Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Bačić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Branko Prezime Bačić
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani inženjer geodezije Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20271 Blato

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 Fax (službeni) 04.02.2016. +3851456931409.10.2018.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/2016 22/07/202029.07.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2019 14/10/2020 22/07/202429.07.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji29.07.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik29.07.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor29.07.2020. OIB pravne osobe 0305572887729.07.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb29.07.2020. Ulica Trg svetog Marka 29.07.2020. Kućni broj 629.07.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201629.07.2020. Datum prestanka radnog odnosa 22/07/202029.07.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25720,68 29094,48 29344,2209.10.2018. Neto iznos (HRK) 15159,46 16670,93 18594,2309.10.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji09.11.2016. Ne postoji06.09.2017. Postoji09.10.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 73000,0009.11.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.11.2016.
Vremenski raspon Jednokratno09.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 10000,0009.10.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.10.2018.
Vremenski raspon Jednokratno09.10.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0020.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno20.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske šume OIB poslodavca 69693144506
Bruto iznos (HRK) 84360,00 7392,0005.02.2020. Neto iznos (HRK) 59000,00 5355,0005.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/1983 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji06.09.2017. Ne postoji05.02.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 44232,0706.09.2017. 24892,5009.10.2018. 24400,0020.11.2019. Pravna osnova Od kapitala06.09.2017.
Vremenski raspon Jednokratno06.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.02.2016. Nosioc obveze Osobno04.02.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka04.02.2016. Privredna banka Zagreb UniCredit Croatia d.o.o.09.10.2018. Iznos duga 111300,0004.02.2016. 21776,40 22880,2309.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.02.2016. EUR - Euro09.10.2018. Godina zaduženja 201204.02.2016. 2016 201809.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 4804.02.2016. 24 6009.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2700,0004.02.2016. 907,35 318,8309.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 7,5004.02.2016. 8,40 4,6309.10.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.02.2016. Nosioc obveze Osobno04.02.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb04.02.2016. Iznos duga 35000,0004.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro04.02.2016. Godina zaduženja 201304.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2700,0004.02.2016. 362,7325.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5004.02.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Blato Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine Ha - hektar m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 1,00 4100,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,00 1030000,0020.11.2019. 75000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Kuća sa okućnicom20.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Blato Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 160,00 183,0020.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00 740000,0020.11.2019.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Vikendica sa pripadajućim zemljištem20.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Prigradica Poštanski broj 20271
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 160,00 511,0020.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00 1450000,0020.11.2019.
Katastarska općina Blato Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit) Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.11.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 66,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 975000,00
Katastarska općina Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 911,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato 05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 934,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 233500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 429,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 107250,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 325,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 81250,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 4,8105.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 12,5005.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 14,7605.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 25,0005.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,7005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 11,1105.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,4505.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 38,8905.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 554,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 15,4305.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Smokvica05.02.2020. Poštanski broj 2027205.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,8005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Smokvica05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 62,5005.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,2105.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 583,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 225,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 354,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 50,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 777,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 131,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 380,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3800,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 497,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 349,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3500,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,4005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 0,6705.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 104,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 2,0805.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar05.02.2020. Površina 1,1505.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 62,5005.02.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.02.2020.
Mjesto Blato05.02.2020. Poštanski broj 2027105.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.02.2020. Površina 179,0005.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0005.02.2020.
Katastarska općina Blato05.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno05.02.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama05.02.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom05.02.2020.
Postotak 4,1705.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Passat 20 TDI Volkswagen passat 09.10.2018.
Godina proizvodnje 2008 201509.10.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,00 105000,00 165000,0009.10.2018.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Polo
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00 35000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Zaduženjem kod banke (Kredit)09.10.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Blato 1902 d.d.
OIB poslovnog subjekta 19388962847 Sjedište poslovnog subjekta Blato
Broj dionica 1990 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od samostalne djelatnosti

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 22000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji Postoji27.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zaklada Blažene Marije Petković27.02.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb27.02.2020.
OIB pravne osobe 5992304166327.02.2020.
Datum učlanjenja 04/10/200527.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član vijeća uprave zaklade27.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BŠK ZMAJ27.02.2020. Sjedište pravne osobe Blato27.02.2020.
OIB pravne osobe 3951786986427.02.2020.
Datum učlanjenja 02/03/199327.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član27.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe društvo prijatelja VINO U TRADICIJI u00c5u00bdIVLJENJA27.02.2020. Sjedište pravne osobe Blato27.02.2020.
OIB pravne osobe 6755542344727.02.2020.
Datum učlanjenja 02/02/199627.02.2020. Datum kraja članstva 27.02.2020.
Funkcije član27.02.2020.