Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Davor Ivo Stier

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Davor Ivo07.11.2016. Prezime Stier07.11.2016.
Stručna sprema Diplomirani07.11.2016.
Zvanje politolog07.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica07.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10430 Samobor07.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik07.11.2016. Potpredsjednik Zastupnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor07.11.2016. Vlada Republike Hrvatske Hrvatski sabor07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.11.2016. Ulica Trg sv Marka 07.11.2016. Kućni broj 607.11.2016. 2 607.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456953707.11.2016. +38514569222 +3851456953707.07.2017.
Datum početka mandata 14/10/201607.11.2016. 19/10/2016 29/06/201707.07.2017. 22/07/202027.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 14/10/202007.11.2016. 19/10/2020 16/10/202007.07.2017. 22/07/202427.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.11.2016. Stvarni datum kraja mandata 19/10/2016 19/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.11.2016. Postoji Ne postoji07.07.2017.
Dužnost Ministar Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 07.11.2016. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 07.11.2016. 10000 Zagreb 07.07.2017. Ulica 07.11.2016. Trg N.Š. Zrinskog 07.07.2017. Kućni broj 07.11.2016. 7 07.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 07.11.2016. +38514569800 07.07.2017.
Datum početka mandata 07.11.2016. 19/10/2016 07.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 07.11.2016. 19/10/2020 19/06/201721.06.2017. 07.07.2017.
Način obnašanja dužnosti 07.11.2016. Profesionalno 07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 07.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.11.2016. Postoji15.12.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vanjski suradnik15.12.2017. Naziv pravne osobe Hrvatsko katoličko sveučilište15.12.2017. OIB pravne osobe 0773092736615.12.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb15.12.2017. Ulica Ilica15.12.2017. Kućni broj 24215.12.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/10/201715.12.2017. Datum prestanka radnog odnosa 11/10/201815.12.2017. 27.07.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vanjski suradnik27.07.2020. Naziv pravne osobe Vern27.07.2020. OIB pravne osobe 7270476688627.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2020. Ulica Trg Drage Iblera27.07.2020. Kućni broj 1027.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/03/202027.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2020.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vanjski suradnik27.07.2020. Naziv pravne osobe Fakultet hrvatskih studija27.07.2020. OIB pravne osobe 9945431544127.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.07.2020. Ulica Borongajska cesta27.07.2020. Kućni broj 83d27.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/02/202027.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 27.07.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik 07.11.2016. Naziv pravne osobe Europski Parlament07.11.2016. OIB pravne osobe 07.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 1110 Brussel, Belgija07.11.2016. Ulica Rue Wiertz07.11.2016. Kućni broj 6007.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201307.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201607.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik18.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor18.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623418.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.11.2016. Ulica Trg Sv Marka18.11.2016. Kućni broj 618.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201618.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/10/201618.11.2016. 21/07/202027.07.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto potpredsjednik Vlade07.07.2017. Naziv pravne osobe Vlada RH07.07.2017. OIB pravne osobe 07.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.07.2017. Ulica Trg sv Marka 07.07.2017. Kućni broj 207.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/201607.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/06/201707.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22550,3307.11.2016. 30552,06 22550,3307.07.2017. 2992,9007.07.2017. Neto iznos (EUR) 15896,2007.11.2016. 20258,99 16482,6007.07.2017. 18233,8414.12.2021. 2429,0218.01.2023. 2491,3531.01.2024.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 0,00 Neto iznos (EUR) 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0007.11.2016. 600,0027.07.2020. 79,6327.07.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti07.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016. Mjesečno27.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0007.11.2016. 500,0027.07.2020. 66,3627.07.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016.
Druga djelatnost autorski honorar za knjigu NOVA HRVATSKA PARADIGMA 07.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4866,3407.11.2016. 645,8307.11.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016.
Druga djelatnost Povrat oduzete imovine temeljem prava iz vrijednosnih papira FNOI D 117A na ime DAVOR IVO STIER I NEDA LUKAČ 07.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3750,0020.12.2018. 497,7120.12.2018. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.12.2018. Od nastavne djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0020.12.2018. 1600,0027.07.2020. 212,3627.07.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti20.12.2018. Od nastavne djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.12.2018. Mjesečno27.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0028.12.2018. 199,0828.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak28.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno28.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9000,0009.07.2019. 18000,0031.01.2020. 1800,0027.07.2020. 238,9027.07.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti09.07.2019. Od nastavne djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.07.2019. Mjesečno27.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1200,0027.07.2020. 159,2727.07.2020. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Mjesečno27.07.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 173,0031.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2024.
Druga djelatnost Autorski honorar za članak u časopisu Hrvatska revija31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100,0031.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2024.
Druga djelatnost Autorski honorar za članak u časopisu Matica31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 192,1631.01.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2024.
Druga djelatnost Autorski honorar za članak u Zborniku Matice iseljenika31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.11.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji07.11.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5520,0007.11.2016. 4600,0027.07.2020. 610,5227.07.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.11.2016. Od nastavne djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016. Mjesečno27.07.2020.
Druga djelatnost autorski ugovor07.11.2016. 27.07.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 14290,0007.11.2016. 1800,0027.07.2020. 238,9027.07.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka07.11.2016. Od druge djelatnosti27.07.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016. Mjesečno27.07.2020.
Druga djelatnost 07.11.2016. prijevodi 27.07.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 18222,5007.11.2016. 700,0027.07.2020. 92,9127.07.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016. Mjesečno27.07.2020.
Druga djelatnost novinar07.11.2016.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4720,0007.11.2016. 626,4507.11.2016. Pravna osnova Od druge djelatnosti07.11.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.11.2016.
