Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ingrid Antičević Marinović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ingrid Prezime Antičević Marinović
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirana pravnica - odvjetnica Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Nisam član stranke04.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana Udovac/Udovica09.04.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Sudac04.07.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Ustavni Sud Republike Hrvatske04.07.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske04.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Sv. Marka Kućni broj 6 404.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569313 +3851640012304.07.2016.
Datum početka mandata 28/12/2015 07/06/201604.07.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/2019 06/06/202404.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 03/06/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji04.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnica04.07.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor04.07.2016. OIB pravne osobe 3859750623404.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Trg Sv. Marka 04.07.2016. Kućni broj 604.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/12/201504.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/201604.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnica 04.07.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor04.07.2016. OIB pravne osobe 3859750623404.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Trg Sv. Marka 04.07.2016. Kućni broj 604.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/10/201104.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201504.07.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24087,8503.03.2016. 33523,0004.07.2016. 33950,9527.12.2018. 4816,5725.01.2023. 6473,6631.01.2024. Neto iznos (EUR) 14339,9203.03.2016. 18506,4804.07.2016. 20093,6427.12.2018. 3241,7725.01.2023. 3728,1631.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0003.03.2016. 1000,0004.07.2016. 132,7204.07.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno03.03.2016.
Napomena Naknada temeljem Zakona o pravima i dužnostima dužnosnika, te Odluke o posebnim pravima sudaca Ustavnog suda koji imaju prebivalište izvan sjedišta suda31.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetničko društvo Marinović i partneri OIB poslodavca 08788113443
Bruto iznos (EUR) 143000,00 14300,0018.02.2020. 1897,9418.02.2020. Neto iznos (EUR) 82000,00 8200,0018.02.2020. 1088,3318.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 31/01/1994 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji30.12.2020. Ne postoji31.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.12.2020. Nositelj obveze Osobno30.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka30.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115000,0030.12.2020. 15263,1230.12.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.12.2020. EUR - Euro30.12.2020. Godina zaduženja 202030.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3630.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 3472,0130.12.2020. 460,8130.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,4930.12.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 224,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,00 2250000,0018.02.2020. 298626,3218.02.2020.
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Osobno, Dijete09.04.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 40,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,00 46452,98
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Bračni drug, Dijete18.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine zamjenom nekretnina
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1165,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 9,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0003.03.2016. 6636,1403.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 7,70
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 750,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0003.03.2016. 5972,5303.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Seline Poštanski broj 23244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 33000,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.03.2016. 3981,6803.03.2016.
Katastarska općina Seline Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 6,25
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Smilčić03.03.2016. Poštanski broj 2342003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 2200,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0003.03.2016. 1500000,0018.02.2020. 199084,2118.02.2020.
Katastarska općina Smiličić03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Crno - Zadar03.03.2016. Poštanski broj 2300003.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 7000,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0003.03.2016. 33180,7003.03.2016.
Katastarska općina Crno03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.03.2016.
Mjesto Olib03.03.2016. Poštanski broj 2329603.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.03.2016. Površina 37383,0003.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0003.03.2016. 6636,1403.03.2016.
Katastarska općina Olib03.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno03.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama03.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom03.03.2016.
Postotak 21,8703.03.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault megane Kia Stonic25.09.2020.
Godina proizvodnje 2011 202025.09.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 123641,0025.09.2020. 16409,9825.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.03.2016. Marka/tip Peugeot 60703.03.2016.
Godina proizvodnje 200303.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0003.03.2016. 6636,1403.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.03.2016. Ne postoji09.04.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio03.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Odvjetničko društvo Marinović i partneri03.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 0878811344303.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zadar03.03.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0003.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos03.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug03.03.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti03.03.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji28.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 97347,1428.12.2021. 24741,4925.01.2023. 45420,5431.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.12.2021. EUR - Euro28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji