Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Krstičević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola Prezime Krstičević Krstičević24.06.2021.
Stručna sprema VSS
Zvanje Magistar ekonomije Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20341 Krvavac

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Kula Norinska

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20341 Kula Norinska Ulica Rujnička Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38520693527
Datum početka mandata 22/05/2017 21/05/201709.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 22/06/2020 21/05/202509.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11667,96 13671,4114.02.2020. 1814,4514.02.2020. Neto iznos (EUR) 7873,29 9105,7314.02.2020. 1208,4414.02.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka bb12.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 62362,66 72000,0024.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2012
Rok vraćanja u mjesecima 199 25224.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 452,46 402,8724.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,72
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Metković Poštanski broj 20350
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 160,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 950000,00 126086,67
Katastarska općina Metković Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Golf IV Golf VI26.05.2023.
Godina proizvodnje 2001 200926.05.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,00 5000,0024.06.2021. 4000,0026.05.2023. 3800,0029.06.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način, Novčanom pozajmicom
Drugi način stjecanja nekretnine Novcem od svadbe Ušteđevinom26.05.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Passat
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,00 55000,0024.06.2021. 9000,0026.05.2023. 8000,0029.06.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji14.02.2020. Ne postoji26.05.2023. Postoji05.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio14.02.2020. Naziv poslovnog subjekta Obrt DELO14.02.2020.
OIB poslovnog subjekta 5754472718114.02.2020. Sjedište poslovnog subjekta Krvavac, Bana J. Jelačića 15, 20341 Kula Norinska14.02.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0014.02.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos14.02.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način14.02.2020.
Drugi način stjecanja Osobnim otvaranjem obrta14.02.2020.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a05.02.2024. Naziv poslovnog subjekta OPG Limuneko05.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 5754472718105.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Krvavac, športska 305.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.02.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom05.02.2024.
Drugi način stjecanja Prijavom na natječaj Ruralnog razvoja05.02.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji05.02.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Maestral05.02.2024. Sjedište pravne osobe Krvavac, športska bb05.02.2024.
OIB pravne osobe 5670870715805.02.2024.
Datum učlanjenja 28/08/202105.02.2024. Datum kraja članstva 05.02.2024.
Funkcije Predsjednik05.02.2024.
Napomena 05.02.2024.