Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Bačić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branko Prezime Bačić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer geodezije Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20271 Blato

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/2016 22/07/202029.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 14/10/2020 22/07/202429.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji29.07.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik29.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor29.07.2020. OIB pravne osobe 0305572887729.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb29.07.2020. Ulica Trg svetog Marka 29.07.2020. Kućni broj 629.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201629.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202029.07.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 25720,68 29094,48 29344,2209.10.2018. 29593,9618.01.2021. 29718,82 Neto iznos (HRK) 15159,46 16670,93 18594,2309.10.2018. 19346,6418.01.2021. 19953,32

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji09.11.2016. Ne postoji06.09.2017. Postoji09.10.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 73000,0009.11.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno09.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0009.10.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.10.2018.
Vremenski raspon Jednokratno09.10.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0020.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno20.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji Ne postoji18.01.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske šume OIB poslodavca 69693144506
Bruto iznos (HRK) 84360,00 7392,0005.02.2020. Neto iznos (HRK) 59000,00 5355,0005.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1983 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji06.09.2017. Ne postoji05.02.2020. Postoji18.01.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 44232,0706.09.2017. 24892,5009.10.2018. 24400,0020.11.2019. Pravna osnova Od kapitala06.09.2017.
Vremenski raspon Jednokratno06.09.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2972,1018.01.2021. 3062,44 Pravna osnova Od nesamostalnog rada18.01.2021.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.02.2016. Nositelj obveze Osobno04.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka04.02.2016. Privredna banka Zagreb UniCredit Croatia d.o.o.09.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 111300,0004.02.2016. 21776,40 22880,2309.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.02.2016. EUR - Euro09.10.2018. Godina zaduženja 201204.02.2016. 2016 201809.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4804.02.2016. 24 6009.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2700,0004.02.2016. 907,35 318,8309.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,5004.02.2016. 8,40 4,6309.10.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.02.2016. Nositelj obveze Osobno04.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb04.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0004.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro04.02.2016. Godina zaduženja 201304.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2700,0004.02.2016. 362,7325.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5004.02.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Blato Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine Ha - hektar m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 1,00 4100,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 80000,00 1030000,0020.11.2019. 75000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Kuća sa okućnicom20.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Blato Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 160,00 183,0020.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,00 740000,0020.11.2019.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Vikendica sa pripadajućim zemljištem20.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Prigradica Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 160,00 511,0020.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,00 1450000,0020.11.2019.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.11.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 66,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 975000,00
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 911,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato 05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 934,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 233500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 429,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 107250,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 325,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 81250,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 4,8105.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 12,5005.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 14,7605.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 25,0005.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,7005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 11,1105.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,4505.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 9000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 38,8905.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 554,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 15,4305.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,8005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 62,5005.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,2105.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 583,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 225,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 354,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 50,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 777,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 131,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 380,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3800,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 497,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 349,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,4005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,6705.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 104,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 2,0805.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 1,1505.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 62,5005.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 179,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 250000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Passat 20 TDI Volkswagen passat 09.10.2018.
Godina proizvodnje 2008 201509.10.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 130000,00 105000,00 165000,0009.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Polo
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,00 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Zaduženjem kod banke (Kredit)09.10.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Blato 1902 d.d.
OIB poslovnog subjekta 19388962847 Sjedište poslovnog subjekta Blato
Broj dionica 1990 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 22000,00 27000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 184790,0318.01.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.01.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način18.01.2021.
Drugi način stjecanja Otpremnina18.01.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji27.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Blažene Marije Petković27.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb27.02.2020.
OIB pravne osobe 5992304166327.02.2020.
Datum učlanjenja 04/10/200527.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član vijeća uprave zaklade27.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BŠK ZMAJ27.02.2020. Sjedište pravne osobe Blato27.02.2020.
OIB pravne osobe 3951786986427.02.2020.
Datum učlanjenja 02/03/199327.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član27.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe društvo prijatelja VINO U TRADICIJI ŽIVLJENJA27.02.2020. Sjedište pravne osobe Blato27.02.2020.
OIB pravne osobe 6755542344727.02.2020.
Datum učlanjenja 02/02/199627.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član27.02.2020.
Napomena Do promjene u upisu nekretnina došlo je s obzirom na provedbu Darovnog ugovora od mojih roditelja i Rješenja o nasljeđivanju nakon smrti pokojnog oca. Nekretnina u00e2u0080u0093 stojna kuća izgrađena na čest. zemlje 21668/1 obuhvaća i čest. zemlje 21645 i čest. zemlje 21680/1 sve KO Blato. Nekretnina u00e2u0080u0093 stojna kuća upisana u ZK ulošku 5840 KO Blato u naravi je stara, napuštena i ne useljiva kuća. Nekretnine upisane u ZK ulošku 5839 KO Blato u predjelima Lušina Luka, Veliko Polje, Bršćanovica, ZK. ulošku 3034 KO Vela Luka u predjelu Rasohatica, ZK. Ulošku 2652 KO Smokvica u predjelu Pratpatni Dolac, ZK. ulošku 5834 KO Blato u predjelu Vela Kaplja, ZK ulošku 5835 KO Blato u predjelu Vela Krtinja sadržavaju grupirane čestice zemlje u ukupnoj površini kako je i navedeno u pripadajućim tablicama, a sve sukladno Darovnom ugovoru i Rješenja o nasljeđivanju koji su dokumenti prilog ovog Izvješća. Napominjem kako imam pravo korištenja grobnice br. 37 u00e2u0080u009eCu00e2u0080u009c dio i groba br. IV/11 na groblju Sv.Križ u Blatu. Napominjem, da sam član i bratovštine u00e2u0080u009eSvih Svetihu00e2u0080u009c župe Svih Svetih u Blatu. Sukladno Zakonu o otocima i Europskoj uredbi o potporama male vrijednosti Blato d.d. kao otočni poslodavac dobio je potporu iz državnog proračuna, u iznosu od 123.300,86.20.01.2022.