Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasenka Auguštan-Pentek

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Jasenka08.09.2015. Prezime Auguštan-Pentek 08.09.2015.
Stručna sprema VŠS08.09.2015.
Zvanje Ekonomist08.09.2015. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske08.09.2015. Socijaldemokratska partija Hrvatske08.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena08.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 49250 Zlatar08.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.09.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika08.09.2015. Gradonačelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zlatar08.09.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49250 Zlatar08.09.2015. Ulica PARK HRVATSKE MLADEu00c5u00bdI08.09.2015. Kućni broj 208.09.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854946662708.09.2015. Fax (službeni) +3854946670308.09.2015.
Datum početka mandata 26/03/201508.09.2015. 26/05/201727.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/201708.09.2015. 07/06/202127.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.09.2015. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji08.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji08.09.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.09.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji08.09.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zamjenica gradonačelnika08.09.2015. Naziv pravne osobe Grad Zlatar08.09.2015. OIB pravne osobe 3637093927808.09.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49250 Zlatar08.09.2015. Ulica Park hrvatske mladeži08.09.2015. Kućni broj 208.09.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201308.09.2015. Datum prestanka radnog odnosa 23/01/201508.09.2015. 25/05/201727.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11926,5608.09.2015. 13204,6127.06.2017. 19658,7505.01.2018. 19630,1621.03.2019. Neto iznos (HRK) 7789,8108.09.2015. 9900,0727.06.2017. 12001,5405.01.2018. 11386,4321.03.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji08.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.09.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2015. Nosioc obveze Osobno08.09.2015.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb08.09.2015. Iznos duga 10000,0008.09.2015. 100000,0027.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.09.2015. HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. Godina zaduženja 201208.09.2015. 201627.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.09.2015. 5027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 162,2908.09.2015. 2210,1927.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,1908.09.2015. 4,7927.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.03.2019. Nosioc obveze Osobno21.03.2019.
Druga obveza Operativni leasing21.03.2019.
Vjerovnik Impuls-leasing d.o.o.21.03.2019. Iznos duga 22654,4821.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2019. Godina zaduženja 201921.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 332,4421.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,0021.03.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.09.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.09.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.09.2015.
Mjesto Zlatar08.09.2015. Poštanski broj 4925008.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.09.2015. Površina 3676,0008.09.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 36760,0008.09.2015.
Katastarska općina Martinci Zlatarski08.09.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.09.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.09.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.09.2015.
Postotak 39,1408.09.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.09.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji08.09.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji08.09.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji08.09.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijaldemokratska Partija Hrvatske08.09.2015. Sjedište pravne osobe Trg Dragutina Iblera 9, Zagreb08.09.2015.
OIB pravne osobe 0201097873108.09.2015.
Datum učlanjenja 01/07/201308.09.2015. Datum kraja članstva 08.09.2015.
Funkcije Predsjednica Gradske organizacije SDP-a Zlatar08.09.2015.