Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Leon Žulj

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Leon03.03.2016. Prezime Žulj 03.03.2016. Žulj12.03.2021.
Stručna sprema VSS03.03.2016. Magistar12.03.2021.
Zvanje diplomirani ekonomist03.03.2016. Magistar ekonomije15.03.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica03.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica03.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana03.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece03.03.2016. Ima djece31.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31550 Valpovo03.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.03.2016. Postoji12.03.2021. Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik03.03.2016. Gradonačelnik04.01.2017. Pomoćnik ministra27.04.2018. ravnatelj uprave15.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor03.03.2016. Hrvatski sabor03.03.2016. Grad Valpovo04.01.2017. Ministarstvo državne imovine27.04.2018. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine12.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb03.03.2016. 31550 Valpovo04.01.2017. 10000 Zagreb27.04.2018. Ulica Trg sv. Marka03.03.2016. Matije Gupca04.01.2017. Ulica Ivana Dežmana27.04.2018. Kućni broj 603.03.2016. 3204.01.2017. 1027.04.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947703.03.2016. +3853165620004.01.2017. +3851647121327.04.2018.
Datum početka mandata 05/02/201603.03.2016. 07/06/201304.01.2017. 01/04/201827.04.2018. 11/02/202115.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201903.03.2016. 19/05/201704.01.2017. 01/10/202127.04.2018. 11/02/202112.03.2021. 11/02/202515.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 09/06/2017 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji03.03.2016. Ne postoji04.01.2017.
Dužnost Gradonačelnik03.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Valpovo03.03.2016. 04.01.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31550 Valpovo03.03.2016. 04.01.2017. Ulica Matije Gupca03.03.2016. 04.01.2017. Kućni broj 3203.03.2016. 04.01.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853165620003.03.2016. 04.01.2017.
Datum početka mandata 07/06/201303.03.2016. 04.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 19/05/201703.03.2016. 04.01.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski03.03.2016. 04.01.2017. Stvarni datum kraja mandata 03.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji03.03.2016. Ne postoji06.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik u županijskoj skupštini03.03.2016. Naziv pravne osobe Osječko-baranjska županija03.03.2016.
OIB pravne osobe 1038330886003.03.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.03.2016.
Datum početka dužnosti 19/05/201303.03.2016. Datum kraja dužnosti 19/05/201703.03.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 31000 Osijek03.03.2016. Ulica Trg Ante Starčevića03.03.2016. Kućni broj 203.03.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853122150103.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.03.2016. Ne postoji06.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik03.03.2016. Naziv pravne osobe Grad Valpovo03.03.2016. OIB pravne osobe 8438273032703.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31550 Valpovo03.03.2016. Ulica Matije Gupca03.03.2016. Kućni broj 3203.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/03/200703.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik04.01.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor04.01.2017. OIB pravne osobe 0305572887704.01.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.01.2017. Ulica Trg sv. Marka04.01.2017. Kućni broj 604.01.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 05/02/201604.01.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/10/201604.01.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21627,8203.03.2016. 18306,6504.01.2017. 21832,8227.04.2018. 25674,0612.03.2021. 28139,26 Neto iznos (HRK) 13398,1603.03.2016. 11825,8504.01.2017. 13923,9627.04.2018. 14904,2112.03.2021. 16258,48 16119,8531.01.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (HRK) 0,0003.03.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.03.2016. Ne postoji27.04.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.03.2016. Nositelj obveze Osobno03.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ03.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26758,8703.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro03.03.2016. Godina zaduženja 200503.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24003.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 292,3803.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,3703.03.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Belišće03.03.2016. Poštanski broj 3155103.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 86,0803.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 31666,6603.03.2016.
Katastarska općina Belišće03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Postotak 8,3303.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip Pasat VW03.03.2016.
Godina proizvodnje 198903.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip Peugeot 40703.03.2016.
Godina proizvodnje 200703.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.03.2016. Naziv poslovnog subjekta T HT03.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 903.03.2016.
Broj dionica 603.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 140,9003.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos03.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.03.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 45000,0003.03.2016. 90000,0006.07.2017. 50000,0027.04.2018. 70000,0012.03.2021. 105000,0031.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno03.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.03.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.03.2016. Ne postoji27.04.2018. Postoji12.03.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dvorac d.o.o.03.03.2016. Sjedište pravne osobe Antuna Matije Reljkovića 16, 31550 Valpovo03.03.2016.
OIB pravne osobe 1573464216403.03.2016.
Datum učlanjenja 27/03/200703.03.2016. Datum kraja članstva 03.03.2016.
Funkcije Predsjednik skupštine03.03.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRV d.o.o.03.03.2016. Sjedište pravne osobe Kralja Petra Krešimira IV. 1, 31550 Valpovo03.03.2016.
OIB pravne osobe 0745858088003.03.2016.
Datum učlanjenja 27/03/200703.03.2016. Datum kraja članstva 03.03.2016.
Funkcije Član skupštine03.03.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TZ Grada Valpova03.03.2016. Sjedište pravne osobe Matije Gupca 32, 31550 Valpovo03.03.2016.
OIB pravne osobe 1288193768303.03.2016.
Datum učlanjenja 27/01/201003.03.2016. Datum kraja članstva 03.03.2016.
Funkcije Predsjednik 03.03.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lokalna razvojna agencija Valpovo-Petrijevci d.o.o.19.05.2016. Sjedište pravne osobe Matije Gupca 32, 31550 Valpovo19.05.2016.
OIB pravne osobe 9215700324319.05.2016.
Datum učlanjenja 17/11/201519.05.2016. Datum kraja članstva 19.05.2016.
Funkcije predsjednik skupštine19.05.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski šahovski savez12.03.2021. Sjedište pravne osobe Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb 12.03.2021.
OIB pravne osobe 5590552061212.03.2021.
Datum učlanjenja 05/09/202012.03.2021. Datum kraja članstva 12.03.2021.
Funkcije Član Izvršnog odbora12.03.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački šahovski savez12.03.2021. Sjedište pravne osobe Masarykova 22 Zagreb12.03.2021.
OIB pravne osobe 1678283118812.03.2021.
Datum učlanjenja 04/03/202012.03.2021. Datum kraja članstva 12.03.2021.
Funkcije Član Izvršnog odbora12.03.2021.
Napomena