Početna
 

Helena Štimac Radin

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Ravnatelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske 21.12.2017.
Ravnatelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
05.07.2012. do 21.12.2017.