Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Jasenka Auguštan-Pentek

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Jasenka08.09.2015. Prezime Auguštan-Pentek 08.09.2015.
Stručna sprema VŠS08.09.2015.
Zvanje Ekonomist08.09.2015. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske08.09.2015. Socijaldemokratska partija Hrvatske08.09.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena08.09.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.09.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 49250 Zlatar08.09.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.09.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika08.09.2015. Gradonačelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zlatar08.09.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49250 Zlatar08.09.2015. Ulica PARK HRVATSKE MLADEŽI08.09.2015. Kućni broj 208.09.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854946662708.09.2015.
Datum početka mandata 26/03/201508.09.2015. 26/05/201727.06.2017. 21/05/202114.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/201708.09.2015. 07/06/202127.06.2017. 20/06/202514.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.09.2015. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.09.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.09.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.09.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.09.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenica gradonačelnika08.09.2015. gradonačelnica Naziv pravne osobe Grad Zlatar08.09.2015. OIB pravne osobe 3637093927808.09.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 49250 Zlatar08.09.2015. Ulica Park hrvatske mladeži08.09.2015. Kućni broj 208.09.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201308.09.2015. 26/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/01/201508.09.2015. 25/05/201727.06.2017. 20/05/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11926,5608.09.2015. 13204,6127.06.2017. 19658,7505.01.2018. 19630,1621.03.2019. 19807,8105.01.2021. 17310,5031.01.2022. 2297,5031.01.2023. Neto iznos (EUR) 7789,8108.09.2015. 9900,0727.06.2017. 12001,5405.01.2018. 11386,4321.03.2019. 11874,5005.01.2021. 13362,9731.01.2022. 1780,7431.01.2023. 1829,5529.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.09.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.09.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.09.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.09.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.09.2015. Nositelj obveze Osobno08.09.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb08.09.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0008.09.2015. 100000,0027.06.2017. 13272,2827.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro08.09.2015. HRK - Hrvatska Kuna27.06.2017. EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 201208.09.2015. 201627.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.09.2015. 5027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 162,2908.09.2015. 2210,1927.06.2017. 293,3227.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,1908.09.2015. 4,7927.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.03.2019. Nositelj obveze Osobno21.03.2019.
Druga obveza Operativni leasing21.03.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Impuls-leasing d.o.o.21.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22654,4821.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2019. Godina zaduženja 201921.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 332,4421.03.2019. Ugovorena kamatna stopa 4,0021.03.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 27000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2023
Rok vraćanja u mjesecima 75 Iznos mjesečnog anuiteta 420,92 Ugovorena kamatna stopa 5,08
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.09.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.09.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.09.2015. Građevinsko zemljište29.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.09.2015.
Mjesto Zlatar08.09.2015. Poštanski broj 4925008.09.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.09.2015. Površina 3676,0008.09.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36760,0008.09.2015. 4878,8908.09.2015. 28780,0029.01.2024.
Katastarska općina Martinci Zlatarski08.09.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.09.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.09.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.09.2015.
Postotak 39,1408.09.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.09.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.09.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.09.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.09.2015. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 5000,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Od osobnih primitaka
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.09.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Socijaldemokratska Partija Hrvatske08.09.2015. Sjedište pravne osobe Trg Dragutina Iblera 9, Zagreb08.09.2015.
OIB pravne osobe 0201097873108.09.2015.
Datum učlanjenja 01/07/201308.09.2015. Datum kraja članstva 08.09.2015.
Funkcije Predsjednica Gradske organizacije SDP-a Zlatar08.09.2015. Predsjednica Gradske organizacije SDP-a Zlatar, članica predsjedništva SDP Hrvatske
Napomena