Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ingrid Antičević Marinović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ingrid Prezime Antičević Marinović
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirana pravnica - odvjetnica Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Nisam član stranke04.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Sudac04.07.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Ustavni Sud Republike Hrvatske04.07.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske04.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6 404.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569313 +3851640012304.07.2016. Fax (službeni) 03.03.2016.
Datum početka mandata 28/12/2015 07/06/201604.07.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/2019 06/06/202404.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 03/06/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji04.07.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnica04.07.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor04.07.2016. OIB pravne osobe 3859750623404.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Trg Sv. Marka 04.07.2016. Kućni broj 604.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 28/12/201504.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa 03/06/201604.07.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnica 04.07.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor04.07.2016. OIB pravne osobe 3859750623404.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Trg Sv. Marka 04.07.2016. Kućni broj 604.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/10/201104.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28/12/201504.07.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24087,8503.03.2016. 33523,0004.07.2016. 33950,9527.12.2018. Neto iznos (HRK) 14339,9203.03.2016. 18506,4804.07.2016. 20093,6427.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2500,0003.03.2016. 1000,0004.07.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno03.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetničko društvo Marinović i partneri OIB poslodavca 08788113443
Bruto iznos (HRK) 143000,00 14300,0018.02.2020. Neto iznos (HRK) 82000,00 8200,0018.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 31/01/1994 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 224,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,00 2250000,0018.02.2020.
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 350000,00
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Bračni drug, Dijete18.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine zamjenom nekretnina

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1165,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,00
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 9,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 7,70

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 750,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 45000,0003.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 33000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0003.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Smilčić03.03.2016. Poštanski broj 2342003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 2200,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0003.03.2016. 1500000,0018.02.2020.
Katastarska općina Smiličić03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Crno - Zadar03.03.2016. Poštanski broj 2300003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 7000,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0003.03.2016.
Katastarska općina Crno03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Olib03.03.2016. Poštanski broj 2329603.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 37383,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.03.2016.
Katastarska općina Olib03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Postotak 21,8703.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault megane
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip Peugeot 60703.03.2016.
Godina proizvodnje 200303.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0003.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji03.03.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio03.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Odvjetničko društvo Marinović i partneri03.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 0878811344303.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zadar03.03.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0003.03.2016.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti03.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji