Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Helena Štimac Radin

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Helena25.10.2016. Prezime Štimac Radin25.10.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti25.10.2016.
Zvanje Magistrica sociologije25.10.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.10.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana25.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece25.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj25.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske25.10.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.10.2016. Ulica Mesnička 25.10.2016. Kućni broj 2325.10.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630309025.10.2016. Fax (službeni) +3851456929625.10.2016.
Datum početka mandata 05/07/201225.10.2016. 21/12/201823.01.2018. Predviđeni datum kraja mandata 05/07/201625.10.2016. 21/12/202223.01.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.10.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji25.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji25.10.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.10.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji25.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Predstojnica25.10.2016. Naziv pravne osobe Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH25.10.2016. OIB pravne osobe 6655825930425.10.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.10.2016. Ulica Mesnička25.10.2016. Kućni broj 2325.10.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200425.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 25.10.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Ovlaštena za obavljanje poslova ravnateljice23.01.2018. Naziv pravne osobe Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske23.01.2018. OIB pravne osobe 6655825930423.01.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.01.2018. Ulica Mesnička 23.01.2018. Kućni broj 2323.01.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200423.01.2018. Datum prestanka radnog odnosa 23.01.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22356,8325.10.2016. 23934,2623.01.2018. Neto iznos (HRK) 13344,6125.10.2016. 14801,0223.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.10.2016. Ne postoji23.01.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 999,8125.10.2016. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka25.10.2016.
Vremenski raspon Jednokratno25.10.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji25.10.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji25.10.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski sabor25.10.2016. OIB poslodavca 3859750623425.10.2016.
Bruto iznos (HRK) 356720,9825.10.2016. 377955,2223.01.2018. Neto iznos (HRK) 207174,2225.10.2016. 231767,2923.01.2018.
Datum stupanja u radni odnos 07/09/199225.10.2016. Datum prestanka radnog odnosa 25.10.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji25.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.10.2016. Nosioc obveze Osobno25.10.2016.
Vjerovnik Zagrebačk banka25.10.2016. Zagrebačka banka23.01.2018. Iznos duga 15000,0025.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro25.10.2016. Godina zaduženja 201225.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8025.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 232,5025.10.2016. 229,8523.01.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,4225.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.10.2016. Nosioc obveze Bračni drug25.10.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb25.10.2016. Iznos duga 150000,0025.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro25.10.2016. Godina zaduženja 200825.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 16225.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1262,6925.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,8225.10.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Zagreb25.10.2016. Poštanski broj 1000025.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 70,5025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0025.10.2016.
Katastarska općina Zagreb Centar25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.10.2016.
Mjesto Vintijan25.10.2016. Poštanski broj 5210025.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.10.2016. Površina 230,0025.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,0025.10.2016.
Katastarska općina Pula25.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno25.10.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)25.10.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.10.2016. Ne postoji23.01.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.10.2016. Marka/tip Renault Megane25.10.2016.
Godina proizvodnje 200225.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0025.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.10.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji25.10.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice25.10.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom25.10.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656025.10.2016. Sjedište poslovnog subjekta Mihanovićeva 9 Zagreb25.10.2016.
Broj dionica 3325.10.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 160,0225.10.2016. 166,0023.01.2018.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%25.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.10.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice25.10.2016. Naziv poslovnog subjekta INA25.10.2016.
OIB poslovnog subjekta 2775956062525.10.2016. Sjedište poslovnog subjekta Avenija Holjevca 1025.10.2016.
Broj dionica 125.10.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3200,0025.10.2016.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%25.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno25.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.10.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji25.10.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji25.10.2016.