Početna
 

Edukacija u Varaždinu, 15. svibnja 2018.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa održat će 15. svibnja 2018. godine u Gradu Varaždinu jednodnevnu edukaciju za obveznike i rukovodeće državne službenike Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije. Edukacija će se održati u dvorani Aria Hotela Turist u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira br. 1,  s početkom u 11,00 sati, a namijenjena je županima, gradonačelnicima, općinskim načelnicima i njihovim zamjenicima te predstojnicima Ureda državne uprave u županijama. 

Pozivamo obveznike da se odazovu pozivu na edukaciju, a nazočnost na edukaciji možete potvrditi dostavom obavijesti na e-mail: majda.uzelac@sukobinteresa.hr, najkasnije do 10. svibnja 2018. godine.

Molimo medije zainteresirane za praćanje navedene edukacije da svoj dolazak najave glasnogovornici Povjerenstva na e-mail: martina.jurisic@sukobinteresa.hr.

 

Dokument/i: