Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Gordan Jandroković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Gordan Prezime Jandroković
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani politolog Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Potpredsjednik07.11.2016. Predsjednik26.05.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851630304907.11.2016. +3851456944426.05.2017.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201607.11.2016. 05/05/201726.05.2017. 22/07/202029.07.2020. 16/05/202413.06.2024. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 13/10/201607.11.2016. 14/10/202007.11.2016. 22/07/202429.07.2020. 16/05/202813.06.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 05/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik potpredsjednik26.05.2017. predsjednik29.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe 38597506234
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg sv. Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/12/2011 28/12/201507.11.2016. 14/10/201626.05.2017. 05/05/201729.07.2020. 22/07/202013.06.2024. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/2015 13/10/201607.11.2016. 05/05/201726.05.2017. 22/07/202029.07.2020. 16/05/202413.06.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25055,49 28345,2601.04.2016. 31663,0407.11.2016. 34855,9626.05.2017. 35161,7121.12.2018. 35314,5922.01.2020. 35620,3431.01.2022. 4747,9330.01.2023. 4768,2021.02.2024. Neto iznos (EUR) 16923,18 18573,9601.04.2016. 19975,3907.11.2016. 23258,7626.05.2017. 23434,0821.12.2018. 22442,8818.06.2019. 22587,2022.01.2020. 22957,8304.08.2020. 23718,1531.01.2022. 3160,3530.01.2023. 3112,5621.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 51621,6008.02.2016. 65700,2221.12.2018. 75085,9618.06.2019. 9965,4918.06.2019. Pravna osnova Od kapitala08.02.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini08.02.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0021.12.2018. 199,1030.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno21.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Zagreb-Rebro OIB poslodavca 46377257342
Bruto iznos (EUR) 243211,42 19158,4922.01.2020. 23345,0131.01.2022. 3301,7030.01.2023. 3649,0721.02.2024. 3829,3313.06.2024. Neto iznos (EUR) 149545,44 10986,2522.01.2020. 14268,4831.01.2022. 2018,0030.01.2023. 2230,3121.02.2024. 2340,4813.06.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet22.01.2020. OIB poslodavca 4500168659822.01.2020.
Bruto iznos (EUR) 10511,1422.01.2020. 11254,1131.01.2022. 1653,9230.01.2023. 1951,4221.02.2024. 2516,4713.06.2024. Neto iznos (EUR) 7103,6622.01.2020. 7822,5031.01.2022. 1136,9630.01.2023. 1317,9921.02.2024. 1670,2313.06.2024.
Datum stupanja u radni odnos 15/02/201922.01.2020. Datum prestanka radnog odnosa 22.01.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji22.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 572,3422.01.2020. 610,0031.01.2022. 971,5830.01.2023. 1888,6221.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti22.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno22.01.2020. Na godišnjoj razini30.01.2023.
Druga djelatnost zdravstvena djelatnost22.01.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4000,0031.01.2022. 530,8931.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost Hrvatski paraolimpijski odbor međunarodni klasifikator za slijepe i slabovidne osobe31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 18500,0031.01.2022. 2455,3731.01.2022. 1550,0021.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4000,0031.01.2022. 464,5330.01.2023. 300,0021.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022. Na godišnjoj razini30.01.2023.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 22000,0031.01.2022. 4589,2230.01.2023. 4233,8621.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 10500,0031.01.2022. 298,6330.01.2023. 500,0021.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 18462,0031.01.2022. 674,0430.01.2023. 500,0021.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7425,0031.01.2022. 583,8530.01.2023. 555,8321.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji21.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.02.2024. Nositelj obveze Bračni drug21.02.2024.
Druga obveza obročna otplata21.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Štasni d.o.o.21.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 18000,0021.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro21.02.2024. Godina zaduženja 202321.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 379,4321.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 6,0021.02.2024.
Napomena 21.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 149,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,00 3000000,0004.08.2020. 398168,4304.08.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka stečenih prodajom roditeljskog nasljedstva30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit) Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka stečenih prodajom roditeljskog nasljedstva30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.01.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.01.2021.
Mjesto Malinska - Dubašnica07.01.2021. Poštanski broj 5151107.01.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.01.2021. Površina 74,9807.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 975000,0007.01.2021. 129404,7407.01.2021.
Katastarska općina Sveti Anton07.01.2021. Vrsta vlasništva Knjižno07.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.01.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Ford S-max VolkswagenGolf 1.6 tdi21.12.2018. Volkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG Life
Godina proizvodnje 2007 201521.12.2018. 2023 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 80000,0026.05.2017. 100000,0021.12.2018. 13272,2821.12.2018. 32000,00
Oblik vlasništva Osobno Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine Na neki drugi način, Prodajom imovine21.02.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine Vozilo je kupljeno prodajom starog vozila Volkswagen Golf 1.6 tdi i obročnom otplatom koja se uplaćuje izravno prodavatelju 21.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji Ne postoji18.06.2019. Postoji21.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Beming d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 85887271562 Sjedište poslovnog subjekta J.Haulika 20a
Udio vlasništva izražen u postocima 54,67
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom, Prodajom imovine
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri21.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija21.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648721.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10 000 Zagreb21.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Ministarstvo financija OBVEZNICA21.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1000,0021.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2024.
Napomena NARODNA OBVEZNICA21.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 15000,00 20000,0007.11.2016. 23000,0026.05.2017. 32000,0021.12.2018. 112000,0018.06.2019. 162000,0007.01.2021. 160000,0031.01.2022. 172000,0030.01.2023. 95000,0021.02.2024. 100000,0013.06.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 12000,0026.05.2017. 15000,0021.12.2018. 16000,0018.06.2019. 60000,0007.01.2021. 90000,0031.01.2022. 18000,0030.01.2023. 20000,00 Valuta EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna07.01.2021. EUR - Euro07.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 745000,0018.06.2019. 98878,4918.06.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.06.2019. EUR - Euro18.06.2019.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine18.06.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji