Početna
 

Poziv za 88. sjednicu Povjerenstva

 

Zagreb, 3. lipnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 88. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 5. lipnja 2020.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-342/18, dužnosnica ANKA MRAK-TARITAŠ, zastupnica u Hrvatskom saboru,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-296/18, dužnosnik IGOR BRAJDIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Bjelovara,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-2/17, dužnosnik ZLATKO PINJUH, općinski načelnik Općine Čeminac
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-101/18, dužnosnik IVO EMIĆ, općinski načelnik Općine Štefanje
 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-426/18, dužnosnik KRISTIJAN KAPOVIĆ, općinski načelnik Općine Vir,
 6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-29/19, dužnosnik ROBERT MARČELJA, općinski načelnik Općine Jelenje,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-159/19, dužnosnik IVAN ĆELIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-20/20, dužnosnik NIKOLA GRMOJA, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-156/19, dužnosnik GARI CAPPELLI, ministar turizma i dužnosnica ANA KUČIĆ, gradonačelnica Grada Malog Lošinja,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-19/20, dužnosnik BORIS ABRAMOVIĆ, direktor trgovačkog društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. i dužnosnik DOMAGOJ VALIDŽIĆ, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-373/18, dužnosnik BRANKO PUTAREK, zamjenik gradonačelnika Grada Ivanca,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-423/18, dužnosnik IVICA KOVAČEVIĆ, općinski načelnik Općine Jakšić,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-46/20, na zahtjev dužnosnice MARINE GUČANIN, zamjenice općinskog načelnika Općine Udbina,
 14. Davanje mišljenja u predmetu M-47/20, na zahtjev dužnosnice KSENIJE OSTRIŽ, zamjenice gradonačelnika Grada Koprivnice,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-48/20, na zahtjev dužnosnika PETRA PETRIČEVIĆA, zamjenika općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Lovreć,
 16. Davanje mišljenja u predmetu M-49/20, na zahtjev dužnosnice ALENKE KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN, zamjenice direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

                                                                                                     PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                       Nataša Novaković, dipl. iur.