Početna
 

Poziv za 7. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 19. travnja 2018.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 7. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 20. travnja 2018.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-46/18, na zahtjev dužnosnika MARKA SEVERA, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-47/18, na zahtjev dužnosnice IVANE BELEC, predstojnice Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-50/18, na zahtjev dužnosnika STJEPANA ČURAJA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-52/18, na zahtjev dužnosnika JASMINA BUDINSKOG, zamjenika općinskog načelnika Općine Tovarnik,
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-55/18, na zahtjev dužnosnika MARKA KRIČKE, zamjenika gradonačelnika Grada Siska.

 

                                                                                                   PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                     Nataša Novaković, dipl. iur.