Početna
 

Poziv za 90. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 30. lipnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 90. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 2. srpnja 2020.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-285/19, obveznica  SANJA PALČIĆ, glavna tajnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava,
  2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-139/20, obveznik MARINKO GALOVIĆ, načelnik stožera-zamjenik zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-361/19, obveznik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.,
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-182/19, obveznik IVO MIHALJEVIĆ, gradonačelnik Grada Opuzena,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-229/19, obveznica  SANDRA JAKELIĆ, općinska načelnica Općine Rogoznica,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-61/20, obveznik  NIKŠA PERONJA, općinski načelnik Općine Jelsa,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-313/19, obveznica  LUCIANA STERLE PERUCH, zamjenica općinskog načelnika Općine Mošćenička Draga,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-52/20, na zahtjev obveznika DRAŽENA MRŠIĆA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje do 18. kolovoza 2019.g.,
  9. Davanje mišljenja u predmetu M-54/20, na zahtjev obveznice SANJE ŠABAN, pomoćnice ministra graditeljstva i prostornog uređenja,
  10. Davanje očitovanja u predmetu P-75/20 na zahtjev RADMILE ČAHUT, predsjednice Sindikata zdravstva Hrvatske.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: