Početna
 

Poziv za 86. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 3. ožujka 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 86. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 4. ožujka 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-54/12, dužnosnik Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-344/13, dužnosnica Mira Pribić-Vlaisavljević, zamjenica općinskog načelnika Općine Donji Lapac,

 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-48/14, dužnosnik Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule,

 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-97/14,  dužnosnik Zdravko Mandić, općinski načelnik Općine Brestovac,

 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-176/13, dužnosnik Milorad Pupovac,  zastupnik u Hrvatskom saboru,

 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-50/15,  dužnosnik Vinko Marojević, gradonačelnik Grada Stari Grad,

 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-51/15,  dužnosnik Krešimir Vejić, gradonačelnik Grada Ploča,

 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-52/15, dužnosnik Deneš Šoja, zastupnik u Hrvatskom saboru,

 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-53/15, dužnosnica Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnice Grada Koprivnice,

 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-54/15, dužnosnica Tanja Tavić, zamjenica općinskog načelnika Općine Bizovac,

 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-55/15, dužnosnik Josip Jany, općinski načelnik Općine Sv. Đurđ,

 12. Davanje mišljenja u predmetu M-26/15, na zahtjev dužnosnika Ivana Klarina, općinskog načelnika Općine Tisno,

 13. Davanje mišljenja u predmetu M-28/15, na zahtjev dužnosnika Damira Petravića, zamjenika gradonačelnika Grada Kutine.

                                                                        

                                                                                                                                                                     PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                              Dalija Orešković, dipl. iur.