Druga djelatnost ugovor o autorskom djelu - prijevodi07.11.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.11.2016. Postoji

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Grad Samobor OIB isplatitelja 33544271925
Neto iznos (EUR) 159,27 Vremenski raspon Mjesečno
Vrsta Stipendija
Korisnik Svrha
Napomena Stipendija S-2021./2022.31, ugovor o stipendiji potpisan 7. travnja 2022., isplaćuje se do 31. srpnja 2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Grad Samobor OIB isplatitelja 33544271925
Neto iznos (EUR) 160,0018.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno
Vrsta Stipendija
Korisnik Svrha
Napomena Ukupni iznos stipendije za akademsku godinu 2021./2022. je 8000,00 kuna. Dominik je ponovno dobio stipendiju za akademsku godinu 2022./23 u iznosu od 160 eura mjesečno.18.01.2023.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet31.01.2024. OIB isplatitelja 3858330316031.01.2024.
Neto iznos (EUR) 1800,0031.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2024.
Vrsta Stipendija31.01.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 31.01.2024.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Erasmus KU Leuven - Sveučilište u Zagrebu - Pravni fakultet31.01.2024. OIB isplatitelja 3858330316031.01.2024.
Neto iznos (EUR) 4000,0031.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2024.
Vrsta Stipendija31.01.2024.
Korisnik Svrha
Napomena 31.01.2024.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.11.2016. Ne postoji15.12.2017. Postoji14.12.2021. Ne postoji31.01.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.11.2016. Nositelj obveze Osobno07.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka07.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 439000,0007.11.2016. 58265,3107.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.11.2016. EUR - Euro07.11.2016. Godina zaduženja 200807.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 21607.11.2016. 12021.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1515,6607.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9907.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.12.2021. Nositelj obveze Osobno14.12.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka14.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23350,0014.12.2021. 3099,0814.12.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.12.2021. EUR - Euro14.12.2021. Godina zaduženja 202114.12.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2414.12.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1021,2714.12.2021. 135,5518.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,7014.12.2021.
Napomena 14.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.11.2016.
Mjesto Samobor07.11.2016. Poštanski broj 1043007.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.11.2016. Površina 275,1207.11.2016. 944,0027.07.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 972000,0007.11.2016. 1000000,0027.07.2020. 132722,8127.07.2020. 150722,8131.01.2024.
Katastarska općina Vrhovčak07.11.2016. Otruševec27.07.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način07.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina i naplata životnog osiguranja oca Antuna Ivana Stiera i kredit za adapataciju 2009.07.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica07.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.11.2016.
Mjesto Crikvenica07.11.2016. Poštanski broj 5126007.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.11.2016. Površina 100,0007.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 796099,0007.11.2016. 105660,5007.11.2016. 110660,5031.01.2024.
Katastarska općina Crikvenica07.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno07.11.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug07.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način07.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada i primitaka osiguranja Europskog Parlamenta zbog ozljede 07.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža20.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.12.2018.
Mjesto Samobor20.12.2018. Poštanski broj 1043020.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.12.2018. Površina 13,2020.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 64730,0020.12.2018. 8591,1520.12.2018.
Katastarska općina Samobor20.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno20.12.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug20.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka20.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto Slani Dol Samobor18.01.2023. Poštanski broj 1043018.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv18.01.2023. Površina 131,0018.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 942,0018.01.2023.
Katastarska općina Slani Dol18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.01.2023.
Napomena Livada darovana od rođakinje ugovorom od 21. prosinca 2022. (Rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, Z-37467/2022, od 29. prosinca 2022.).18.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.11.2016. Marka/tip Hyundai Terracan 2.9 CRD07.11.2016. Toyota Yaris31.01.2024.
Godina proizvodnje 200107.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31000,0007.11.2016. 4114,4107.11.2016. 3500,0031.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug07.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.11.2016. Marka/tip Ford Galaxy 2.0 TDCI07.11.2016.
Godina proizvodnje 201107.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0007.11.2016. 11945,0507.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno07.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.11.2019. Marka/tip Citroen C4 picasso21.11.2019. Ford Focus14.12.2021.
Godina proizvodnje 201621.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 74000,0021.11.2019. 67000,0014.12.2021. 8892,4314.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine21.11.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.11.2016. Postoji31.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri31.01.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH31.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648731.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, Zagreb31.01.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Narodna obveznica 31.01.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 1000,0031.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno31.01.2024. Način stjecanja Kupnjom od štednje31.01.2024.
Napomena 31.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 85600,0007.11.2016. 79050,7521.06.2017. 37850,0020.12.2018. 35000,0021.11.2019. 25893,0027.07.2020. 17000,0014.12.2021. 20172,6418.01.2023. 13772,3431.01.2024. Valuta EUR - Euro07.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno07.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.11.2016.
Napomena povećanje štednje od posljednjeg izvješća zbog prodaje garaže u Samoboru 2022. godine. 31.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Hrvatskoga Državnoga Zavjeta07.11.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb, Gundulićeva 21a07.11.2016.
OIB pravne osobe 0531215768207.11.2016.
Datum učlanjenja 20/01/201307.11.2016. Datum kraja članstva 20/01/201707.11.2016.
Funkcije član Uprave07.11.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska Paneuropska Unija07.11.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb, Marina Jurišića 1A07.11.2016.
OIB pravne osobe 7477999862107.11.2016.
Datum učlanjenja 21/02/201407.11.2016. Datum kraja članstva 07.11.2016.
Funkcije član 07.11.2016. potpredsjednik18.01.2023.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Kršćanski društveni krugovi udruga za duhovnu obnovu07.11.2016. Sjedište pravne osobe J Klovića 1207.11.2016.
OIB pravne osobe 9137821180107.11.2016.
Datum učlanjenja 11/04/201607.11.2016. Datum kraja članstva 07.11.2016.
Funkcije član07.11.2016.
Napomena