Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Arsen Bauk

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Arsen Prezime Bauk
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor matematike i informatike Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece11.05.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 21412 Pučišća

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar19.02.2016. Zastupnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave19.02.2016. Hrvatski Sabor19.02.2016. Hrvatski sabor19.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Maksimirska19.02.2016. Trg Svetog Marka19.02.2016. Kućni broj 6319.02.2016. 619.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235755519.02.2016. +3851456942919.02.2016.
Datum početka mandata 23/12/201119.02.2016. 30/01/201519.02.2016. 14/10/201608.11.2016. 22/07/202014.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23/12/201519.02.2016. 28/12/201919.02.2016. 13/10/202008.11.2016. 15/09/202414.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji30.12.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost član Državnog sudbenog vijeća30.12.2020. Naziv pravne osobe Državno sudbeno vijeće30.12.2020.
OIB pravne osobe 6695144428330.12.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.12.2020.
Datum početka dužnosti 29/10/202030.12.2020. Datum kraja dužnosti 01/08/202430.12.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb30.12.2020. Ulica Ulica Grada Vukovara 30.12.2020. Kućni broj 4930.12.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851604093430.12.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji Ne postoji14.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik u Hrvatskom saboru19.02.2016. ministar19.02.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor19.02.2016. Ministarstvo uprave19.02.2016. OIB pravne osobe 3859750623419.02.2016. 8170055083219.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka19.02.2016. Maksimirska19.02.2016. Kućni broj 619.02.2016. 6319.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/01/200819.02.2016. 23/12/201119.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/12/201119.02.2016. 22/01/201619.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnik u Hrvatskom saboru08.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor08.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623408.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2016. Ulica Trg Svetog Marka08.11.2016. Kućni broj 608.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/01/201608.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201608.11.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25173,59 26846,8408.11.2016. 27346,3111.05.2020. 22550,3330.12.2020. 22652,8319.01.2022. 3020,1527.01.2023. Neto iznos (EUR) 15300,00 15241,1808.11.2016. 17309,8611.05.2020. 15055,2830.12.2020. 15202,4219.01.2022. 2026,0227.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji08.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0008.11.2016. 199,0808.11.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno08.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1825,8806.12.2017. 242,2206.12.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.12.2017.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 482,4514.08.2020. 494,0419.01.2022. 65,5719.01.2022. Pravna osnova Od kapitala14.08.2020.
Vremenski raspon Jednokratno14.08.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0030.12.2020. 199,1027.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak30.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0030.12.2020. 398,1730.12.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka30.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno30.12.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 130000,00 6486,4814.08.2020. 5654,2030.12.2020. 2328,2013.12.2021. 1250,6227.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini Mjesečno14.08.2020. Na godišnjoj razini27.01.2023.
Napomena Radi se o 4 porodiljske naknade za prva četiri mjeseca 2022.27.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 11694,8727.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti27.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 307
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 3000,0014.08.2020. 398,1714.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Alfa Romeo 159
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 20000,0014.08.2020. 2000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT D.D.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 144,65 162,7808.11.2016. 163,0014.08.2020. 185,0019.01.2022. 23,5627.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 969000,00 1035000,0008.11.2016. 1430000,0014.08.2020. 1627234,6919.01.2022. 309528,1127.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 81035,50 82001,0708.11.2016. 82902,2514.08.2020. 82919,2119.01.2022. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 330000,00 332000,0008.11.2016. 420000,0014.08.2020. 454000,0019.01.2022. 64530,4727.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Od kapitala, Od samostalne djelatnosti Od kapitala, Od samostalne djelatnosti
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Bračka liga Sjedište pravne osobe Pučišća
OIB pravne osobe 93308851375
Datum učlanjenja 01/02/1996 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik
Napomena Udruga je neaktivna.27.01.2023.