Početna
 

Poziv za 84. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11.02. 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 84. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 12. veljače 2015.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Donošenje odluke u predmetu P-208/13, obnašateljica dužnosti Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice,

  2. Donošenje odluke u predmetu P-56/14, dužnosnik Damir Halužan, zamjenik gradonačelnika Grada Sveta Nedelja,

  3. Donošenje odluke u predmetu P-342/13, dužnosnik Stipe Zrilić, župan Zadarske županije i dužnosnik Božidar Longin, zamjenik župana Zadarske županije,

  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-24/15,  dužnosnica Mirela Ahmetović, općinska načelnica Općine Omišalj,

  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu, P-34/15, dužnosnik Tomislav Paunović, gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica,

  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-171/13, dužnosnica Josipa Rimac, gradonačelnica Grada Knina,

  7. Davanje mišljenja u predmetu M-17/15, na zahtjev dužnosnice Lede Lepri, pomoćnice ministra uprave,

  8. Davanje mišljenja u predmetu M-19/15, na zahtjev dužnosnika Tomislava Mazala, predsjednika uprave trgovačkog društva Đuro Đaković Holding d.d. i dužnosnika Marka Bogdanovića, člana uprave trgovačkog društva Đuro Đaković Holding d.d.,

  9. Davanje mišljenja u predmetu M-26/15, dužnosnik Ilija Tadić, ravnatelj Inspektorata rada u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava,

  10. Davanje mišljenja u predmetu M-24/15 na zahtjev dužnosnika Damira Baćaca, zamjenika općinskog načelnika Općine Gračišće.

                                                                                                                      PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                                          Dalija Orešković, dipl. iur.