. 32181,3431.12.2019. 78515,0528.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno28.12.2018. Na godišnjoj razini10.03.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0028.12.2018. 1500,0031.12.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9198,6031.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4330,8531.12.2019. 12018,1428.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 604,6910.03.2020. Pravna osnova Od kapitala10.03.2020.
Vremenski raspon Jednokratno10.03.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8533,3328.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini28.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) pbz07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 118525,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 200607.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 48007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 458,8907.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5607.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) zagrebačka banka07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 95000,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201207.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 440,0007.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,6207.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nositelj obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) zagrebačka banka07.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14300,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201407.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 167,7507.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0107.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nositelj obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) zagrebačka banka28.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 27628.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 768,5028.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,2028.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nositelj obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) slatinska banka28.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 14428.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 250,4828.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,5028.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2019. Nositelj obveze Osobno31.12.2019.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) privredna banka zagreb31.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0031.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1379,4931.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,5331.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica31.12.2019. Nositelj obveze Osobno31.12.2019.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) allianz zagreb31.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5682,8731.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019. 202028.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 1231.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 473,5731.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,6531.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.06.2021. Nositelj obveze Osobno25.06.2021.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Slatinska banka25.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180000,0025.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro25.06.2021. Godina zaduženja 202125.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 26425.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 932,2125.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,0025.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Viškovo07.07.2017. Poštanski broj 5121607.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 78,1307.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0007.07.2017. 757000,0010.03.2020.
Katastarska općina viškovo07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto kastav07.07.2017. Poštanski broj 5121507.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 234,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 730000,0007.07.2017. 1600000,0028.12.2018.
Katastarska općina kastav07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto kastav07.07.2017. Poštanski broj 5121507.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 61,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0007.07.2017.
Katastarska općina kastav07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2017. Postoji10.03.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica općina10.03.2020. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 27110.03.2020.
OIB pravne osobe 0069089397910.03.2020.
Datum učlanjenja 05/03/201910.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije Član upravnog odbora Hrvatske zajednice općina10.03.2020.
Napomena