Početna
 

Poziv za 81. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 3. ožujka 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15. i 98/19.), sazivam 81. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 6. ožujka 2020.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-145/19 obveznik MARIN PILETIĆ, gradonačelnik Grada Novske,
  2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-436/17 obveznik DUŠAN ĐULA, općinski načelnik Općine Otok,
  3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-277/19, obveznik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
  4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-103/19, obveznik DRAŽEN BARIŠIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i gradonačelnik Grada Velika Gorica,
  5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-108/19, obveznik MARTIN BARIČEVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru i općinski načelnik Općine Jasenice,
  6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-347/19, obveznik DARIO HREBAK, gradonačelnik Grada Bjelovara,
  7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-29/19, obveznik ROBERT MARČELJA, općinski načelnik Općine Jelenje,
  8. Davanje mišljenja u predmetu M-22/20 na zahtjev obveznice LJIBICE MIKULČIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Hrašćina.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: