Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Milošević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Boris11.05.2015. Prezime Milošević 11.05.2015. Milošević04.09.2020.
Stručna sprema VSS11.05.2015.
Zvanje diplomirani pravnik11.05.2015. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka11.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.05.2015. Ima djece12.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik11.05.2015. 10000 Zagreb11.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji11.05.2015. Ne postoji11.11.2016. Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra11.05.2015. Zastupnik11.11.2016. Potpredsjednik02.10.2020. Zastupnik19.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave11.05.2015. Ministarstvo uprave11.05.2015. Hrvatski sabor11.11.2016. Vlada Republike Hrvatske02.10.2020. Hrvatski sabor19.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Maksimirska 11.05.2015. Trg svetog Marka 11.11.2016. Kućni broj 6311.05.2015. 611.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235767111.05.2015. +3851630351111.11.2016.
Datum početka mandata 19/01/201211.05.2015. 11/02/201612.03.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202004.09.2020. 24/07/2020 07/05/202219.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 19/01/201611.05.2015. 12/02/220612.03.2016. 12/02/202011.11.2016. 23/07/202404.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 23/07/2020 29/04/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.05.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnik11.05.2015. pomoćnik ministra11.11.2016. Naziv pravne osobe Srpsko narodno vijeće11.05.2015. ministarstvo uprave11.11.2016. OIB pravne osobe 2987390279011.05.2015. 11.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Gajeva 11.05.2015. Maksimirska11.11.2016. Kućni broj 711.05.2015. 6311.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/200811.05.2015. 19/01/201211.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/02/201111.05.2015. 13/10/201611.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202004.09.2020. 23/07/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto potpredsjednik19.05.2022. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske19.05.2022. OIB pravne osobe 19.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.05.2022. Ulica Trg svetog Marka19.05.2022. Kućni broj 219.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/07/202019.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/04/202219.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25467,9411.05.2015. 26721,9729.12.2017. 27096,5704.09.2020. 30135,44 30274,3131.01.2022. 24279,4419.05.2022. 3629,4731.01.2023. Neto iznos (EUR) 13079,9611.05.2015. 16388,6129.12.2017. 16671,0504.09.2020. 18413,67 19447,6531.01.2022. 19778,5418.05.2022. 16196,5919.05.2022. 2398,4531.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017. Ne postoji31.01.2022. Postoji10.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0029.12.2017. 1500,0003.01.2018. 199,0803.01.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.12.2017.
Vremenski raspon Mjesečno29.12.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 600,0029.12.2017. 79,6329.12.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti29.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0004.09.2020. 199,0804.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno04.09.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0010.06.2022. 199,0810.06.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno10.06.2022.
Napomena Zastupnički paušal10.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA-KATARINA BRANKOVIĆ11.05.2015. OIB poslodavca 1965947185111.05.2015.
Bruto iznos (EUR) 7459,0011.05.2015. 96760,0829.12.2017. 9394,53 10148,2731.01.2022. 1346,8731.01.2022. Neto iznos (EUR) 5308,0011.05.2015. 68400,0029.12.2017. 6520,00 7146,6331.01.2022. 948,4431.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201011.05.2015. 05/09/201111.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2015.
Napomena Supruga radi do 5.9. 2021. kada odlazi na bolovanje zbog komplikacija u trudoći i od tada prima naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.31.01.2022. Od 6.12.2021. supruga koristi rodiljni dopust i ostvaruje pravo na naknadu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.18.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 19000,0029.12.2017. 17500,00 14687,5131.01.2022. 1433,1631.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada29.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4257,2831.01.2022. 565,0031.01.2022. Pravna osnova Od osiguranja31.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2022.
Napomena Supruga radi do 5.9. 2021. kada odlazi na bolovanje zbog komplikacija u trudoći i od tada prima naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Naknadu prima za 09., 10., i 11. mjesec obzirom da bolovanje traje do 6.12.2021.31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6596,8031.01.2022. 10809,5831.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja31.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2022. Na godišnjoj razini31.01.2023.
Napomena Od 6.12.2021. supruga koristi rodiljni dopust i ostvaruje pravo na naknadu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.31.01.2022. Od 6.12.2021. do 24.6. 2022. supruga koristi rodiljni dopust i ostvaruje pravo na naknadu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Od 24.6.2022. do 24.12. 2022. supruga koristi roditeljski dopust i ostvaruje pravo na naknadu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 199,0831.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 199,0831.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 265,6031.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 166,0031.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 309,2631.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 317,7231.01.2023. Pravna osnova Povrat poreza31.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017. Ne postoji18.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama29.12.2017. OIB isplatitelja 6933137592629.12.2017.
Neto iznos (EUR) 1970,0029.12.2017. 1871,00 1820,0031.01.2022. 241,5631.01.2022. Vremenski raspon Mjesečno29.12.2017.
Vrsta Subvencija29.12.2017.
Korisnik Svrha
Napomena Sklopljen je ugovor o kreditu s otplatom u ratama tako da svaki mjesec iznos kamate varira odnosno pomalo pada pa je iznos subvencije vremenom manji.31.01.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.12.2017. Nositelj obveze Osobno29.12.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka29.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78000,0029.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro29.12.2017. Godina zaduženja 201729.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24029.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 523,2529.12.2017. 497,00 483,0031.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0529.12.2017.
Napomena Sklopljen je ugovor o kreditu s otplatom u ratama tako da svaki mjesec iznos kamate varira odnosno pomalo pada pa je iznos ukupne rate vremenom manji.31.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2017.
Mjesto Zagreb29.12.2017. Poštanski broj 1000029.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2017. Površina 70,3229.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 640000,0029.12.2017. 705000,0031.01.2022. 112230,7231.01.2023.
Katastarska općina Granešina29.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2015. Marka/tip Renault Megane11.05.2015.
Godina proizvodnje 201011.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0011.05.2015. 45000,00 40000,0031.01.2022. 5308,9131.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.05.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.05.2015. Postoji12.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU12.03.2016. Sjedište pravne osobe ĆIRILOMETODSKA 4, ZAGREB12.03.2016.
OIB pravne osobe 1589364721912.03.2016.
Datum učlanjenja 01/09/201212.03.2016. Datum kraja članstva 12.03.2016.
Funkcije član Tajništva12.03.2016. član 18.05.2022.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba Sjedište pravne osobe Trg Mažuranića 6
OIB pravne osobe 54257114231
Datum učlanjenja 07/06/2019 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik i član
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SKD Prosvjeta Sjedište pravne osobe Berislavićeva 10
OIB pravne osobe 37936288471
Datum učlanjenja 20/11/2015 Datum kraja članstva
Funkcije član
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SPD Privrednik Sjedište pravne osobe Preradovićeva 18
OIB pravne osobe 76477474267
Datum učlanjenja 12/12/2016 Datum kraja članstva
Funkcije član
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: