Početna
 

Poziv za 62. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11. rujan 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 62. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u četvrtak, 12. rujna 2019.g. u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

DNEVNI RED

 

 1. u 10.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-125/18, obveznik DAMIR  ŠANTEK, ravnatelj Državne geodetske uprave,
 2. u 10.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-291/18, obveznik ANTE ŽUPAN, gradonačelnik Grada Obrovca,
 3. u 10.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-162/18, obveznik MARCEL MEDAK, zamjenik gradonačelnika Grada Daruvara,
 4. u 10.45 sati – Donošenje odluke u predmetu P-389/18, obveznik STJEPAN BASAR, zamjenik gradonačelnika Grada Ozlja,
 5. u 11.00 sati – Donošenje odluke u predmetu P-353/18, obveznik ANTE KRIŠTIĆ, općinski načelnik Općine Viškovci,
 6. u 11.15 sati – Donošenje odluke u predmetu P-368/18, obveznik MARIO TOMAŠEK, općinski načelnik Općine Domašinec,
 7. u 11.30 sati – Donošenje odluke u predmetu P-70/19, obveznik TOMISLAV DEREŠ, zamjenik općinskog načelnika Općine Nova Bukovica,
 8. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-380/18, obveznik GARI CAPPELLI, ministar turizma,
 9. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-173/19, obveznik  FRANKO VIDOVIĆ, zastupnik u Hrvatskom saboru,
 10. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-54/17, obveznica  SANDRA JAKELIĆ, općinska načelnica Općine Rogoznica,
 11. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-198/18, obveznik  IVAN ORLIĆ, zamjenik općinskog načelnika Općine Sali,
 12. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-394/18, obveznica  LJUBICA MIKULČIĆ, zamjenica općinskog načelnika Općine Hrašćina,
 13. Davanje mišljenja u predmetu M-125/19 na zahtjev obveznice KRISTINE PRŠA, zamjenice gradonačelnika Grada Gospića,
 14. Davanje očitovanja u predmetu P-271/19 na zahtjev OLGE ŠIMON-DANEK, pročelnice Upravnog odjela za opće, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara.

 

 

                                                                                              PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                 Nataša Novaković, dipl. iur.

 

 

Dokument/i: