Početna
 

Poziv za 42. sjednicu Povjerenstva

Zagreb, 11. ožujak 2019.g.

 

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 42. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u ponedjeljak, 11. ožujka 2019.g. u 12,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Davanje mišljenja u predmetu M-40/19 na zahtjev obveznika DARINKA DUMBOVIĆA, zastupnika u Hrvatskom saboru i gradonačelnika Grada Petrinje,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-41/19 na zahtjev obveznika STJEPANA IVOŠA, općinskog načelnika Općine Martinska Ves,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-42/19 na zahtjev obveznika NIKOLE HORVATA, općinskog načelnika Općine Lipovljani,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-43/19 na zahtjev rukovodeće državne službenice INES PAVLAČIĆ, predstojnice Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

             

                                                                                                                                                ZAMJENIK PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA

                                                                                                                                                                Davorin Ivanjek, dipl. iur.

Dokument/i: