Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dario Zurovec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dario09.09.2017. Prezime Zurovec09.09.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer09.09.2017.
Zvanje Magistar inženjer elektrotehnike09.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.09.2017. FOKUS21.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece09.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10431 Kerestinec09.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik09.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Sveta Nedelja (Kod Samobora)09.09.2017. Grad Sveta Nedelja 09.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10431 Sveta Nedelja09.09.2017. Ulica Trg Ante Starčevića09.09.2017. Kućni broj 509.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851333542709.09.2017.
Datum početka mandata 09/06/201709.09.2017. 16/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202109.09.2017. 18/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.09.2017. Volonterski Profesionalno28.01.2021. Volonterski Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.09.2017. Postoji
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 09.09.2017. Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 09.09.2017. 10000 Zagreb Ulica 09.09.2017. Trg Svetog Marka Kućni broj 09.09.2017. 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 09.09.2017. +38514569222
Datum početka mandata 09.09.2017. 22/07/2020 09/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 09.09.2017. 22/07/2024 01/07/202428.01.2021. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti 09.09.2017. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 09.09.2017. 30/11/202028.01.2021. 06.08.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.09.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Sveta Nedelja OIB pravne osobe 24436052952
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10431 Sveta Nedelja Ulica Trg Ante Starčevića Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 09/06/2017 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Servisni inženjer09.09.2017. Naziv pravne osobe Ericsson Nikola Tesla d.d.09.09.2017. OIB pravne osobe 8421477117509.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb09.09.2017. Ulica Krapinska 09.09.2017. Kućni broj 4509.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/02/201309.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/201709.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20910,3109.09.2017. 22246,8828.01.2021. Neto iznos (EUR) 13439,3009.09.2017. 13750,1230.12.2019. 13021,4628.01.2021.
Volonterski (EUR) 0,00

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 21217,81 0,0028.01.2021. 21320,3106.08.2021. 25972,7519.10.2021. 3463,7531.01.2023. Neto iznos (EUR) 13860,43 0,0028.01.2021. 14445,0006.08.2021. 17422,5619.10.2021. 2369,4331.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.09.2017. Postoji Ne postoji28.01.2021. Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,08 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,00 199,1031.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji09.09.2017. Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grebruder Weiss OIB poslodavca 05216322294
Bruto iznos (EUR) 8291,12 9249,17 1227,55 Neto iznos (EUR) 5550,00 6050,0028.01.2021. 6128,94 813,33
Datum stupanja u radni odnos 20/01/2020 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.09.2017. Postoji Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 932,00 980,0028.01.2021. 130,0728.01.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji09.09.2017. Ne postoji31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.09.2017. Nositelj obveze Osobno09.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka 09.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 63971,6609.09.2017. 8490,4109.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.09.2017. EUR - Euro09.09.2017. Godina zaduženja 201409.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4809.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1496,0409.09.2017. 198,5509.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2709.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit09.09.2017. Nositelj obveze Osobno09.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.09.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34500,0009.09.2017. 4578,9409.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna09.09.2017. EUR - Euro09.09.2017. Godina zaduženja 201609.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6009.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 681,5209.09.2017. 90,3809.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,9009.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.12.2018. Nositelj obveze Osobno21.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.21.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 38000,0021.12.2018. 5043,4721.12.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.12.2018. EUR - Euro21.12.2018. Godina zaduženja 201821.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 760,5521.12.2018. 100,8721.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,4521.12.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman09.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.09.2017.
Mjesto Martinščica09.09.2017. Poštanski broj 5155609.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.09.2017. Površina 28,0009.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450162,0009.09.2017. 81000,0031.01.2023.
Katastarska općina Martinšćica09.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno09.09.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama09.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.09.2017.
Postotak 50,0009.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.12.2018.
Mjesto Kerestinec21.12.2018. Poštanski broj 1043121.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.12.2018. Površina 605,0021.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0021.12.2018. 66452,9831.01.2023.
Katastarska općina Kerestinec - zona jedan21.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.12.2018.
Postotak 50,0021.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.12.2018.
Mjesto Kerestinec21.12.2018. Poštanski broj 1043121.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.12.2018. Površina 651,0021.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0021.12.2018. 249084,2131.01.2023.
Katastarska općina Kerestinec - zona jedan21.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno21.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama21.12.2018. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.12.2018.
Postotak 50,0021.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2023.
Mjesto Brezje31.01.2023. Poštanski broj 1043131.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2023. Površina 1158,0031.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0031.01.2023.
Katastarska općina Sveta Nedelja31.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti31.01.2023.
Napomena Kupnja zemljišta ostvarena od ušteđevine i redovnih primanja31.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.09.2017. Ne postoji31.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.09.2017. Marka/tip Ford Focus09.09.2017.
Godina proizvodnje 200809.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0009.09.2017. 25000,0030.12.2019. 18000,00 15000,00 1990,84
Oblik vlasništva Osobno09.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji09.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji09.09.2017. Postoji30.12.2019.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0030.12.2019. 15000,0028.01.2021. 20000,0007.01.2022. 2654,4607.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna30.12.2019. EUR - Euro30.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2019. Način stjecanja Na neki drugi način30.12.2019.
Drugi način stjecanja Dohodak - stambena štednja30.12.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5226,3821.08.2020. 15226,3828.01.2021. 26839,88 377639,8019.10.2021. 40625,4317.11.2021. 41624,4207.01.2022. 20050,0031.01.2023. Valuta EUR - Euro21.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način21.08.2020.
Drugi način stjecanja Dohodak - devizna štednja21.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4991,1221.08.2020. 9991,1228.01.2021. 14975,1231.01.2023. Valuta EUR - Euro21.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način21.08.2020.
Drugi način stjecanja Dohodak - devizna štednja21.08.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji09.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Djelujmo Dugoročno Danas 09.09.2017. Sjedište pravne osobe Strmec, Harambašićeva 409.09.2017.
OIB pravne osobe 2377612743509.09.2017.
Datum učlanjenja 01/12/201509.09.2017. Datum kraja članstva 09.09.2017.
Funkcije 09.09.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKA MENSA09.09.2017. Sjedište pravne osobe ULICA GRADA VUKOVARA 58, ZAGREB09.09.2017.
OIB pravne osobe 1212143960709.09.2017.
Datum učlanjenja 01/09/201409.09.2017. Datum kraja članstva 09.09.2017.
Funkcije 09.09.2017.
Napomena