Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Josip Bilaver

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip28.01.2016. Prezime Bilaver28.01.2016.
Stručna sprema Diplomirani28.01.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist28.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica28.01.2016. Hrvatska demokratska zajednica28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece28.01.2016. Ima djece02.07.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 23223 Škabrnja28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016. Postoji17.09.2019. Mjesto 10000 Zagreb17.09.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Pomoćnik ministra05.02.2017. Državni tajnik17.09.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture05.02.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg sv. Marka28.01.2016. Krležin gvozd05.02.2017. Prisavlje 30.09.2020. Kućni broj 628.01.2016. 1a05.02.2017. 1430.09.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922228.01.2016. +3851378397005.02.2017.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 05/01/201705.02.2017. 18/07/201917.09.2019. 24/09/202030.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201928.01.2016. 05/01/202105.02.2017. 17/07/202117.09.2019. 24/09/202430.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 14/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016. Postoji Ne postoji05.02.2017. Postoji02.07.2019.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik upravnog vijeća Naziv pravne osobe Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević
OIB pravne osobe 47767714195 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 28/04/2016 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Mirogojska Kućni broj 8
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38512826222

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik upravnog vijeća02.07.2019. Naziv pravne osobe LU Ploče02.07.2019.
OIB pravne osobe 6935937622602.07.2019. Način obnašanja dužnosti Volonterski02.07.2019.
Datum početka dužnosti 14/02/201902.07.2019. 11/06/2022 Datum kraja dužnosti 14/02/202202.07.2019. 12/06/2026
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 20340 Ploče02.07.2019. Ulica Trg kralja Tomislava 02.07.2019. Kućni broj 2102.07.2019.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852041153002.07.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj ureda eurozastupnika iz redova HDZ-a28.01.2016. saborski zastupnik05.02.2017. pomoćnik ministra17.09.2019. državni tajnik30.09.2020. Državni tajnik Naziv pravne osobe Ivana Maletić28.01.2016. Hrvatski sabor05.02.2017. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture17.09.2019. OIB pravne osobe 28.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Karašićka 28.01.2016. Trg sv. Marka 05.02.2017. Krležin gvozd17.09.2019. Prisavlje 1430.09.2020. Kućni broj 25a28.01.2016. 605.02.2017. 117.09.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201328.01.2016. 28/12/201505.02.2017. 05/01/201717.09.2019. 18/07/201730.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201528.01.2016. 14/10/201605.02.2017. 18/07/201917.09.2019. 24/09/202030.09.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22505,6028.01.2016. 21200,0005.02.2017. 24599,0002.07.2019. 24747,1517.09.2019. 26606,4917.09.2019. 23170,7914.01.2022. 3075,1914.01.2022. Neto iznos (EUR) 13719,1128.01.2016. 13000,0005.02.2017. 13696,0002.07.2019. 13435,0017.09.2019. 14444,3217.09.2019. 16273,5714.01.2022. 2159,8014.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 113335,00 15042,14 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Povrat sredstava nakon otkazivanja leasinga za osobni automobil Škoda Superb.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4620,00 613,18 Pravna osnova Povrat poreza
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena 12.10.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15100,0017.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava17.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno17.01.2023.
Napomena Povrat sredstava, učešća, nakon otkazivanja leasinga za osobni automobil Škoda Superb.17.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3949,0017.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja17.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno17.01.2023.
Napomena Isplata police životnog osiguranja.17.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca eurozastupnica Dubravka Šuica28.01.2016. CIRAZ Hamag BICRO02.07.2019. OIB poslodavca 9309390401628.01.2016.
Bruto iznos (EUR) 105111,8428.01.2016. 108000,00 154440,0002.07.2019. 10405,9701.04.2020. 13405,97 1779,15 Neto iznos (EUR) 72000,0028.01.2016. 88934,6402.07.2019. 7100,0001.04.2020. 8500,00 1128,14
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201328.01.2016. 01/06/2016 05/09/201702.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa 28.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.01.2016. Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 19000,0012.10.2022. 18000,0017.01.2023. Pravna osnova Od kapitala
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Tvrtka Miva jadera d.o.o. u 100 % vlasništvu Eva Perica Bilaver je napravila povrat dijela pozajmice u iznosu od 19000,00 kuna.12.10.2022. Tvrtka Miva jadera d.o.o. u 100 % vlasništvu Eva Perica Bilaver je napravila povrat dijela pozajmice u iznosu od 18000,00 eura.17.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) banka 28.01.2016. banka Sberbank d.d.30.11.2016. Sberbank d.d.02.07.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9605,8228.01.2016. 8245,82 7650,2005.02.2017. 5500,0002.07.2019. 5700,0017.09.2019. 5500,0017.09.2019.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 201428.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 170,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,6328.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.07.2019. Nositelj obveze Osobno02.07.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.02.07.2019. Hrvatska poštanska banka d.d.17.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 140954,0002.07.2019. 139000,0017.09.2019. 135000,0017.09.2019. 105000,0001.04.2020. 102000,0006.05.2020. 85000,0030.09.2020. 290000,0014.01.2022. 39374,3217.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna02.07.2019. EUR - Euro02.07.2019. Godina zaduženja 201702.07.2019. 202014.01.2022. 202217.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8402.07.2019. 12014.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2349,2302.07.2019. 3164,0014.01.2022. 425,9717.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,1802.07.2019. 5,6214.01.2022. 5,1517.01.2023.
Napomena Prijašnji kredit u PBZ d.d. je refinanciran sa novim kreditom.17.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.09.2020. Nositelj obveze Bračni drug30.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.30.09.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 48087,0030.09.2020. 25087,0014.01.2022. 3329,6214.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.09.2020. EUR - Euro30.09.2020. Godina zaduženja 201530.09.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 8430.09.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1780,9830.09.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,2030.09.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.09.2020. Nositelj obveze Bračni drug30.09.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BKS Bank AG30.09.2020. Hrvatska poštanska banka d.d.17.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 250000,0030.09.2020. 240000,0014.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.09.2020. Godina zaduženja 202030.09.2020. 202217.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 30030.09.2020. 23817.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1285,3330.09.2020. 1367,0017.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,7530.09.2020. 3,3017.01.2023.
Napomena Sveukupni iznos kredita je proslijeđjen kao pozajmica društvu Miva jadera d.o.o. gdje je Eva Perica Bilaver 100 % vlasnica društva. Sveukupni iznos kredita je proslijeđjen kao pozajmica društvu Miva jadera d.o.o. gdje je Eva Perica Bilaver 100 % vlasnica društva. Kredit koji je prvotno podignut u BKS banka d.d. je refinanciran sa novim kreditom u iznosu od 240 000,00 eura.17.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Leasing14.01.2022. Nositelj obveze Osobno14.01.2022.
Predmet leasinga osobni automobil14.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o14.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22440,9514.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro14.01.2022. Godina zaduženja 202014.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6014.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 413,5714.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5214.01.2022.
Napomena 14.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing12.10.2022. Nositelj obveze Osobno12.10.2022.
Predmet leasinga osobni automobil12.10.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o12.10.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22440,9512.10.2022.
Valuta duga EUR - Euro12.10.2022. Godina zaduženja 202012.10.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.10.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 413,5712.10.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5212.10.2022.
Napomena 12.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016. Postoji

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica Nositelj potraživanja Bračni drug
Iznos (EUR) 1781000,0012.10.2022. 236379,3212.10.2022. Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Pozajmica je u točnom kunskom iznosu kredita koji je Eva Perica Bilaver podignula u BKS Bank d.o.o. umanjen za vraćanje pozajmice u iznosu od 19000 kn. u 2021 godini.12.10.2022. Pozajmica je u točnom iznosu kredita koji je Eva Perica Bilaver podignula u BKS Bank d.o.o. te ga nakon toga refinancirala sa novim kreditom. Iznos je umanjen za vraćanje pozajmice u iznosu od 2550,00 eura u 2021 godini te 18000 eura. u 2022 godini.17.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji28.01.2016. Postoji02.07.2019. Ne postoji06.05.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.07.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2019.
Mjesto Zadar02.07.2019. Poštanski broj 2300002.07.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2019. Površina 664,0002.07.2019. 750,0001.04.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0002.07.2019. 950000,0001.04.2020. 126086,6701.04.2020.
Katastarska općina Zadar02.07.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.07.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.07.2019.
Postotak 50,0002.07.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2016. Marka/tip volkswagen passat28.01.2016. Škoda superb Volkswagen Passat02.07.2019. Škoda Superb14.01.2022. Fiat 500
Godina proizvodnje 200828.01.2016. 2009 201602.07.2019. 202014.01.2022. 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.01.2016. 90000,00 149000,0002.07.2019. 135000,0001.04.2020. 29000,0014.01.2022. 67550,00 8965,43
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine02.07.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.05.2020. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.01.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.10.2022. Marka/tip Škoda superb12.10.2022. Fiat 50017.01.2023.
Godina proizvodnje 202012.10.2022. 201917.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 290000,0012.10.2022. 8750,0017.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.10.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji28.01.2016. Ne postoji Postoji30.09.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio28.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Alicante consult d.o.o.28.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 6099619416428.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Oranice 108a, 10000 Zagreb28.01.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0028.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos28.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio30.09.2020. Naziv poslovnog subjekta Miva jadera d.o.o.30.09.2020.
OIB poslovnog subjekta 8666796415530.09.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zrinsko-frankopanska 1, 23000 Zadar30.09.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0030.09.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos30.09.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug30.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti30.09.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.01.2016.

Podatci o štednji

Iznos 190000,0028.01.2016. 150000,0002.07.2019. 130000,0001.04.2020. 560000,0006.05.2020. 98000,0030.09.2020. 40000,0014.01.2022. 53000,00 10500,0017.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.01.2016. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2019. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine06.05.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.01.2016. Postoji02.07.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica02.07.2019. Sjedište pravne osobe Trg žrtava fašizma 402.07.2019.
OIB pravne osobe 0415000846302.07.2019.
Datum učlanjenja 01/01/200402.07.2019. Datum kraja članstva 02.07.2019.
Funkcije Potpredsjednik02.07.2019. 06.05.2020.
Napomena