Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanja Udović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Sanja07.07.2017. Prezime Udović 07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI EKONOMIST07.07.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51216 Viškovo07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Viškovo07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51216 Viškovo07.07.2017. Ulica Vozišće 07.07.2017. Kućni broj 307.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855150377007.07.2017. Fax (službeni) +3855150381807.07.2017.
Datum početka mandata 07/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji07.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica turističke zajednice07.07.2017. Naziv pravne osobe turistička zajednica viškovo07.07.2017.
OIB pravne osobe 1044087732307.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017.
Datum početka dužnosti 07/06/201707.07.2017. Datum kraja dužnosti 07.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51216 Viškovo07.07.2017. Ulica viškovo07.07.2017. Kućni broj 3107.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855125759107.07.2017. Fax (službeni) +3855125759107.07.2017.
e-mail (službeni) info@tz-viskovo.hr07.07.2017. Mobitel (službeni) +38599462247007.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji07.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21536,0207.07.2017. 21636,1828.12.2018. 21736,3510.03.2020. Neto iznos (HRK) 14425,9007.07.2017. 14486,7928.12.2018. 14595,7010.03.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017. Postoji28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 22000,0028.12.2018. 32181,3431.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava28.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno28.12.2018. Na godišnjoj razini10.03.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0028.12.2018. 1500,0031.12.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9198,6031.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4330,8531.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 604,6910.03.2020. Pravna osnova Od kapitala10.03.2020.
Vremenski raspon Jednokratno10.03.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik pbz07.07.2017. Iznos duga 118525,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 200607.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 48007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 458,8907.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5607.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik zagrebačka banka07.07.2017. Iznos duga 95000,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201207.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 440,0007.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,6207.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2017. Nosioc obveze Osobno07.07.2017.
Vjerovnik zagrebačka banka07.07.2017. Iznos duga 14300,0007.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2017. Godina zaduženja 201407.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12007.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 167,7507.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0107.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nosioc obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik zagrebačka banka28.12.2018. Iznos duga 150000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 27628.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 768,5028.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,2028.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.12.2018. Nosioc obveze Osobno28.12.2018.
Vjerovnik slatinska banka28.12.2018. Iznos duga 25000,0028.12.2018.
Valuta duga EUR - Euro28.12.2018. Godina zaduženja 201828.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 14428.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 250,4828.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,5028.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2019. Nosioc obveze Osobno31.12.2019.
Vjerovnik privredna banka zagreb31.12.2019. Iznos duga 70000,0031.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6031.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1379,4931.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,5331.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica31.12.2019. Nosioc obveze Osobno31.12.2019.
Vjerovnik allianz zagreb31.12.2019. Iznos duga 5682,8731.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 1231.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 473,5731.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,6531.12.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Viškovo07.07.2017. Poštanski broj 5121607.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 78,1307.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0007.07.2017. 757000,0010.03.2020.
Katastarska općina viškovo07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto kastav07.07.2017. Poštanski broj 5121507.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 234,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 730000,0007.07.2017. 1600000,0028.12.2018.
Katastarska općina kastav07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto kastav07.07.2017. Poštanski broj 5121507.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 61,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0007.07.2017.
Katastarska općina kastav07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.07.2017. Postoji10.03.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica općina10.03.2020. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 27110.03.2020.
OIB pravne osobe 0069089397910.03.2020.
Datum učlanjenja 05/03/201910.03.2020. Datum kraja članstva 10.03.2020.
Funkcije Član upravnog odbora Hrvatske zajednice općina10.03.2020.