Početna
 

Poziv za 54. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 26. lipnja 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 54. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

 

u srijedu, 26. lipnja 2019.g. u 12,00 sati

 

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED

 

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-96/19 na zahtjev obveznice IVANE MARKOVIĆ, gradonačelnice Grada Supetra.

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA 

                                                                                                                                    Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: