Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gordan Jandroković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Gordan Prezime Jandroković
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani politolog Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Potpredsjednik07.11.2016. Predsjednik26.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851630304907.11.2016. +3851456944426.05.2017. Fax (službeni) +38514569314 +3851630334507.11.2016. +3851630301026.05.2017.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201607.11.2016. 05/05/201726.05.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 13/10/201607.11.2016. 14/10/202007.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 05/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik potpredsjednik26.05.2017. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/12/2011 28/12/201507.11.2016. 14/10/201626.05.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28/12/2015 13/10/201607.11.2016. 05/05/201726.05.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25055,49 28345,2601.04.2016. 31663,0407.11.2016. 34855,9626.05.2017. 35161,7121.12.2018. 35314,5922.01.2020. Neto iznos (HRK) 16923,18 18573,9601.04.2016. 19975,3907.11.2016. 23258,7626.05.2017. 23434,0821.12.2018. 22442,8818.06.2019. 22587,2022.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 51621,6008.02.2016. 65700,2221.12.2018. 75085,9618.06.2019. Pravna osnova Od kapitala08.02.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0021.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno21.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Zagreb-Rebro OIB poslodavca 46377257342
Bruto iznos (HRK) 243211,42 19158,4922.01.2020. Neto iznos (HRK) 149545,44 10986,2522.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/2009 Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet22.01.2020. OIB poslodavca 4500168659822.01.2020.
Bruto iznos (HRK) 10511,1422.01.2020. Neto iznos (HRK) 7103,6622.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 15/02/201922.01.2020. Datum prestanka radnog odnosa 22.01.2020.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji22.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 572,3422.01.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti22.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno22.01.2020.
Druga djelatnost zdravstvena djelatnost22.01.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 149,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford S-max VolkswagenGolf 1.6 tdi21.12.2018.
Godina proizvodnje 2007 201521.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00 80000,0026.05.2017. 100000,0021.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji18.06.2019.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Beming d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 85887271562 Sjedište poslovnog subjekta J.Haulika 20a
Udio vlasništva izražen u postocima 54,67
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe OIB
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 15000,00 20000,0007.11.2016. 23000,0026.05.2017. 32000,0021.12.2018. 112000,0018.06.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 12000,0026.05.2017. 15000,0021.12.2018. 16000,0018.06.2019. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o štednji

Iznos 745000,0018.06.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine18.06.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji