Početna
 

Poziv za 34. sjednicu Povjerenstva

Temeljem  čl. 36. st. 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.), sazivam 34. sjednicu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koja će biti održana

u utorak, 8. siječnja 2019.g., u 10,00 sati

u prostorijama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ulica kneza Mutimira 5/I.

Predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED

 

  1. Donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu P-316/18, dužnosnik DAMIR MARKUŠ,  zamjenik gradonačelnika Grada Kutine,
  2. Davanje mišljenja u predmetu M-143/18, na zahtjev dužnosnice MARE ŠUPICE, zamjenice općinskog načelnika Općine Plaški,
  3. Davanje mišljenja u predmetu M-159/18, na zahtjev dužnosnika IVANA PERNARA, zastupnika u Hrvatskom saboru,
  4. Davanje mišljenja u predmetu M-162/18, na zahtjev dužnosnika ŽELJKA MARVINA, općinskog načelnika Općine Ivanska,  
  5. Davanje mišljenja u predmetu M-163/18, na zahtjev dužnosnice MARTINE ANTOLOVIĆ, zamjenice općinskog načelnika Općine Tinjan,
  6. Davanje mišljenja u predmetu M-2/19, na zahtjev dužnosnika VJEKOSLAVA BELAJEVIĆA, općinskog načelnika Općine Nijemci,

           

                                                                

                                                                                     PREDSJEDNICE  POVJERENSTVA

                                                                                        Nataša Novaković, dipl. iur.

Dokument/i: