Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Mačković

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija12.06.2017. Prezime Mačković 12.06.2017.
Stručna sprema SSS12.06.2017.
Zvanje kemijski tehničar12.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica12.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 44324 Jasenovac12.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik12.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Jasenovac12.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44324 Jasenovac12.06.2017. Ulica Trg kralja Petra Svačića12.06.2017. Kućni broj 1912.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854467200112.06.2017. +3854467200517.06.2021.
Datum početka mandata 26/05/201712.06.2017. 20/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202112.06.2017. 20/05/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.06.2017. Volonterski24.07.2019. Profesionalno03.09.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.06.2017. Postoji24.07.2019. Ne postoji17.06.2021.
Dužnost Zastupnik24.07.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 12.06.2017. Hrvatski sabor24.07.2019. 17.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 12.06.2017. 10000 Zagreb24.07.2019. 17.06.2021. Ulica 12.06.2017. Trg svetog Marka24.07.2019. 17.06.2021. Kućni broj 12.06.2017. 624.07.2019. 17.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 12.06.2017. +3851456953724.07.2019. 17.06.2021.
Datum početka mandata 12.06.2017. 12/07/201924.07.2019. 17.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 12.06.2017. 14/10/202024.07.2019. 17.06.2021.
Način obnašanja dužnosti 12.06.2017. Profesionalno24.07.2019. 17.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 12.06.2017. 21/07/202003.09.2020. 17.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji12.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predstavnik Skupštine12.06.2017. Naziv pravne osobe JKP Jasenovačka voda d.o.o12.06.2017.
OIB pravne osobe 3684521604712.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski12.06.2017.
Datum početka dužnosti 01/09/201612.06.2017. Datum kraja dužnosti 12.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 44324 Jasenovac12.06.2017. Ulica Trg kralja Petra Svačić12.06.2017. Kućni broj 1912.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854467200112.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predstavnik Skupštine12.06.2017. Naziv pravne osobe Komunalni servisi Jasenovac d.o.o12.06.2017.
OIB pravne osobe 3610217066412.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski12.06.2017.
Datum početka dužnosti 01/09/201612.06.2017. Datum kraja dužnosti 12.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 44324 Jasenovac12.06.2017. Ulica Trg kralja Petra Svačića12.06.2017. Kućni broj 1912.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854467200112.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.06.2017. Postoji24.07.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik24.07.2019. Naziv pravne osobe Općina Jasenovac24.07.2019. OIB pravne osobe 4251211882724.07.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44324 Jasenovac24.07.2019. Ulica Trg kralja Petra Svačića24.07.2019. Kućni broj 1924.07.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/201724.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/07/201924.07.2019. 19/05/202117.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 13815,7212.06.2017. 14590,0019.04.2019. 19172,3103.09.2020. Neto iznos (HRK) 9117,5512.06.2017. 9782,7219.04.2019. 13977,3003.09.2020.
Volonterski (HRK) 0,0024.07.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (HRK) 24600,3624.07.2019. Neto iznos (HRK) 17774,6524.07.2019. 17798,6603.09.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2400,0012.06.2017. 2800,0004.02.2020. Pravna osnova Od osiguranja12.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno12.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.06.2017. Postoji24.07.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.07.2019. Nositelj obveze Osobno24.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb24.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0024.07.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.07.2019. Godina zaduženja 201924.07.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3624.07.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1672,7124.07.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,9824.07.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Jasenovac12.06.2017. Poštanski broj 4432412.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 637,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000000,0012.06.2017. 100000,0012.07.2017. 150000,0004.02.2020.
Katastarska općina Jasenovac12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Jasenovac12.06.2017. Poštanski broj 4432412.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 2877,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0012.06.2017.
Katastarska općina Jasenovac12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Jasenovac12.06.2017. Poštanski broj 4432412.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 5697,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0012.06.2017.
Katastarska općina Jasenovac12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.06.2017.
Mjesto Jasenovac12.06.2017. Poštanski broj 4432412.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.06.2017. Površina 5345,0012.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5500,0012.06.2017.
Katastarska općina Jasenovac12.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno12.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.06.2017.
Postotak 50,0012.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.04.2019.
Mjesto Jasenovac19.04.2019. Poštanski broj 4432419.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.04.2019. Površina 2057,0019.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 110000,0019.04.2019. 150000,0004.02.2020.
Katastarska općina Jasenovac19.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno19.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug19.04.2019. Način stjecanja Na neki drugi način19.04.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju19.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.06.2017. Marka/tip Mazda 312.06.2017.
Godina proizvodnje 200612.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0012.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor12.06.2017. Marka/tip IMT 53312.06.2017.
Godina proizvodnje 198412.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0012.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug12.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji12.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.06.2017.