Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Vučković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija17.03.2016. Prezime Vučković 17.03.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti17.03.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist17.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica17.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica17.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 20340 Ploče17.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji17.03.2016. Mjesto 20340 Ploče17.03.2016. 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra17.03.2016. Zamjenik župana23.06.2016. Pomoćnik ministra Državni tajnik27.02.2017. Ministar13.08.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Regionalnog Razvoja I Fondova Europske Unije17.03.2016. Dubrovačko - Neretvanska Županija23.06.2016. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo poljoprivrede27.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.03.2016. 20000 Dubrovnik23.06.2016. 10000 Zagreb Ulica Račkoga17.03.2016. Pred Dvorom23.06.2016. Račkoga Vukovarska Kućni broj 617.03.2016. 123.06.2016. 6 78a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640068817.03.2016. +3852035140123.06.2016. +38516400600 +38516106262 +3851610620006.02.2020.
Datum početka mandata 24/02/201617.03.2016. 19/05/201323.06.2016. 17/02/2016 24/11/2016 19/07/201913.08.2019. 23/07/202018.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 24/02/202017.03.2016. 19/05/201323.06.2016. 17/02/2020 24/11/2020 23/07/202418.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 24/02/2016 19/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji17.03.2016. Ne postoji Postoji18.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica Upravnog vijeća17.03.2016. Naziv pravne osobe Lučka uprava Ploče17.03.2016.
OIB pravne osobe 9874970995117.03.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.03.2016.
Datum početka dužnosti 5/06/200917.03.2016. Datum kraja dužnosti 17.03.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 20340 Ploče17.03.2016. Ulica Trg kralja Tomislava 17.03.2016. Kućni broj 2117.03.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852041455117.03.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Upravnog vijeća17.03.2016. Naziv pravne osobe Agencija za regionalni razvoj17.03.2016.
OIB pravne osobe 7795079224617.03.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.03.2016.
Datum početka dužnosti 07/03/201617.03.2016. Datum kraja dužnosti 17.03.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb17.03.2016. Ulica Vlaška17.03.2016. Kućni broj 10817.03.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851640062017.03.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predavačica17.03.2016. Naziv pravne osobe Sveučilište u Dubrovniku17.03.2016.
OIB pravne osobe 0133849151417.03.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski17.03.2016.
Datum početka dužnosti 01/09/201517.03.2016. Datum kraja dužnosti 17.03.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 20000 Dubrovnik17.03.2016. Ulica Branitelja Dubrovnika17.03.2016. Kućni broj 2917.03.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852044570017.03.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednica Upravnog vijeća po položaju18.08.2020. Naziv pravne osobe Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju18.08.2020.
OIB pravne osobe 9912223570918.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020.
Datum početka dužnosti 23/07/202018.08.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202418.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Ulica grada Vukovara 18.08.2020. Kućni broj 7818.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851600270018.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica Upravnog vijeća po položaju18.08.2020. Naziv pravne osobe Centar za restrukturiranje i prodaju18.08.2020.
OIB pravne osobe 3808302871118.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020.
Datum početka dužnosti 23/07/202018.08.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202418.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Ivana Lučića 18.08.2020. Kućni broj 618.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851634611118.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Zastupa Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma doo18.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatske šume doo18.08.2020.
OIB pravne osobe 6969314450618.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020.
Datum početka dužnosti 23/07/202018.08.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202418.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb18.08.2020. Ulica Ulica Kneza Branimira18.08.2020. Kućni broj 118.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851480411118.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica Nadzornog odbora po položaju18.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak18.08.2020.
OIB pravne osobe 2670228039018.08.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.08.2020.
Datum početka dužnosti 23/07/202018.08.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202418.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb 18.08.2020. Ulica Strossmayerov trg18.08.2020. Kućni broj 918.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459166618.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zamjenica Župana17.03.2016. zamjenica župana državna tajnica13.08.2019. ministar18.08.2020. Naziv pravne osobe Dubrovačko-neretvanska županija17.03.2016. Ministarstvo poljoprivrede13.08.2019. OIB pravne osobe 3208211531317.03.2016. 7676736919818.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20000 Dubrovnik17.03.2016. 10000 Zagreb13.08.2019. Ulica Pred Dvorom17.03.2016. Vukovarska 13.08.2019. Kućni broj 117.03.2016. 78a13.08.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/201317.03.2016. 05/06/200923.06.2016. 24/11/201613.08.2019. 19/07/201918.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/02/201617.03.2016. 19/05/201323.06.2016. 19/07/201913.08.2019. 21/07/202018.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto državni tajnik23.01.2023. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede23.01.2023. OIB pravne osobe 7676736919823.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.01.2023. Ulica Vukovarska23.01.2023. Kućni broj 78a23.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/11/201623.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/07/201923.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25455,4317.03.2016. 26480,0023.06.2016. 24203,84 31900,0013.08.2019. 32345,4729.01.2021. 4292,9229.01.2021. Neto iznos (EUR) 15200,0017.03.2016. 15500,0023.06.2016. 17150,40 18980,0013.08.2019. 19742,5729.01.2021. 2620,2129.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.03.2016. Postoji24.05.2018. Ne postoji18.08.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1980,0024.05.2018. 262,7924.05.2018. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti24.05.2018.
Vremenski raspon Jednokratno24.05.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.03.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture17.03.2016. OIB poslodavca 2287451517017.03.2016.
Bruto iznos (EUR) 10967,3317.03.2016. 131608,9630.03.2016. 152600,0024.05.2018. 20253,5024.05.2018. Neto iznos (EUR) 6457,4017.03.2016. 77488,8030.03.2016. 87600,0024.05.2018. 11626,5224.05.2018.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201117.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.03.2016.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Croatiabus d.o.o.13.11.2018. Calla Logistics d.o.o. za usluge18.03.2021. Croatiabus05.05.2021. Calla Logistics d.o.o. za usluge25.08.2021. OIB poslodavca 5712345191013.11.2018. 5441502218118.03.2021. 5712345191005.05.2021. 5441502218125.08.2021.
Bruto iznos (EUR) 165816,0013.11.2018. 12000,0006.02.2020. 5000,00 12074,2228.10.2020. 24885,0029.01.2021. 22000,0018.03.2021. 24885,0005.05.2021. 15000,0025.08.2021. 1990,8425.08.2021. Neto iznos (EUR) 108000,0013.11.2018. 8000,0006.02.2020. 4000,00 8000,0028.10.2020. 14000,0029.01.2021. 12486,0018.03.2021. 14000,0005.05.2021. 10126,0025.08.2021. 1343,9525.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201813.11.2018. 01/03/202118.03.2021. 01/04/202105.05.2021. 01/06/202125.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa 13.11.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.03.2016. Postoji23.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 10617,8323.01.2023. Pravna osnova Od kapitala23.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2720,8223.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji17.03.2016. Ne postoji21.01.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj WUSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA17.03.2016. OIB isplatitelja 2287451517017.03.2016.
Neto iznos (EUR) 980,0017.03.2016. 130,0717.03.2016. Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.03.2016.
Vrsta Poticaj17.03.2016.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj PRIVREDNA BANKA ZAGREB13.08.2019. OIB isplatitelja 0253569773213.08.2019.
Neto iznos (EUR) 250,0013.08.2019. 100,0005.05.2021. 13,2705.05.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.08.2019.
Vrsta Poticaj13.08.2019.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2016. Nositelj obveze Osobno17.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) WUSTENROT17.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85000,0017.03.2016. 57000,00
Valuta duga EUR - Euro17.03.2016. Godina zaduženja 200917.03.2016. 2016
Rok vraćanja u mjesecima 16517.03.2016. 227 Iznos mjesečnog anuiteta 780,0017.03.2016. 406,00 Ugovorena kamatna stopa 4,9917.03.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2016. Nositelj obveze Osobno17.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka17.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180000,0017.03.2016. 225000,0013.11.2018. 30000,0023.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.03.2016. EUR - Euro17.03.2016. Godina zaduženja 201517.03.2016. 201813.11.2018. 202223.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12017.03.2016. 9623.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0017.03.2016. 2585,0013.11.2018. 386,8423.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,0017.03.2016. 5,4923.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.03.2016. Nositelj obveze Bračni drug17.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb17.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0017.03.2016. 7963,3717.03.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.03.2016. EUR - Euro17.03.2016. Godina zaduženja 201517.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8417.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 980,0017.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 9,0017.03.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2017. Nositelj obveze Bračni drug27.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Leasing27.01.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 73000,0027.01.2017. 9688,7727.01.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2017. EUR - Euro27.01.2017. Godina zaduženja 201727.01.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1400,0027.01.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2227.01.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Ploče17.03.2016. Poštanski broj 2034017.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.03.2016. Površina 69,0017.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0017.03.2016. 79633,6917.03.2016.
Katastarska općina Komin17.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak17.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Kula Norinska17.03.2016. Poštanski broj 2034117.03.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar17.03.2016. Površina 0,1717.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0017.03.2016. 4645,3017.03.2016.
Katastarska općina Kula Norinska17.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak17.03.2016. Oranica (Njiva)05.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.03.2016.
Mjesto Opuzen17.03.2016. Poštanski broj 2035517.03.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar17.03.2016. Površina 0,3017.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0017.03.2016. 1990,8417.03.2016.
Katastarska općina Opuzen17.03.2016. Opuzen II Crepina30.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno17.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.03.2016.
Postotak 25,0017.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak05.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2021.
Mjesto Kula Norinska05.05.2021. Poštanski broj 2034105.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2021. Površina 1350,0005.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0005.05.2021. 3318,0705.05.2021.
Katastarska općina Desne05.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak05.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2021.
Mjesto Kula Norinska05.05.2021. Poštanski broj 2034105.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2021. Površina 337,0005.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0005.05.2021. 1061,7805.05.2021.
Katastarska općina Desne05.05.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.05.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.03.2016. Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.03.2016. Marka/tip RENAULT CLIO17.03.2016.
Godina proizvodnje 200217.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0017.03.2016. 5000,0013.08.2019. 663,6113.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2017. Marka/tip Škoda Octavia 1.627.01.2017.
Godina proizvodnje 201627.01.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123000,0027.01.2017. 16324,9127.01.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.01.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB17.03.2016.
Broj dionica 6917.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0017.03.2016. 13,2717.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete17.03.2016. Osobno30.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta LUKA PLOČE DD17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 5122887490717.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta PLOČE17.03.2016.
Broj dionica 2417.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0017.03.2016. 53,0917.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug17.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta LUKA PLOČE DD17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 5122887490717.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta PLOČE17.03.2016.
Broj dionica 117.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0017.03.2016. 53,0917.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine PRIVATIZACIJOM17.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.03.2016. Naziv poslovnog subjekta ATLANTSKA PLOVIDBA17.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 6106386808617.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta DUBROVNIK17.03.2016.
Broj dionica 117.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,0017.03.2016. 39,8217.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio29.01.2021. Naziv poslovnog subjekta Calla Logistics29.01.2021.
OIB poslovnog subjekta 5441502218129.01.2021. Sjedište poslovnog subjekta Novaki, Grad Sveta Nedjelja29.01.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0029.01.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos29.01.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug29.01.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.03.2016. Ne postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,0017.03.2016. 800,0027.01.2017. 4000,0013.11.2018. 22000,0013.08.2019. 2919,9013.08.2019. Valuta EUR - Euro17.03.2016. HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno17.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.03.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.03.2016. Postoji27.01.2017. Ne postoji13.11.2018. Postoji06.02.2020. Ne postoji18.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lučka uprava Ploče27.01.2017. Sjedište pravne osobe Ploče27.01.2017.
OIB pravne osobe 9874970995127.01.2017.
Datum učlanjenja 05/06/200927.01.2017. Datum kraja članstva 27.01.2017.
Funkcije članica Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče27.01.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju06.02.2020. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 269 d, 10000 Zagreb06.02.2020.
OIB pravne osobe 9912223570906.02.2020.
Datum učlanjenja 24/07/201906.02.2020. Datum kraja članstva 24/11/202006.02.2020.
Funkcije Predsjednica Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, po položaju06.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za restrukturiranje i prodaju06.02.2020. Sjedište pravne osobe Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb06.02.2020.
OIB pravne osobe 3808302871106.02.2020.
Datum učlanjenja 24/07/201906.02.2020. Datum kraja članstva 24/11/202006.02.2020.
Funkcije Članica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, po položaju06.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatske šume doo06.02.2020. Sjedište pravne osobe Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb06.02.2020.
OIB pravne osobe 6969314450606.02.2020.
Datum učlanjenja 24/07/201906.02.2020. Datum kraja članstva 24/11/202006.02.2020.
Funkcije Zastupa Vladu Republike Hrvatske u Skupštini Hrvatskih šuma d.o.o.06.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak06.02.2020. Sjedište pravne osobe Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb06.02.2020.
OIB pravne osobe 2670228039006.02.2020.
Datum učlanjenja 24/07/201906.02.2020. Datum kraja članstva 24/11/202006.02.2020.
Funkcije Članica Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvoj, po položaju06.02.2020.
Napomena