Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Arsen Bauk

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Arsen Prezime Bauk
Stručna sprema VSS
Zvanje profesor matematike i informatike Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece11.05.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 21412 Pučišća

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar19.02.2016. Zastupnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Uprave19.02.2016. Hrvatski Sabor19.02.2016. Hrvatski sabor19.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Maksimirska19.02.2016. Trg Svetog Marka19.02.2016. Kućni broj 6319.02.2016. 619.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851235755519.02.2016. +3851456942919.02.2016. Fax (službeni) 19.02.2016. +3851456932119.02.2016.
Datum početka mandata 23/12/201119.02.2016. 30/01/201519.02.2016. 14/10/201608.11.2016. 22/07/202014.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23/12/201519.02.2016. 28/12/201919.02.2016. 13/10/202008.11.2016. 15/09/202414.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji Ne postoji14.08.2020.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik u Hrvatskom saboru19.02.2016. ministar19.02.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor19.02.2016. Ministarstvo uprave19.02.2016. OIB pravne osobe 3859750623419.02.2016. 8170055083219.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg Svetog Marka19.02.2016. Maksimirska19.02.2016. Kućni broj 619.02.2016. 6319.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/01/200819.02.2016. 23/12/201119.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 23/12/201119.02.2016. 22/01/201619.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto zastupnik u Hrvatskom saboru08.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor08.11.2016. OIB pravne osobe 3859750623408.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.11.2016. Ulica Trg Svetog Marka08.11.2016. Kućni broj 608.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 30/01/201608.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 13/10/201608.11.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25173,59 26846,8408.11.2016. 27346,3111.05.2020. Neto iznos (HRK) 15300,00 15241,1808.11.2016. 17309,8611.05.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji08.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0008.11.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak08.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno08.11.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1825,8806.12.2017. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.12.2017.
Vremenski raspon Jednokratno06.12.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 482,4514.08.2020. Pravna osnova Od kapitala14.08.2020.
Vremenski raspon Jednokratno14.08.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 130000,00 6486,4814.08.2020. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak14.08.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini Mjesečno14.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Peugeot 307
Godina proizvodnje 2004 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00 3000,0014.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Alfa Romeo 159
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00 20000,0014.08.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta HT D.D.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 144,65 162,7808.11.2016. 163,0014.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 969000,00 1035000,0008.11.2016. 1430000,0014.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala

Podatci o štednji

Iznos 81035,50 82001,0708.11.2016. 82902,2514.08.2020. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala

Podatci o štednji

Iznos 330000,00 332000,0008.11.2016. 420000,0014.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Od kapitala, Od samostalne djelatnosti Od kapitala, Od samostalne djelatnosti

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Bračka liga Sjedište pravne osobe Pučišća
OIB pravne osobe 93308851375
Datum učlanjenja 01/02/1996 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik