Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sanda Kulić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Sanda Prezime Kulić Makar Kulić 03.03.2021.
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirana pravnica Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Razveden/Razvedena22.11.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Pomoćnik ministra25.07.2017. ravnatelj uprave03.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor Ministarstvo pravosuđa25.07.2017. Ministarstvo pravosuđa i uprave03.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Ulica Grada Vukovara25.07.2017. Kućni broj 6 4925.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851371452425.07.2017.
Datum početka mandata 14/10/2016 06/07/201725.07.2017. 11/02/202103.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27/10/2016 06/07/202025.07.2017. 11/02/202503.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 27/10/2016 10/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji25.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pročelnica Naziv pravne osobe Grad Velika Gorica OIB pravne osobe 75834963344
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 34
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/08/2009 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji02.12.2016. Postoji22.11.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnica Naziv pravne osobe Grad Velika Gorica OIB pravne osobe 75834963344
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 34
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/08/2009 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnica upravnog odjela za lokalnu samoupravu22.11.2018. Pomoćnica ministra03.03.2021. Naziv pravne osobe Grad Velika Gorica22.11.2018. Ministarstvo pravosuđa i uprave03.03.2021. OIB pravne osobe 7583496334422.11.2018. 7291043027603.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica22.11.2018. 10000 Zagreb03.03.2021. Ulica Trg kralja Tomislava22.11.2018. Ulica grada Vukovara03.03.2021. Kućni broj 3422.11.2018. 4903.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/200922.11.2018. 06/07/201703.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/07/201722.11.2018. 10/02/202103.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 3526,60 26669,2525.07.2017. 29442,0003.03.2021. Neto iznos (HRK) 1989,00 14124,9825.07.2017. 16390,3103.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji Ne postoji25.07.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Grad Velika Gorica OIB isplatitelja 75834963344
Neto iznos mjesečno (HRK) 9124,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji22.11.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2625,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2625,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3000,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zagreb OIB poslodavca 61817894937
Bruto iznos (HRK) 204420,00 Neto iznos (HRK) 147600,00
Datum stupanja u radni odnos 17/09/2001 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 1917,00 Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 182400,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 2256,63 Ugovorena kamatna stopa 8,45
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 116000,00
Valuta duga CHF - Švicarski Franak Godina zaduženja 2007
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 483,50 Ugovorena kamatna stopa 4,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug 22.11.2018. Osobno06.02.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100550,38 87993,5406.02.2020. 73627,0403.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1492,59 1791,1217.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,25
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10040
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 78,30
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,00
Katastarska općina Granešina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10040
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 87,69
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,00
Katastarska općina Granešina Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 47,73
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 700000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Split Poštanski broj 21000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 78,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1125000,00
Katastarska općina Split Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Omiš Poštanski broj 21310
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 58,39
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,00
Katastarska općina Omiš Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Slatine Poštanski broj 21224
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 626,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,00
Katastarska općina Slatine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Orešje Poštanski broj 10434
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1874,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,00
Katastarska općina Orešje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10040
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,00
Katastarska općina Dubrava02.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Omiš Poštanski broj 21310
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 58,39
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,00
Katastarska općina Omiš Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Vinično Poštanski broj 42224
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 70,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 375000,00
Katastarska općina Vinično Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi A3 Ford Kuga22.11.2018.
Godina proizvodnje 2005 201424.10.2017. 201622.11.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45000,00 144300,0024.10.2017. 155400,0022.11.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Prodajom imovine24.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Grand Scenic
Godina proizvodnje 2010 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji06.02.2020.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje06.02.2020. Marka/tip dva konja06.02.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80300,0006.02.2020.
Oblik vlasništva Dijete06.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava06.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine20.02.2020. Marka/tip Priključno vozilo - prikolica Bocman 20.02.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 29000,0020.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.02.2020. Način stjecanja Prodajom imovine20.02.2020.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 5647,90 12000,0025.07.2017. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 32800,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Stambena štednja stečena kreditnim zaduženjem
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 100000,0025.07.2017. 53000,0022.11.2018. 10000,0006.02.2020. Valuta EUR - Euro25.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine25.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji