Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Milošević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Boris11.05.2015. Prezime Milošević 11.05.2015. Milošević04.09.2020.
Stručna sprema VSS11.05.2015.
Zvanje diplomirani pravnik11.05.2015. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka11.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana11.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.05.2015. Ima djece12.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik11.05.2015. 10000 Zagreb11.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji11.05.2015. Ne postoji11.11.2016. Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra11.05.2015. Zastupnik11.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave11.05.2015. Ministarstvo uprave11.05.2015. Hrvatski sabor11.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Maksimirska 11.05.2015. Trg svetog Marka 11.11.2016. Kućni broj 6311.05.2015. 611.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235767111.05.2015. +3851630351111.11.2016. Fax (službeni) +3851235768911.05.2015. +3851630379811.11.2016.
Datum početka mandata 19/01/201211.05.2015. 11/02/201612.03.2016. 14/10/201611.11.2016. 22/07/202004.09.2020. Predviđeni datum kraja mandata 19/01/201611.05.2015. 12/02/220612.03.2016. 12/02/202011.11.2016. 23/07/202404.09.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 13/10/2016 23/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji11.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.05.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.05.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji11.05.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto savjetnik11.05.2015. pomoćnik ministra11.11.2016. Naziv pravne osobe Srpsko narodno vijeće11.05.2015. ministarstvo uprave11.11.2016. OIB pravne osobe 2987390279011.05.2015. 11.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.05.2015. Ulica Gajeva 11.05.2015. Maksimirska11.11.2016. Kućni broj 711.05.2015. 6311.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200811.05.2015. 19/01/201211.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18/02/201111.05.2015. 13/10/201611.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik Naziv pravne osobe Hrvatski sabor OIB pravne osobe
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg svetog Marka Kućni broj 6
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/10/2016 Datum prestanka radnog odnosa 22/07/202004.09.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25467,9411.05.2015. 26721,9729.12.2017. 27096,5704.09.2020. Neto iznos (HRK) 13079,9611.05.2015. 16388,6129.12.2017. 16671,0504.09.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15000,0029.12.2017. 1500,0003.01.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.12.2017.
Vremenski raspon Mjesečno29.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 600,0029.12.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti29.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0004.09.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.09.2020.
Vremenski raspon Mjesečno04.09.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama29.12.2017. OIB isplatitelja 6933137592629.12.2017.
Neto iznos (HRK) 1970,0029.12.2017. 1871,00 Vremenski raspon Mjesečno29.12.2017.
Vrsta Subvencija29.12.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.05.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SRPSKA PRAVOSLAVNA OPĆA GIMNAZIJA KANTAKUZINA-KATARINA BRANKOVIĆ11.05.2015. OIB poslodavca 1965947185111.05.2015.
Bruto iznos (HRK) 7459,0011.05.2015. 96760,0829.12.2017. 9394,53 Neto iznos (HRK) 5308,0011.05.2015. 68400,0029.12.2017. 6520,00
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201011.05.2015. 05/09/201111.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 11.05.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 19000,0029.12.2017. 17500,00 Pravna osnova Od nesamostalnog rada29.12.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini29.12.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.12.2017. Nosioc obveze Osobno29.12.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka29.12.2017. Iznos duga 78000,0029.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro29.12.2017. Godina zaduženja 201729.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24029.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 523,2529.12.2017. 497,00 Ugovorena kamatna stopa 3,0529.12.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji11.05.2015. Postoji29.12.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2017.
Mjesto Zagreb29.12.2017. Poštanski broj 1000029.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2017. Površina 70,3229.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 640000,0029.12.2017.
Katastarska općina Granešina29.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.05.2015. Marka/tip Renault Megane11.05.2015.
Godina proizvodnje 201011.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0011.05.2015. 45000,00
Oblik vlasništva Bračni drug11.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.05.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji11.05.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji11.05.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji11.05.2015. Postoji12.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU12.03.2016. Sjedište pravne osobe ĆIRILOMETODSKA 4, ZAGREB12.03.2016.
OIB pravne osobe 1589364721912.03.2016.
Datum učlanjenja 01/09/201212.03.2016. Datum kraja članstva 12.03.2016.
Funkcije član Tajništva12.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba Sjedište pravne osobe Trg Mažuranića 6
OIB pravne osobe 54257114231
Datum učlanjenja 07/06/2019 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik i član

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SKD Prosvjeta Sjedište pravne osobe Berislavićeva 10
OIB pravne osobe 37936288471
Datum učlanjenja 20/11/2015 Datum kraja članstva
Funkcije član

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe SPD Privrednik Sjedište pravne osobe Preradovićeva 18
OIB pravne osobe 76477474267
Datum učlanjenja 12/12/2016 Datum kraja članstva
Funkcije član
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: