Početna
 

Poziv za 85. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 13. svibnja 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 85. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 14. svibnja 2020.g. u 11,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-40/20 na zahtjev dužnosnika IVICE TOMLJENOVIĆA, zamjenika gradonačelnika Grada Gospića,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-41/20 na zahtjev dužnosnika ŽELJKA LUKAČEVIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Vrpolje,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-42/20 na zahtjev dužnosnika ROBERTA POKASA, zamjenika općinskog načelnika Općine Martinska Ves,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-43/20 na zahtjev dužnosnika DRAŽENA MRŠIĆA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje do 18. kolovoza 2019.g.

 

 

                                                                                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                                  Nataša Novaković, dipl. iur.