Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anka Mrak-Taritaš

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anka Prezime Mrak-Taritaš
Stručna sprema VSS
Zvanje diplingarh Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati Građansko-liberalni savez17.01.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ministar Zastupnik19.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja Hrvatski Sabor Hrvatski sabor

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Republike Austrije Trg Sv. Marka Kućni broj 20 7 608.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378244504.05.2015. +3851456943219.02.2016. Fax (službeni) +38513772555 +3851456932319.02.2016.
Datum početka mandata 16/11/2012 30/01/2016 14/10/201608.11.2016. Predviđeni datum kraja mandata 02/01/2016 30/01/2020 14/10/202008.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji Postoji28.11.2017. Ne postoji27.12.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost Zastupnica28.11.2017. Naziv pravne osobe Gradska skupština Grada Zagreba28.11.2017.
OIB pravne osobe 6181789493728.11.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.11.2017.
Datum početka dužnosti 10/07/201728.11.2017. Datum kraja dužnosti 03/05/202128.11.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb28.11.2017. Ulica Ćirilometodska28.11.2017. Kućni broj 528.11.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851779903328.11.2017. Fax (službeni) 28.11.2017.
e-mail (službeni) 28.11.2017. Mobitel (službeni) 28.11.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 32870,00 28844,74 33892,5028.11.2017. 31448,7627.12.2018. Neto iznos (HRK) 16200,00 16085,10 18900,0028.11.2017. 17537,8227.12.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 18000,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 1.1.2020. prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 1.1.2020. prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Lukoil Croatia d.o.o. OIB poslodavca 84740716328
Bruto iznos (HRK) 242820,00 370975,0028.11.2017. 476534,0027.12.2018. Neto iznos (HRK) 144000,00 220000,0028.11.2017. 297834,0027.12.2018.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/2013 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji Postoji27.12.2018.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 45000,0027.12.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.12.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Zagrebačka banka04.05.2015. Iznos duga 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2006
Rok vraćanja u mjesecima 216 Iznos mjesečnog anuiteta 738,68 Ugovorena kamatna stopa 5,80

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 150,93
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1550000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 75,5004.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 675000,00
Katastarska općina Vrapče04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno15.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine Darovnim ugovorom15.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 52,1404.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 468000,00
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Prodajom imovine

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 81,35
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,00
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,28
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način04.05.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva04.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 16,50
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine novcem od nasljedstva

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb04.05.2015. Poštanski broj 1000004.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 15,7704.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 34000,00
Katastarska općina Grad Zagreb04.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.05.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno15.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Darovnim ugovorom15.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Bjelovar04.05.2015. Poštanski broj 43000
Mjerna jedinica površine Ha - hektar Površina 1,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,00
Katastarska općina Velika Ciglena04.05.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.05.2015. Ne postoji25.05.2015. Postoji08.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine04.05.2015. Marka/tip slike04.05.2015.
Godina proizvodnje 198004.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0004.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka04.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.11.2016. Marka/tip Mercedes klasa C08.11.2016.
Godina proizvodnje 201408.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,0008.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno08.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)08.11.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji Postoji25.05.2015.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine25.05.2015. Marka/tip slike25.05.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0025.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug25.05.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka25.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Vivi -ing d.o.o.04.05.2015.
OIB poslovnog subjekta 30780920014 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Vlaška 8104.05.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji Postoji15.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0015.02.2016. 75000,0008.11.2016. 10000,0027.12.2018. 300000,0027.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna15.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug15.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2016. Prodajom imovine27.12.2019.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0027.12.2019. Valuta EUR - Euro27.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2019. Način stjecanja Prodajom imovine27.12.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji Ne postoji15.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HJS Sjedište pravne osobe Split, Trg Franje Tuđmana 3
OIB pravne osobe 45519786264
Datum učlanjenja 10/06/1993 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednica HJS-a od prosinca 2012.