Početna
 

Poziv za 89. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 17. lipnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 89. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 19. lipnja 2020.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-152/17, dužnosnik MARIO MUSA, predsjednik Uprave trgovačkog društva Hrvatska lutrija d.o.o.,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-414/18, dužnosnik NIKOLA LJUBAN, član Uprave trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o.,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-46/19, dužnosnik DAVOR ŽMEGAČ, predsjednik Uprave trgovačkog društva Petrokemija d.d. do 5. studenog 2018.g.,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-249/19, dužnosnik ANTE BAČIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-19/20, dužnosnik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i dužnosnik DOMAGOJ VALIDŽIĆ, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-328/19, dužnosnica NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-81/20, dužnosnik VLADO BAGARIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-149/19, dužnosnik BRANKO DUKIĆ, gradonačelnik Grada Zadra,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-353/19, dužnosnik SANJIN RUKAVINA, gradonačelnik Grada Senja,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-92/19, dužnosnik MARIO PILON, zamjenik gradonačelnika Grada Požege,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-185/19, dužnosnik GORAN ĐANIĆ, općinski načelnik Općine Podgorač,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-134/19, dužnosnik IVAN SLAVIĆ, općinski načelnik Općine Sućuraj,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-337/18, dužnosnik VALTER FLEGO, župan Istarske županije do 2. srpnja 2019.g.,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-25/20, na zahtjev dužnosnice KRISTINE VLAIĆ BUBALO, zamjenice gradonačelnika Grada Skradina,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-39/20, na zahtjev dužnosnice JADRANKE MATOK- BOSANČIĆ, zamjenice gradonačelnika Grada Kaštela,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-50/20, na zahtjev dužnosnika ANTE BABIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Zadra,
 17. Davanje mišljenja u predmetu M-51/20, na zahtjev dužnosnika DINKA IVIČIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Žakanje,
 18. Davanje očitovanja u predmetu P-138/20, na zahtjev Hrvoja Pintarića.

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.