Početna
 

Poziv za 64. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 24. rujan 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 64. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 27. rujna 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-234/19, obveznik MILIJAN BRKIĆ, potpredsjednik Hrvatskoga sabora,
 2. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-293/18, obveznik MILAN BANDIĆ, gradonačelnik Grada Zagreba,
 3. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-359/18, obveznica MARTINA DALIĆ, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta do 14. svibnja 2018.g.,
 4. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-313/18, obveznica RINA MARUŠIĆ, zamjenica gradonačelnika Grada Omiša,
 5. u 10.40 sati – Donošenje odluke u predmetu P-92/18, obveznik MLADEN KEŠER, općinski načelnik Općine Kalnik,
 6. u 10.50 sati – Donošenje odluke u predmetu P-318/18, obveznik PERICA BOSANČIĆ, općinski načelnik Općine Dugopolje,
 7. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-217/19, obveznica STELLA ARNERI, pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-126/19, obveznik DAMIR ŠANTEK, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-192/18, obveznica KRISTINA IKIĆ BANIČEK, gradonačelnica Grada Siska,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-23/19, obveznik MARKO JELIĆ, gradonačelnik Grada Knina,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-358/18, obveznik GABRIJEL ŠOKIČIĆ,  zamjenik gradonačelnika Grada Vinkovaca,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-101/18, obveznik IVO EMIĆ, općinski načelnik Općine Štefanje,
 13. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-194/19, obveznik SILVESTAR ŠTEFOVIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Štefanje,
 14. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-208/19, obveznik TONI DRUŽETA, zamjenik općinskog načelnika Općine Lovran,
 15. Davanje mišljenja u predmetu M-130/19 na zahtjev obveznika MARIA FILIPAŠIĆA, zamjenika općinskog načelnika Općine Kalnik.

 

 

                                                                                               PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

Dokument/i: