Početna
 

Poziv za 78. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 12. veljače 2020.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13., 57/15. i 98/19.), sazivam 78. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 14. veljače 2020.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-32/19, obveznica  JOSIPA RIMAC, državna tajnica u Ministarstvu uprave,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-137/19, obveznik  GORAN ALEKSIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-37/18, obveznik  LUCIAN VUKELIĆ, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
 4. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-316/19, obveznik  JAVOR BOJAN LEŠ, gradonačelnik Grada Ivanić Grada,
 5. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-122/19, obveznik  VALTER GLAVIČIĆ, gradonačelnik Grada Labina i obveznik ZORAN RAJKOVIĆ, zamjenik gradonačelnika Grada Labina,
 6. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-92/19, obveznik  MARIO PILON, zamjenik gradonačelnika Grada Požege,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-426/18, obveznik  KRISTIJAN KAPOVIĆ, općinski načelnik Općine Vir,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-248/19, obveznik  IVAN MIJANDRUŠIĆ, općinski načelnik Općine Gračišće,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P -168/19, obveznica  IVANA ČOKLICA, zamjenica općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec,
 10. Davanje mišljenja u predmetu M-8/20 na zahtjev obveznika DANIMIRA KOLMANA, općinskog načelnika Općine Rasinja,
 11. Davanje mišljenja u predmetu M-9/20 na zahtjev obveznika DAMIRA MARENIĆ, zamjenika gradonačelnika Grada Virovitice,
 12. Davanje mišljenja u predmetu M-10/20 na zahtjev obveznika VOJKA OBERSNELA, gradonačelnika Grada Rijeke.

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: