Početna
 

Poziv za 83. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 4.02. 2015.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12. i 48/13.), sazivam 82. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u srijedu, 4. veljače 2015.g. u 14,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-14/15, na zahtjev dužnosnika Marka Ljubešića, općinskog načelnika Općine Sveti Lovreč,

  2. Davanje mišljenja u predmetu M-12/15, na zahtjev dužnosnika Željka Norca, zamjenika općinskog načelnika Općine Garčin.

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                      Dalija Orešković, dipl. iur.