Početna
 

Poziv za 79. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 30.12. 2014.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11 i 12/12), sazivam 79. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 u srijedu, 31. prosinca 2014.g. u 9,30 sati

 u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-170/14, na zahtjevobveznika Josipa Soudeka, zamjenika općinskog načelnika Općine Kaptol,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-173/14, na zahtjev obveznice Vesne Nađ, zamjenice ministra branitelja,
  3. Donošenje odluke o utvrđivanju obrasca imovinskih kartica
  4. Donošenje Pravilnika o uredskom poslovanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

 

                                                                                                          PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

                                                                                                             Dalija Orešković, dipl. iur.