Početna
 

Poziv za 98. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 15. rujna 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 98. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 18. rujna 2020.g. u 10,30 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mislava 11/3.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-135/19, obveznik DANIJEL LUKOVIĆ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Croatia banka d.d.,
 2. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-296/18, obveznik IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara,
 3. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-300/17, obveznica ANITA NOSIĆ, općinska načelnica Općine Lovreć do 6. veljače 2020.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-318/19, obveznik JOSIP SALAPIĆ, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-105/19, obveznik DRAŽEN BARIŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Velike Gorice,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-264/19, obveznica IVANA NINČEVIĆ-LESANDRIĆ, zastupnica u Hrvatskom saboru do 22. srpnja 2020.g.,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-154/19, obveznica LORETA BERTOŠA-KUŠEN, glavna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova do 30. studenoga 2018.g. i obveznik MLADEN NAKIĆ, pomoćnik ministra uprave do 5. prosinca 2019.g.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-247/19, obveznik IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-77/20, obveznik HRVOJE MILER, općinski načelnik Općine Špišić Bukovica,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-102/20, obveznik MARIJAN KARLIĆ, općinski načelnik Općine Vinodolska Općina,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-84/20, na zahtjev obveznice ŽELJKE JOSIĆ, državne tajnice u Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-89/20, na zahtjev obveznice BOŠKE BAN VLAHEK, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-90/20, na zahtjev obveznika SLAVKA TIDLAČKE, općinskog načelnika Općine Levanjska Varoš,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-91/20, na zahtjev obveznice SANJE RADOLOVIĆ, zastupnice u Hrvatskom saboru,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-92/20, na zahtjev obveznika TOMISLAVA TOMAŠEVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: