Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anka Mrak-Taritaš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anka Prezime Mrak-Taritaš
Stručna sprema VSS
Zvanje diplingarh Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati Građansko-liberalni savez17.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar Zastupnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Republike Austrije Trg Sv. Marka Kućni broj 20 7 608.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378244504.05.2015. +3851456943219.02.2016.
Datum početka mandata 16/11/2012 30/01/2016 14/10/201608.11.2016. 22/07/2020 Predviđeni datum kraja mandata 02/01/2016 30/01/2020 14/10/202008.11.2016. 22/07/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji28.11.2017. Ne postoji27.12.2018. Postoji08.08.2020. Ne postoji18.01.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Zastupnica28.11.2017. Naziv pravne osobe Gradska skupština Grada Zagreba28.11.2017.
OIB pravne osobe 6181789493728.11.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.11.2017.
Datum početka dužnosti 10/07/201728.11.2017. Datum kraja dužnosti 03/05/202128.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb28.11.2017. Ulica Ćirilometodska28.11.2017. Kućni broj 528.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851779903328.11.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost zastupnica08.08.2020. Naziv pravne osobe Gradska skupština Grada Zagreba08.08.2020.
OIB pravne osobe 6181789493708.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski08.08.2020.
Datum početka dužnosti 10/07/201708.08.2020. Datum kraja dužnosti 03/05/202108.08.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb08.08.2020. Ulica Ćirilometodska08.08.2020. Kućni broj 508.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851779903308.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji08.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto zastupnica08.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski Sabor08.08.2020. OIB pravne osobe 08.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.08.2020. Ulica Trg Sv. Marka 08.08.2020. Kućni broj 608.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/10/201608.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/07/202008.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 32870,00 28844,74 33892,5028.11.2017. 31448,7627.12.2018. 36770,0018.01.2022. 4880,2218.01.2022. Neto iznos (EUR) 16200,00 16085,10 18900,0028.11.2017. 17537,8227.12.2018. 20500,0018.01.2022. 2735,1823.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 18000,0027.12.2018. 2389,0127.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0018.01.2022. 1990,8418.01.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.01.2022.
Napomena 18.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Lukoil Croatia d.o.o. OIB poslodavca 84740716328
Bruto iznos (EUR) 242820,00 370975,0028.11.2017. 476534,0027.12.2018. 26346,6513.02.2020. 3496,7213.02.2020. Neto iznos (EUR) 144000,00 220000,0028.11.2017. 297834,0027.12.2018. 16736,6213.02.2020. 2221,2513.02.2020.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/2013 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji27.12.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 45000,0027.12.2018. 60000,0018.01.2022. 8000,0023.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 59504,8713.02.2020. 65000,0018.01.2022. 10000,0023.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka13.02.2020.
Vremenski raspon Jednokratno13.02.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka04.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 216 Iznos mjesečnog anuiteta 738,68 682,6023.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,80 2,9023.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka08.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 51738,41 6866,81
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 42 Iznos mjesečnog anuiteta 1352,37 178,5723.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,30 5,0023.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 150,93
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1550000,00 205720,35
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 75,5004.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 675000,00 89587,90
Katastarska općina Vrapče04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno15.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine Darovnim ugovorom15.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 52,1404.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 468000,00 782100,00 130000,0023.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 81,35
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 1250000,00 1550000,00 240000,0023.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,28
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 114600,00 25000,0023.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način04.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva04.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34000,00 62000,00 10000,0023.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.05.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34000,00 4512,58
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,7704.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34000,00 4512,58
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno15.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Darovnim ugovorom15.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bjelovar04.05.2015. Poštanski broj 43000
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 1,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Velika Ciglena04.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma08.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.08.2020.
Mjesto Bjelovar08.08.2020. Poštanski broj 4300008.08.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar08.08.2020. m2 - metar kvadratni18.01.2022. Površina 1,0008.08.2020. 6881,4418.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0008.08.2020. 30000,0023.01.2023.
Katastarska općina Velika Ciglena08.08.2020. Ciglena18.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno08.08.2020. Knjižno18.01.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom08.08.2020.
Postotak 50,0008.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.05.2015. Ne postoji25.05.2015. Postoji08.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine04.05.2015. Marka/tip slike04.05.2015.
Godina proizvodnje 198004.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0004.05.2015. 13272,2804.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka04.05.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.11.2016. Marka/tip Mercedes klasa C08.11.2016.
Godina proizvodnje 201408.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0008.11.2016. 120000,00 12000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji25.05.2015.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine25.05.2015. Marka/tip slike25.05.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0025.05.2015. 150000,00 25000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug25.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka25.05.2015.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Vivi -ing d.o.o.04.05.2015.
OIB poslovnog subjekta 30780920014 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Vlaška 8104.05.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji15.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0015.02.2016. 75000,0008.11.2016. 10000,0027.12.2018. 300000,0027.12.2019. 45000,0023.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.02.2016. EUR - Euro15.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2016. Prodajom imovine27.12.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0027.12.2019. Valuta EUR - Euro27.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2019. Način stjecanja Prodajom imovine27.12.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji15.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HJS Sjedište pravne osobe Split, Trg Franje Tuđmana 3
OIB pravne osobe 45519786264
Datum učlanjenja 10/06/1993 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednica HJS-a od prosinca 2012.
Napomena