Početna
 

Poziv za 91. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 9. srpnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 91. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 10. srpnja 2020.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-56/20, na zahtjev obveznika GORDANA MARASA, zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

                                                                                                                                                    PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                       Nataša Novaković, dipl. iur.      

Dokument/i: