Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Andro Krstulović Opara

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Andro22.03.2015. Prezime Krstulović Opara22.03.2015.
Stručna sprema VSS22.03.2015.
Zvanje dipl povjesničar umjetnosti i dipl arheolog22.03.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica22.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica22.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split22.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.03.2015. Postoji23.12.2015. Ne postoji14.07.2017. Mjesto 10000 Zagreb23.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Savjetnik Predsjednika za društvene djelatnosti22.03.2015. Zastupnik10.11.2016. Gradonačelnik14.07.2017. Zastupnik23.09.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured Predsjednika Republike Hrvatske22.03.2015. Hrvatski sabor10.11.2016. Grad Split14.07.2017. Hrvatski sabor23.09.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.03.2015. 21000 Split14.07.2017. 10000 Zagreb23.09.2021. Ulica Pantovčak22.03.2015. Trg sv. Marka10.11.2016. Obala kneze Branimira14.07.2017. Obala kneza Branimira06.07.2021. Trg Sv. Marka23.09.2021. Kućni broj 24122.03.2015. 710.11.2016. 1714.07.2017. 623.09.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456417322.03.2015. +3851456948810.11.2016. +3852131025214.07.2017. +3851456947723.09.2021.
Datum početka mandata 20/02/201522.03.2015. 14/10/201610.11.2016. 14/06/201614.07.2017. 15/09/202123.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 19/02/202022.03.2015. 14/10/202010.11.2016. 14/06/202114.07.2017. 20/07/202423.09.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 16/08/2016 07/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji22.03.2015. Ne postoji23.12.2015.

Druga javna dužnost

Dužnost član Komisije za imena ulica trgova i za spomenike22.03.2015. Naziv pravne osobe Grad Split22.03.2015.
OIB pravne osobe 7875559886822.03.2015. Način obnašanja dužnosti Volonterski22.03.2015.
Datum početka dužnosti 26/04/201422.03.2015. Datum kraja dužnosti 01/06/201722.03.2015.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split22.03.2015. Ulica Branimirova obala 22.03.2015. Kućni broj 1722.03.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852131018122.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.03.2015. Ne postoji06.07.2021. Postoji23.09.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj22.03.2015. savjetnik predsjednice RH10.11.2016. saborski zastupnik14.07.2017. Naziv pravne osobe Muzeji Ivana Meštrovića22.03.2015. Ured predsjednice RH10.11.2016. Hrvatski sabor14.07.2017. OIB pravne osobe 4948356401222.03.2015. 10.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split22.03.2015. 10000 Zagreb10.11.2016. Ulica Šetalište Ivana Meštrovića22.03.2015. Pantovčak10.11.2016. Trg sv Marka 14.07.2017. Kućni broj 4622.03.2015. 24110.11.2016. 714.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/05/200822.03.2015. 19/02/201510.11.2016. 14/10/201614.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/02/201522.03.2015. 13/08/201610.11.2016. 13/06/201714.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto savjetnik Predsjednice RH14.07.2017. Naziv pravne osobe Ured Predsjednice RH14.07.2017. OIB pravne osobe 14.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb14.07.2017. Ulica Pantovčak14.07.2017. Kućni broj 24114.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/02/201514.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/08/201614.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik23.09.2021. gradonačelnik25.01.2023. gradonacelnik05.10.2023. Naziv pravne osobe Grad Split23.09.2021. Grad Split05.10.2023. OIB pravne osobe 7875559886823.09.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split23.09.2021. Ulica Obala kneza Branimira23.09.2021. Branimirova obala05.10.2023. Kućni broj 1723.09.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/06/201723.09.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202123.09.2021. 7/6/202105.10.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27720,9222.03.2015. 27845,7722.09.2016. 27970,6610.11.2016. 24973,8014.07.2017. 22693,6014.06.2020. 24973,6006.07.2021. 23472,8423.09.2021. 3115,2723.09.2021. Neto iznos (EUR) 18572,3722.03.2015. 16659,1022.09.2016. 18415,7310.11.2016. 17753,7714.07.2017. 16465,8814.06.2020. 17464,7206.07.2021. 15379,2723.09.2021. 2041,1423.09.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.03.2015. Postoji23.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0023.09.2021. 199,0823.09.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.09.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.09.2021.
Napomena Zastupnički paušal u visini iznosa od 1500,00 kn.23.09.2021. Zastupnički paušal u visini iznosa od 199,08 Eur.25.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0023.09.2021. 132,7223.09.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak23.09.2021.
Vremenski raspon Mjesečno23.09.2021.
Napomena Naknada za odvojeni život zastupnika u visini iznosa od 1000,00 kn.23.09.2021. Naknada za odvojeni život zastupnika u visini iznosa od 132,72 Eur.25.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10606,3315.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.02.2024.
Druga djelatnost najam stana - pružanje usluga građana u domaćinstvu15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu22.03.2015. Postoji23.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Split22.03.2015. OIB poslodavca 5140106328322.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 209134,5022.03.2015. Neto iznos (EUR) 155738,5222.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Split23.12.2015. OIB poslodavca 5140106328323.12.2015.
Bruto iznos (EUR) 209134,5023.12.2015. 18535,8314.07.2017. 30000,0014.06.2020. 33116,9606.07.2021. 4467,8025.01.2023. 4487,8015.02.2024. Neto iznos (EUR) 155738,5223.12.2015. 12133,8514.07.2017. 20041,9214.06.2020. 23357,5506.07.2021. 3004,0125.01.2023. 3056,2815.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/200023.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 23.12.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji22.03.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7279,1822.03.2015. 966,0922.03.2015. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti22.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7200,0022.03.2015. 955,6022.03.2015. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.03.2015.
Vremenski raspon Jednokratno22.03.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0022.03.2015. 663,6122.03.2015. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.03.2015.
Vremenski raspon Jednokratno22.03.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,0022.03.2015. 398,1722.03.2015. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.03.2015.
Vremenski raspon Jednokratno22.03.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 12263,1122.03.2015. 1627,5822.03.2015. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.03.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2015.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 28969,6614.07.2017. 1772,2814.06.2020. 1969,8606.07.2021. 252,1725.01.2023. 348,2015.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti14.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini14.07.2017. Mjesečno06.07.2021.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7642,3406.07.2021. 6000,0031.01.2022. 796,3431.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4700,0006.07.2021. 20000,0031.01.2022. 663,6125.01.2023. 1989,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021. Na godišnjoj razini15.02.2024.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6148,6006.07.2021. 11914,3631.01.2022. 753,8725.01.2023. 1224,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0006.07.2021. 663,6106.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0006.07.2021. 663,6106.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0006.07.2021. 663,6106.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 6000,0006.07.2021. 796,3406.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3000,0006.07.2021. 398,1706.07.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti06.07.2021.
Vremenski raspon Jednokratno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4396,5631.01.2022. 583,4531.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 12089,5031.01.2022. 1604,4931.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 10000,0031.01.2022. 1327,2331.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 750,0031.01.2022. 99,5431.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 625,1225.01.2023. 632,2515.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 439,9025.01.2023. 806,6715.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 464,5325.01.2023. 600,5315.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 836,1525.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 398,1725.01.2023. 530,0015.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 583,9825.01.2023. 712,5015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 796,3425.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 663,6125.01.2023. 786,5015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 834,9225.01.2023. 1090,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2023. Na godišnjoj razini15.02.2024.
Napomena 25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1570,2015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 814,9715.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 611,2215.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno15.02.2024.
Druga djelatnost savjetovanje15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1160,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1076,3715.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno15.02.2024.
Druga djelatnost Savjetovanje15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 246,7615.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 840,9415.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.02.2024.
Druga djelatnost Savjetovanja15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1070,0015.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti15.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji22.03.2015. Postoji23.12.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.12.2015. Nositelj obveze Osobno23.12.2015. Bračni drug14.06.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ 23.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9000,0023.12.2015. 80000,0014.06.2020. 110000,0015.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro23.12.2015. Godina zaduženja 201523.12.2015. 201914.06.2020. 202215.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.12.2015. 18014.06.2020. 16815.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 281,5323.12.2015. 600,0014.06.2020. 761,0015.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 7,8823.12.2015. 2,8014.06.2020. 2,4715.02.2024.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.10.2021. Nositelj obveze Osobno15.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka d.d.15.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 102256,6015.10.2021. 13571,7015.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.10.2021. EUR - Euro15.10.2021. Godina zaduženja 202115.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3615.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3054,6315.10.2021. 405,3415.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,4515.10.2021.
Napomena 15.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2015.
Mjesto Split22.03.2015. Poštanski broj 2100022.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2015. Površina 270,0022.03.2015. 310,0023.09.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0022.03.2015. 2000000,0014.06.2020. 4000000,0006.07.2021. 8500000,0023.09.2021. 10000000,0031.01.2022. 1327228,0831.01.2022.
Katastarska općina Split22.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama22.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2015.
Postotak 0,0822.03.2015. 8,3307.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2015.
Mjesto Split22.03.2015. Poštanski broj 2100022.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2015. Površina 185,0022.03.2015. 356,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0022.03.2015. 3500000,0006.07.2021. 600000,0023.09.2021. 4500000,0015.10.2021. 597252,6415.10.2021.
Katastarska općina Split22.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug22.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Ovo je u naravi dio obiteljske kuće kojoj je moja supruga vlasnica. U stvarnosti osim čestice iz ovog uloška dio kuće obuhvaća i dio čestica u ZKU 16724 i 16725.05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma22.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2015.
Mjesto Split22.03.2015. Poštanski broj 2100022.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2015. Površina 1800,0022.03.2015. 1200,0014.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0022.03.2015. 80000,0014.06.2020. 10617,8214.06.2020.
Katastarska općina Split22.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug22.03.2015. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2015.
Postotak 2,7807.09.2017. 8,3305.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd22.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2015.
Mjesto Split22.03.2015. Poštanski broj 2100022.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2015. Površina 1022,0022.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0022.03.2015. 13272,2822.03.2015.
Katastarska općina Split22.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug22.03.2015. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2015.
Postotak 11,1007.09.2017. 16,6705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U opisu je navedeno da je riječ o vinogradu a u naravi je napuštena šikara.05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.03.2015.
Mjesto Split22.03.2015. Poštanski broj 2100022.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.03.2015. Površina 24,0022.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 240000,0022.03.2015. 300000,0014.06.2020. 39816,8414.06.2020.
Katastarska općina Split22.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno22.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug22.03.2015. Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama07.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom22.03.2015.
Postotak 7,6907.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan14.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2020.
Mjesto Split14.06.2020. Poštanski broj 2100014.06.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2020. Površina 44,0014.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0014.06.2020. 900000,0006.07.2021. 119450,5306.07.2021.
Katastarska općina Split14.06.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2020. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.06.2020.
Postotak 50,0014.06.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada14.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2020.
Mjesto Split14.06.2020. Poštanski broj 2100014.06.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2020. Površina 635,0014.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0014.06.2020. 7963,3714.06.2020.
Katastarska općina Split14.06.2020. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama14.06.2020. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2020.
Postotak 16,0014.06.2020. 16,6705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U stvarnosti nije u suvlasništvu moje supruge budući da su navedenu parcelu prodali njeni predci 29. 12. 1961. g gosp. Boži Blaževiću. Naljednici g B. Blaževića su tužbom početkom godine zatražili upis vlasništva. U naravi to nije livada nego škarpa-kameniti krš.05.10.2023. U stvarnosti nije u suvlasništvu moje supruge budući da su navedenu parcelu prodali njeni predci 29. 12. 1961. g. gosp. Boži Blaževiću. Nasljednici g. B. Blaževića su tužbom početkom prošle godine zatražili upis vlasništva, koju će i dobiti. U naravi to nije livada nego škarpa-kameniti krš.15.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 153,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 25,0005.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na dijelu ove parcele je dio obiteljske kuće gore prijavljene.05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 189,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 25,0005.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na dijelu ove parcele je dio obiteljske kuće gore prijavljene.05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 200,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 4,1705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 120,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 16,6705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 144,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 5,5605.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U naravi dio podruma05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 275,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 16,6705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine05.10.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2023.
Mjesto Split05.10.2023. Poštanski broj 2100005.10.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2023. Površina 72,0005.10.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0005.10.2023.
Katastarska općina Split05.10.2023. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.10.2023. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2023.
Postotak 4,1705.10.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.10.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.02.2024.
Mjesto Hvar15.02.2024. Poštanski broj 2145015.02.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.02.2024. Površina 40,3515.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 152500,0015.02.2024.
Katastarska općina Hvar15.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno15.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.02.2024. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom od imovine i imovinskih prava15.02.2024.
Postotak 66,6615.02.2024.
Drugi način stjecanja nekretnine kredit15.02.2024.
Napomena Suvlasnik sam stana u Hvaru s bračnim drugom u omjeru 2/3 i 1/3 koju posjeduje moja supruga a koju je kupila dijelom svojeg kredita dok sam ja kupio 2/3 od novca stečenog prodajom naslijeđjenog dijela kuće s okućnicom. (prodano 2022. g.)15.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.03.2015. Marka/tip Renault Scenic RX22.03.2015.
Godina proizvodnje 200022.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0022.03.2015. 2654,4622.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl22.03.2015. Marka/tip Piaggio NRG 22.03.2015.
Godina proizvodnje 199822.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0022.03.2015. 2500,0010.11.2016. 331,8110.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.12.2015. Marka/tip Hyundai ix23.12.2015.
Godina proizvodnje 201023.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0023.12.2015. 60000,0014.07.2017. 45000,0014.06.2020. 5000,0025.01.2023. 3000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.10.2021. Marka/tip Škoda15.10.2021.
Godina proizvodnje 201615.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0015.10.2021. 15000,0025.01.2023. 12000,0015.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno15.10.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.10.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji22.03.2015.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine22.03.2015. Marka/tip ulje na dasci slika22.03.2015.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0022.03.2015. 10617,8222.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno22.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2015.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji22.03.2015. Ne postoji25.01.2023. Postoji15.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu22.03.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ novčani fond22.03.2015.
OIB poslovnog subjekta 0253569773222.03.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.03.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 43000,0022.03.2015. 10914,8923.12.2015. 24950,4222.09.2016. 27956,3210.11.2016. 34540,2814.07.2017. 40544,2207.09.2017. 88770,6014.06.2020. 114017,7006.07.2021. 120178,3923.09.2021. 123161,8415.10.2021. 131751,8431.01.2022. 17486,3631.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno22.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.03.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice15.02.2024. Naziv poslovnog subjekta HNK Hajduk š.d.d.15.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 0478551659015.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Split15.02.2024.
Broj dionica 115.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 66,3615.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%15.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2024.
Napomena Jednu dionicu Hajduka sam kupio 2008. godine kao moju potvrdu potpore Hajduku u njegovoj transformaciji u narodni klub.15.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri15.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija RH 15.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648715.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb15.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica RH15.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 500,0015.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.02.2024.
Napomena 15.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.03.2015. Postoji25.01.2023. Ne postoji15.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 115658,4825.01.2023. Valuta EUR - Euro25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način25.01.2023.
Drugi način stjecanja Prodajom svog dijela naslijedjene nekretnine.25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji22.03.2015. Ne postoji14.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HVK Gusar Split22.03.2015. Sjedište pravne osobe split22.03.2015.
OIB pravne osobe 3499237186322.03.2015.
Datum učlanjenja 01/03/198022.03.2015. Datum kraja članstva 22.03.2015.
Funkcije član Upravnog odbora kluba22.03.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Matica hrvatska Ogranak Split 22.03.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb22.03.2015.
OIB pravne osobe 7989305838122.03.2015.
Datum učlanjenja 01/03/201222.03.2015. Datum kraja članstva 22.03.2015.
Funkcije član Izv. odbora Ogranka u Splitu22.03.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko muzejsko društvo22.03.2015. Sjedište pravne osobe Zagreb22.03.2015.
OIB pravne osobe 3420202508422.03.2015.
Datum učlanjenja 20/09/200822.03.2015. Datum kraja članstva 22.03.2015.
Funkcije član Izv odbora 22.03.2015.
Napomena