Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Sabina Glasovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Sabina08.06.2015. Prezime Glasovac 08.06.2015.
Stručna sprema VSS08.06.2015.
Zvanje Profesor eng i njemjezika i književnosti08.06.2015. Prof engleskog i njemačkog jezika i književnosti26.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske08.06.2015. Socijaldemokratska partija Hrvatske08.06.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana08.06.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.06.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar08.06.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.06.2015. Postoji12.08.2020. Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra08.06.2015. Zastupnik26.01.2016. Potpredsjednik03.12.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja I Sporta08.06.2015. Hrvatski Sabor26.01.2016. Hrvatski sabor26.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.06.2015. Ulica Donje Svetice08.06.2015. Trg Sv.Marka 26.01.2016. Kućni broj 3808.06.2015. 626.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456902808.06.2015. +3851456931326.01.2016. +3851456945003.12.2020.
Datum početka mandata 04/07/201308.06.2015. 28/12/201526.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202012.08.2020. 16/10/202003.12.2020. Predviđeni datum kraja mandata 08/05/201508.06.2015. 28/12/201926.01.2016. 14/10/202011.11.2016. 22/07/202412.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.06.2015. Stvarni datum kraja mandata 08/05/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.06.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.06.2015. Postoji11.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnica u Gradskom vijeću11.11.2016. Naziv pravne osobe Grad Zadar11.11.2016.
OIB pravne osobe 0993365185411.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski11.11.2016.
Datum početka dužnosti 17/05/200911.11.2016. Datum kraja dužnosti 21/05/201711.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar11.11.2016. Ulica Narodni trg11.11.2016. Kućni broj 111.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852320805711.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnica u Gradskom vijeću20.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Zadar20.06.2017.
OIB pravne osobe 0993365185420.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.06.2017.
Datum početka dužnosti 21/06/201720.06.2017. Datum kraja dužnosti 21/06/202120.06.2017. 25/05/201831.12.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar20.06.2017. Ulica Narodni trg20.06.2017. Kućni broj 120.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852320805720.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.06.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.06.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnica ministra08.06.2015. Pomoćnica ministra26.01.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta08.06.2015. OIB pravne osobe 4950839704508.06.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.06.2015. Ulica Donje Svetice08.06.2015. Kućni broj 3808.06.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/07/201208.06.2015. 04/07/201326.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/07/201308.06.2015. 08/05/201526.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vijećnica u Gradskom vijeću Grada Zadra08.06.2015. Naziv pravne osobe Grad Zadar08.06.2015. OIB pravne osobe 0993365185408.06.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar08.06.2015. Ulica Narodni trg08.06.2015. Kućni broj 108.06.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/200908.06.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/07/201308.06.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Nastavnik engleskog i njemačkog jezika26.01.2016. Naziv pravne osobe Gimnazija Franje Patrića26.01.2016. Gimnazija Franje Petrića11.11.2016. OIB pravne osobe 1370873371426.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar26.01.2016. Ulica Obala kneza Trpimira 26.01.2016. Kućni broj 2626.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/03/200626.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/01/201626.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vijećnica26.01.2016. Naziv pravne osobe Grad Zadar26.01.2016. OIB pravne osobe 0993365185426.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar26.01.2016. Ulica Narodni trg 26.01.2016. Kućni broj 126.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/200926.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/01/201626.01.2016. 11/11/201611.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnica11.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor11.11.2016. OIB pravne osobe 11.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.11.2016. Ulica Trg Sv.Marka11.11.2016. Kućni broj 611.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/01/201611.11.2016. 14/10/201624.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201611.11.2016. 22/07/202024.01.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnica12.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor12.08.2020. OIB pravne osobe 12.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.08.2020. Ulica Trg Sv.Marka12.08.2020. Kućni broj 612.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/06/201612.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/05/202012.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24378,8708.06.2015. 28359,1811.11.2016. 21627,8212.08.2020. 29302,2003.12.2020. 3925,9327.01.2023. Neto iznos (EUR) 13550,0308.06.2015. 13823,0311.11.2016. 13726,6112.08.2020. 18215,8203.12.2020. 2556,1427.01.2023.
Napomena Prijavljeni iznos je iznos plaće/naknade isplaćen u prosincu prethodne godine27.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.06.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.06.2015. Postoji26.01.2016. Ne postoji11.11.2016. Postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0026.01.2016. 132,7226.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2016.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0031.12.2018. 1500,0003.12.2020. 199,0803.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.12.2018. Mjesečno03.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0003.12.2020. 132,7203.12.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno03.12.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.06.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.06.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.06.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.06.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.06.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.06.2015. Marka/tip KIA ceed08.06.2015.
Godina proizvodnje 200808.06.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0008.06.2015. 6636,1408.06.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2015. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine08.06.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.06.2015. Marka/tip Peugeot SI08.06.2015.
Godina proizvodnje 200608.06.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0008.06.2015. 530,8908.06.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2015. Način stjecanja Na neki drugi način08.06.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine Poklon rodbine08.06.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2016. Marka/tip Kia proceed26.01.2016.
Godina proizvodnje 200826.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0026.01.2016. 6636,1426.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine26.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.06.2017. Marka/tip Opel Insignia 1.6 TDI20.06.2017.
Godina proizvodnje 201620.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0020.06.2017. 19908,4220.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.06.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.06.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.06.2015.

Podatci o štednji

Iznos 22130,4608.06.2015. 12130,4620.06.2017. 15346,7631.12.2018. 29917,6512.08.2020. 33500,0003.12.2020. 46683,7324.01.2022. 59960,0027.01.2023. Valuta EUR - Euro08.06.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom08.06.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Drugi način stjecanja Štednja od dohodaka08.06.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 95000,0008.06.2015. 100000,0011.11.2016. 13272,2811.11.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna08.06.2015. EUR - Euro08.06.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2015. Način stjecanja Na neki drugi način08.06.2015.
Drugi način stjecanja Štednja od redovnog dohotka08.06.2015.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.06.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: