Početna
 

Poziv za 52. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 5. lipnja 2019.g.

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 52. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u petak, 7. lipnja 2019.g., u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-66/19, na zahtjev obveznice JELENE ĐUGUM, pomoćnice ministra poljoprivrede,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-89/19, na zahtjev obveznika ŽELJKA LUKAČEVIĆA, zamjenika  općinskog načelnika Općine Vrpolje,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-90/19, na zahtjev obveznika SINIŠE VARGE, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje očitovanja u predmetu P-180/19, na zahtjev KRUNOSLAVA DUGALIĆ, ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNICA  POVJERENSTVA

                                                                                                  Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: