Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nada Murganić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nada26.01.2016. Prezime Murganić 26.01.2016. Murganić
Stručna sprema Diplomirani26.01.2016.
Zvanje Diplomirani socijalni radnik26.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica26.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica26.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac26.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik26.01.2016. Ministar11.11.2016. Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor26.01.2016. Hrvatski sabor26.01.2016. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku11.11.2016. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka26.01.2016. Trg Svetog Marka 09.11.2016. Trg Nevenke Topalušić11.11.2016. Trg sv. Marka Kućni broj 626.01.2016. 111.11.2016. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922226.01.2016. +3851555700011.11.2016. +38514569259
Datum početka mandata 31/01/201426.01.2016. 22/01/201622.02.2016. 22/10/201609.11.2016. 19/10/201611.11.2016. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 27/12/201526.01.2016. 30/06/201722.02.2016. 30/06/201609.11.2016. 19/10/202011.11.2016. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015 14/10/2016 19/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji26.01.2016. Ne postoji09.11.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Ravnatelj26.01.2016. Naziv pravne osobe Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun26.01.2016. OIB pravne osobe 5491209074926.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac26.01.2016. Ulica Ivana Kukuljevića26.01.2016. Kućni broj 226.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 1/6/201326.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 26.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj26.01.2016. ministrica Naziv pravne osobe Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun26.01.2016. MDOMSP OIB pravne osobe 5491209074926.01.2016. 15351583880
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac26.01.2016. 10000 Zagreb Ulica Ivana Kukuljevića26.01.2016. Trg Nevenke Topalušić Kućni broj 226.01.2016. 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 1/6/201326.01.2016. 19/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26.01.2016. 19/10/201611.11.2016. 19/07/2020

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10392,3026.01.2016. 29344,2209.11.2016. 29593,9518.02.2019. 29843,65 29968,5626.01.2022. 3977,4426.01.2022. Neto iznos (EUR) 5372,0026.01.2016. 16539,4509.11.2016. 18332,7218.02.2019. 18532,57 19620,3326.01.2022. 2604,0226.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji26.01.2016. Ne postoji09.11.2016.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Antun26.01.2016. OIB isplatitelja 5491209074926.01.2016.
Neto iznos mjesečno (EUR) 8862,9026.01.2016. 1176,1926.01.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada26.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.01.2016. Ne postoji11.11.2016. Postoji04.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 150,0026.01.2016. 19,9126.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2016.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3150,0026.01.2016. 418,0826.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2016.
Vremenski raspon Jednokratno26.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3862,5026.01.2016. 512,5826.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0004.08.2020. 199,0804.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno04.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0026.01.2022. 132,7226.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak26.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno26.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji26.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji26.01.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 35400,0026.01.2016. 42000,00 5574,36 Pravna osnova Od drugog dohodka26.01.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.01.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.01.2016. Ne postoji03.01.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2016. Nositelj obveze Osobno26.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische banka26.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 33838,0026.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2016. Godina zaduženja 201526.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 15326.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 295,6526.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,7726.01.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Karlovac26.01.2016. Poštanski broj 4700026.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 70,2026.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0026.01.2016. 49771,0526.01.2016.
Katastarska općina Karlovac II26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Karlovac26.01.2016. Poštanski broj 4700026.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 15,0026.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0026.01.2016. 9954,2126.01.2016.
Katastarska općina Karlovac II26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Karlobag26.01.2016. Poštanski broj 5328826.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 26,6526.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0026.01.2016. 26544,5626.01.2016.
Katastarska općina Karlobag26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto Karlovac26.01.2016. Poštanski broj 4700026.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 62,0026.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 360000,0026.01.2016. 47780,2126.01.2016.
Katastarska općina Karlovac II26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji26.01.2016. Postoji20.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.01.2023. Marka/tip Renault Kadjar20.01.2023.
Godina proizvodnje 201720.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18300,0020.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug20.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava20.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.01.2016. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 15000,00 24000,0026.01.2022. 19990,0020.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dio iznosa ušteđevine utrošen je za kupnju osobnog automobila20.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 6000,00 1500,0020.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dio iznosa ušteđevine utrošen je za kupnju osobnog automobila20.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica26.01.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb26.01.2016.
OIB pravne osobe 0415000846326.01.2016.
Datum učlanjenja 1/1/199526.01.2016. Datum kraja članstva 26.01.2016.
Funkcije Članica predsjedništva županijskog odbora HDZ Karlovačke županije26.01.2016. Članica predsjedništva županijskog odbora HDZ Karlovačke županije, članica Nacionalnog predsjedništva HDZ, predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski 03.01.2019. Predsjednica županijskog odbora HDZ Karlovačke županije, članica Nacionalnog predsjedništva HDZ, predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski 26.01.2022.
Napomena