Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Natalija Martinčević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Natalija Prezime Martinčević Martinčević20.08.2020.
Stručna sprema VSS
Zvanje Stručna specijalistica javne uprave Stranačka pripadnost Narodna stranka - reformisti

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38515692222 +3851456951120.08.2020.
Datum početka mandata 22/12/2011 22/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2015 23/07/202020.08.2020. 23/07/202424.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji Ne postoji20.08.2020.
Dužnost Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Varaždin 20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42000 Varaždin 20.08.2020. Ulica Trg kralja Tomislava 20.08.2020. Kućni broj 1 20.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542402503 20.08.2020.
Datum početka mandata 03/11/2011 20.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/2017 20.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 18/11/2015 20.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Gradska vijećnica Naziv pravne osobe Grad Varaždin
OIB pravne osobe 13269011531 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 18/11/2015 Datum kraja dužnosti 21/05/2017
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Trg Kralja Tomislava Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38542320824

Druga javna dužnost

Dužnost Gradska vijećnica Grada Varaždina20.08.2020. Županijska vijećnica Naziv pravne osobe Grad Varaždin20.08.2020. Varaždinska županija
OIB pravne osobe 1326901153120.08.2020. 15877210917 Način obnašanja dužnosti Volonterski20.08.2020.
Datum početka dužnosti 19/06/201720.08.2020. 08/11/2022 Datum kraja dužnosti 16/05/202120.08.2020. 01/06/2025
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin20.08.2020. Ulica Trg Kralja Tomislava 20.08.2020. Franjevački trg Kućni broj 120.08.2020. 7
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854240253620.08.2020. +38542930595

Druga javna dužnost

Dužnost Posebna savjetnica župana Varaždinske županije20.08.2020. Naziv pravne osobe Varaždinska županija20.08.2020.
OIB pravne osobe 1587721091720.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.08.2020.
Datum početka dužnosti 28/06/201720.08.2020. Datum kraja dužnosti 16/05/202120.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin20.08.2020. Ulica Franjevački trg 20.08.2020. Kućni broj 720.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854239050720.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost vijećnica Gradskog vijeća Grada Varaždina Naziv pravne osobe Grad Varaždin
OIB pravne osobe 13269011531 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 17/06/2021 Datum kraja dužnosti 13/07/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Trg kralja Tomislava Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38542402502

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršna direktorica Koordinator dionika strateškog planiranja i upravljanja regionalnim razvojem Varaždinske županije20.08.2020. Naziv pravne osobe Cognor Veting Stahlhandel GmbH Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije20.08.2020. OIB pravne osobe 46940479065 9562324876720.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin Ulica Vilka Novaka Stanka Vraza 20.08.2020. Kućni broj 48 420.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/01/2009 01/12/201820.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/11/2011 21/07/202020.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22447,83 27845,7920.08.2020. 3074,57 Neto iznos (EUR) 15393,23 17451,6020.08.2020. 2044,97

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,00 132,72 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0020.08.2020. 199,10 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.08.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Varteks d.d. Dom zdravlja Varaždinske županije20.08.2020. Javna ustanova Gradski stanovi OIB poslodavca 00872098033 0448944785020.08.2020. 73172441120
Bruto iznos (EUR) 50268,15 7409,6720.08.2020. 1202,34 1600,0023.02.2024. Neto iznos (EUR) 39006,08 4800,9020.08.2020. 869,39 1000,0023.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 03/01/2005 05/11/201820.08.2020. 15/11/2022 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka 07.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78145,50 70400,0020.08.2020.
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2009 201920.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 360 12020.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 560,00 678,1720.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,87 2,9520.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Varaždin Poštanski broj 42000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 81,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,00 86269,83
Katastarska općina Varaždin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Osobno22.02.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jalžabet Poštanski broj 42203
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 24,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 91000,00 75000,0020.08.2020. 9954,2120.08.2020.
Katastarska općina Jalžabet Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Osobno22.02.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Kućan Marof Poštanski broj 42000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1273,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,00
Katastarska općina Kučan Marof Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena podaci upisani sukladno Rješenju o nasljeđivanju nakon smrti majke

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Varaždin Poštanski broj 42000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 65,10
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00
Katastarska općina Varaždin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Podaci upisani sukladno Rješenju o nasljeđivanju nakon smrti majke

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 407 Lexus IS 200D SPORT20.08.2020.
Godina proizvodnje 2007 201320.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,00 75000,0020.08.2020. 9954,2120.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno Bračni drug23.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.01.2022. Marka/tip Renault Megane24.01.2022.
Godina proizvodnje 200424.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0024.01.2022. 1327,2324.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Bračni drug23.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji Ne postoji23.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 26000,00 50000,0020.08.2020. 6636,1420.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno07.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4421,1220.08.2020. 3000,0024.01.2022. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Dijete20.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način20.08.2020.
Drugi način stjecanja Trajni mjesečni nalog - uplate od roditelja20.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji20.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada za pomoć djeci VITA20.08.2020. Zaklada solidarnosti Grada Varaždina 24.01.2022. Sjedište pravne osobe Franjevački trg 7, Varaždin20.08.2020.
OIB pravne osobe 4339263791320.08.2020.
Datum učlanjenja 26/02/201820.08.2020. 26/11/202124.01.2022. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Upraviteljica Zaklade20.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica županija20.08.2020. Sjedište pravne osobe Savska cesta 41 Zagreb20.08.2020.
OIB pravne osobe 0295423130920.08.2020.
Datum učlanjenja 23/08/201720.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Predstavnik Varaždinske županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija - članica skupštine20.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Narodna stranka - Reformisti 24.01.2022. Sjedište pravne osobe Pavla Hatza 12, Zagreb 24.01.2022.
OIB pravne osobe 1846807048324.01.2022.
Datum učlanjenja 28/09/201424.01.2022. Datum kraja članstva 24.01.2022.
Funkcije Potpredsjednica Narodne stranke - REFORMISTI, Predsjednica Županijske organizacije Reformista Varaždinske županije 24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.